GIỚI THIỆU
Tương truyền phiến này làm từ lông phượng hoàng, dùng nội lực thúc đẩy như Phượng Hoàng Niết Bàn Thiên Hỏa Liêu Nguyên.
KỸ NĂNG
Viêm Bạo Lưu Tinh
Tấn công 6 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu và có 30% tỷ lệ kích hoạt hiệu ứng thiêu đốt cấp thấp (mỗi giây mất 200 điểm sinh lực), duy trì 3 giây
Viêm Phụng Chi Tứ
Tấn công 6 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu và có 50% tỷ lệ kích hoạt hiệu ứng thiêu đốt trung cấp (mỗi giây mất 300 điểm sinh lực), duy trì 3 giây
Phụng Hỏa Liêu Nguyên
Tấn công 6 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
TUYỆT KỸ
Viêm Hoàng Giáng Thế
Tấn công 6 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu và dùng trong hoạt động EXP Trúc Lâm sẽ tăng thêm 20%, duy trì 60 giây
GIỚI THIỆU
Cổ thần tượng Bì Lữ đúc ở Vô Tận Hải, tinh hỏa của thương đốt cạn nước biển Vô Tận Hải, nên lấy danh là Phần Hải.
KỸ NĂNG
Mạn Thiên Phồn Tinh
Tấn công 8 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
Phiên Giang Đảo Hải
Tấn công 8 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
Tường Long Thiểm Kích
Tấn công 8 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
TUYỆT KỸ
Hỗn Nguyên Nhất Kích
Tấn công 8 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu và khiến mục tiêu giảm tốc 50%, duy trì 3 giây
GIỚI THIỆU
Bảo kiếm Thượng Cổ Chuyên Húc Đế rèn nên, cán kiếm khắc Phi Hoa Lạc Mộ Sinh Tàn Khuyết, Ngọa Chu Họa Ảnh Đoạn Lãnh Nguyệt.
KỸ NĂNG
Đại Đạo Vô Thuật
Tấn công 8 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
Kiếm Phi Kinh Thiên
Xóa bỏ trạng thái bật lợi của bản thân hoặc đồng đội, thời gian chờ 40 giây
Huyết Nhất Vô Tương
Tăng phòng thủ cho 8 đồng đội, duy trì 60 giây
TUYỆT KỸ
Vô Địa Minh Vương
Tấn công 8 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
GIỚI THIỆU
Thần binh thượng cổ trong truyền thuyết, danh là Long Nha, sắc bén vô cùng.
KỸ NĂNG
Ẩm Huyết Kích
Tấn công 8 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
Long Nha Trảm
Tấn công 8 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
Long Huyết Định Hồ
Tăng chống đỡ, duy trì 60 giây
TUYỆT KỸ
Mê Tâm Quyết
Tấn công 8 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu có 50% tỷ lệ hôn mê, duy trì 3 giây, hôn mê nếu bị tấn công sẽ thức tỉnh
GIỚI THIỆU
Khi Lữ Đồng Tân tu luyện ở Chung Nam Sơn, được Thiên Lôi đúc thành kiếm này. Kiếm này tên gốc là Thân Quý.
KỸ NĂNG
Nguyệt Hoa Khuynh Tả
Tấn công 4 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
Danh Trấn Tứ Phương
Tấn công 4 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
Bình Hồ Đoạn Nguyệt
Tấn công 4 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
TUYỆT KỸ
Lôi Đình Chấn Nộ
Tấn công 4 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
GIỚI THIỆU
Phiến này làm từ băng của Vạn Niên Băng Thiết, dùng nội lực thúc đẩy có thể tạo mạn thiên phi tuyết, băng phong vạn lý.
KỸ NĂNG
Băng Phách Hàn Tinh
Tấn công 6 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu và có 30% tỷ lệ giảm tốc 50%, duy trì 2 giây
Huyền Băng Đột Thích
Tấn công 6 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu và có 50% tỷ lệ giảm tốc 50%, duy trì 2 giây
Phục Ảnh Huyền Hạc
Tấn công 6 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu và có 100% tỷ lệ giảm tốc 50%, duy trì 2 giây
TUYỆT KỸ
Băng Phong Vạn Lý
Tấn công 6 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu và có 30% tỷ lệ đóng băng, duy trì 2 giây
GIỚI THIỆU
Bì Lữ đúc thần cung tặng bằng hữu, sau đó bị Đại Đường Đình thu giữ, ban cho Lý Thừa Ân.
KỸ NĂNG
Dẫn Dương Loạn Không
Tấn công 10 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
Vạn Tiễn Tề Phát
Tấn công 10 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
Bạo Liệt Tinh Mang
Tấn công 10 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
TUYỆT KỸ
Tinh Diệu Vu Thế
Tấn công 10 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu và khiến mục tiêu hôn mê, duy trì 2 giây, thêm hiệu quả bá thể (miễn dịch trạng thái phụ)
GIỚI THIỆU
Diệp Mạnh Thu đã đến tà phái mượn Trường Dạ Kiếm dùng Long Mộc Kim Đằng phẫn hoả tôi luyện lên Trường Long.
KỸ NĂNG
Âm Dương Kích
Tấn công 4 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
Đoạn Ngọc Trảm
Tấn công 4 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
Thánh Minh Hữu
Tăng phòng thủ, duy trì 60 giây
TUYỆT KỸ
Tịnh Thế Phá Ma Kích
Tấn công 4 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
GIỚI THIỆU
Kiếp nạn Lý Trọng Mậu tìm được 1 viên huyết thạch, đúc lại Thiên Ảnh được thần binh Huyết Ảnh Yêu Đao.
KỸ NĂNG
Hoành Tảo Thiên Quân
Tấn công 8 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
Cửu Lê Hòa Phong
Tấn công 8 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
Trảm Yêu Khấp Máu
Tấn công 8 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
TUYỆT KỸ
Huyết Ảnh Mạch
Tấn công 8 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu và khiến mục tiêu định thân, duy trì 3 giây
GIỚI THIỆU
Sau chiến dịch Nhạn Môn Quan, Thân Đồ Viễn vì tưởng nhớ huynh trưởng nên mang Liêu Tinh Đao nhờ Liễu Ngũ Gia khôi phục.
KỸ NĂNG
Ngục Hỏa Phá
Tấn công 4 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
Sinh Diệt Mâu Đoạt
Tấn công 4 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
Minh Quân Sát Lệnh
Tấn công 4 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
TUYỆT KỸ
Sinh Tử Sầu
Tấn công 4 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
GIỚI THIỆU
Diệp Mạnh Thu lấy Võ Đang Tử Hư làm tủy, tàng kiếm Khắc Hiểu làm phôi đúc thành thần kiếm Thái Hư.
KỸ NĂNG
Nhất Kiếm Toái Không
Tấn công 4 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
Từ Hư Phá Hiểu
Tấn công 4 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
Kiếm Ý Tung Hoành
Tăng lực tấn công, duy trì theo thời gian
TUYỆT KỸ
Li Sinh Thái Hư
Tấn công 4 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
GIỚI THIỆU
Diệp Mạnh Thu đã đến tà phái mượn Trường Dạ Kiếm dùng Long Mộc Kim Đằng phẫn hoả tôi luyện lên Trường Long.
KỸ NĂNG
Khai Thiên Tịch Địa
Tấn công 6 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
Giao Long Huyết Mạch
Tấn công 6 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
Đằng Long Phi Thiên
Tấn công 6 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
TUYỆT KỸ
Trảm Long Quyết
Tấn công 6 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu, có 30% tỷ lệ mất 1000 sinh lực mỗi giây, duy trì 3 giây
GIỚI THIỆU
Diệp Mạnh Thu dùng kỹ thuật Hỏa Long lấy huyền thiết làm phôi rèn Hỏa Long Kiếm cùng Ẩm Huyết cùng xưng là Tà Binh Song Sát.
KỸ NĂNG
Kiếm Trảm Thương Sinh
Tấn công 6 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
Minh Hồng Liên Hoa
Tấn công 6 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
Yêu Kiếm Cương Khí
Tăng né tránh, duy trì 60 giây
TUYỆT KỸ
Diệt Thế Long Viêm
Tấn công 6 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu, có 30% tỷ lệ mỗi giây mất 1% sinh lực, duy trì 3 giây
GIỚI THIỆU
Song phủ huyền sắc, cán rìu liền đầu thú, mặt xanh nanh trắng, lưỡi của Tham Lang có tướng phá quân.
KỸ NĂNG
Tham Lang Kiếp
Tấn công 6 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
Thất Sát Trảm
Tấn công 6 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
Phá Quân Thức
Tấn công 6 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
TUYỆT KỸ
Bễ Nghễ Thiên Hạ
Kéo 6 mục tiêu đến bên cạnh và gây sát thương lên mỗi mục tiêu
GIỚI THIỆU
Kim Cang Đá trộn với Ô Kim mà chế thành, vô cùng cứng cáp, gia tăng lực sát thương.
KỸ NĂNG
Cầm Nguyệt Chi Viêm
Gây sát thương cho 1 mục tiêu
Tam Tài Hóa Sinh
Gây sát thương cho 1 mục tiêu
Thái Cực Minh Vương
Tấn công 4 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
TUYỆT KỸ
Âm Dương Tương Sinh
Tấn công đến trước mục tiêu và khiến mục tiêu choáng 0,5 giây
GIỚI THIỆU
Tương truyền trảo này do vuốt phượng hoàng rèn trong lửa mà thành, khi sơ thành do tiếng phượng hót cất lên mà có danh.
KỸ NĂNG
Cầm Nguyệt Chi Viêm
Gây sát thương cho 1 mục tiêu
Viêm Phương Tê Phong
Gây sát thương cho 1 mục tiêu
Dương Viêm Nhất Kích
Gây sát thương cho 1 mục tiêu
TUYỆT KỸ
Bạo Viêm Liệt Không
Tấn công 4 mục tiêu phía trước, đồng thời tăng sát thương đối với phụ bản bang và thí luyện bang, duy trì 10 giây
GIỚI THIỆU
Cổ thần tượng Bì Lữ vì hàng phục hải thú mà chế tạo, thần cung Phi Huyết Phá Lân bắn xuyên hải thú, nên lấy danh là Phi Lân.
KỸ NĂNG
Tam Hoàn Sáo Nguyệt
Tấn công 6 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
Bát Vân Kiến Nhật
Tấn công 6 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
Băng Đông Tam Xích
Tăn bạo kích, duy trì 60 giây
TUYỆT KỸ
Tuyết Mãn Cung Đạo
Tấn công 6 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu, có 30% tỷ lệ giảm tốc 50%, duy trì 3 giây
GIỚI THIỆU
Tương truyền Đại Tùy Vũ Văn Thành Đô dùng thần khí này đoạt thành cướp đất bị Đại Đường tiêu diệt.
KỸ NĂNG
Phủ Để Trừu Tân
Tấn công 4 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
Hoành Tảo Thiên Hạ
Tấn công 4 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
Kinh Hồng Nhất Hiện
Tấn công 4 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
TUYỆT KỸ
Vạn Kích Lâm Thế
Tấn công 4 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
GIỚI THIỆU
Người hữu duyên được thần binh này luyện tập Võ Học Thiếu Lâm có thể được Minh Vương Chi Cảnh.
KỸ NĂNG
Thần Quang Xạ Nhật
Tấn công 5 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
Phật Nộ Luân Hồi
Tấn công 5 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
Thiên Lý Truy Hồn
Tấn công 5 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
TUYỆT KỸ
Càn Khôn Phục Ma
Tấn công 5 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu và tăng lượng bạc rơi ra từ quái vật Cổ Lăng, duy trì 60 giây
GIỚI THIỆU
Năm xưa Đường Môn Thái Thượng Chưởng Môn Lương Thúy Ngọc chế Thiên Cơ Hạp dùng thuật Huyền Cơ tạo nên.
KỸ NĂNG
Phù Quang Lược Ảnh
Tấn công 5 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
Du Long Thiểm Kích
Tấn công 5 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
Bạo Liệt Tiễn Vũ
Tấn công 5 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
TUYỆT KỸ
Lưu Tinh Tiễn Vũ
Tấn công 5 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu và khiến EXP treo máy dã ngoại tăng 20%, duy trì 20 giây
GIỚI THIỆU
A Tát Tân dùng Ngũ Độc Thiên Phong làm tủy, Tàng Kiếm Tiêu Linh làm phôi, luyện chế ra ma kiếm Thiên Phong Tiêu Linh.
KỸ NĂNG
Thị Huyết Tàn Hồng
Tấn công 10 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
Cuồng Nộ Huyết Ngục
Tấn công 10 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
Đao Thí Thương Hồn
Tấn công 10 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
TUYỆT KỸ
Băng Thiên Liệt Địa
Nhảy đến điểm chỉ định tấn công 10 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu và khiến mục tiêu bị choáng, duy trì 2 giây
GIỚI THIỆU
Loan đao được rèn bằng thần thiết thượng cổ trong truyền thuyết, vung nó như có bướm bay nên có danh Lưu Quang Phi Vũ.
KỸ NĂNG
Khúc Dạ Đoạn Sầu
Tấn công 8 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
U Nguyệt Trảm Ma
Tấn công 8 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
Nhật Nguyệt Lăng Thiên
Tấn công 8 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
TUYỆT KỸ
Bách Chuyển Luân Hồi
Tấn công 8 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu, mỗi lần tấn công có tỷ lệ nhất định bỏ qua phòng thủ đối phương 50%, 50% tỷ lệ tiếp đó 3 giây khiến mục tiêu giảm lực tấn công
GIỚI THIỆU
Vương Di Phong đoạt tàn cầm bị gãy sửa lại, đề tự Thanh Ngọc tặng hữu nhân.
KỸ NĂNG
Cao Sơn Lưu Thủy
Tấn công 6 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
Thanh Ca Tuyệt Đỉnh
Tấn công 6 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
Hồi Mộng Trục Quang
Đối với 6 đồng đội ngẫu nhiên kích hoạt 1 trạng thái: công, thủ, giới hạn sinh lực
TUYỆT KỸ
Ca Tận Thanh Diệt
Tấn công xung quanh 6 mục tiêu và khiến 1 mục tiêu bị im lặng, duy trì 2 giây
GIỚI THIỆU
Lạc Dương có kì nhân tạo ra thần bút từ gỗ quý, thần bút tên Mặc Điên, nhiều năm sau được tiên thơ Lý Bạch sử dụng.
KỸ NĂNG
Lan Tỏa Ngọc Chiết
Tấn công 1 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
Bích Thủy Thao Thiên
Tấn công 4 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu
Thanh Tân Tĩnh Khí
Hồi phục sinh cho bản thân và 4 đồng đội
TUYỆT KỸ
Loạn Sái Thần Hà
Tấn công 1 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu và hấp thụ 3% sát thương mục tiêu chuyển thành sinh lực bản thân