Aspects Là Gì

      12

khía cạnh, hướng, diện mạo là các bạn dạng dịch hàng đầu của "aspect" thành tiếng binhkhipho.vnệt. Câu dịch mẫu: Imagination affects every aspect of our lives. ↔ Sự tưởng tượng ảnh hưởng đến phần nhiều khía cạnh cuộc sống đời thường của bọn chúng ta.


Imagination affects every aspect of our lives.

Sự tưởng tượng ảnh hưởng đến đa số khía cạnh cuộc sống của chúng ta.


One prominent aspect of our sinful human nature is our tendency to lớn rely on ourselves.

Con bạn bất toàn có khuynh hướng tin cậy bản thân.


*

*

The Air Serbinhkhipho.vnce preferred the PW-9, which outperformed the PW-8 in all performance aspects except speed, và was built on a more rugged and easier khổng lồ maintain design, ordering 113 aircraft (only 25 PW-8s were procured).

Bạn đang xem: Aspects là gì


Cục ko quân ưu tiên PW-9, nó tất cả hiệu suất tốt hơn PW-8 trên gần như mặt trừ vận tốc, và được sản xuất trên một thiết kế có cấu trúc khỏe và đối chọi giản, fan ta đang đặt chế tạo 113 máy cất cánh (chỉ gồm 25 loại PW-8 được chế tạo).
Spiridonov had enbinhkhipho.vnsioned integrating the most practical aspects of the world"s fighting systems into one comprehensive style that could adapt khổng lồ any threat.
Spiridonov đã tưởng tượng binhkhipho.vnệc tích hợp những khía cạnh thực tế nhất của các khối hệ thống chiến đấu của trái đất vào một phong thái toàn diệnthể thích ứng với tất cả mối ăn hiếp dọa.
StarCraft II: Legacy of the Void is a stand-alone trò chơi in which new units are added to all three races as well as changing existing units, và also makes groundbreaking changes lớn the economy-aspect of the game.

Xem thêm: Phim Sáng Tạo - 3 Sáng Tạo Thú Vị Bạn Nên Xem


StarCraft II: Legacy of the Void là 1 trong phiên bản độc lập có thêm những đơn vị chức năng quân mới cho cả ba chủng tộc cũng như thay đổi các đơn vị quân hiện tại hữu, và cũng làm cho những thay đổi mang tính đổi mới đến khía cạnh kinh tế tài chính của trò chơi.
I usually tend to think that the book is usually better, but, habinhkhipho.vnng said that, the fact is that Bollywood is now taking a certain aspect of Indian- ness & Indian culture around the globe, not just in the Indian diaspora in the U. S. Và the U. K., but to lớn the screens of Arabs and Africans, of Senegalese & Syrians.
Tôi thường xuyên nghĩ rằng quyển sách thì lúc nào cũng hay hơn, nhưng, tuy nhiên nói vậy, thực sự là hiện giờ Bollywood đang có diện mạo Ấn Độ và văn hóa Ấn đến khắp chỗ trên cố kỉnh giới, không chỉ là trong cộng đồng người Ấn tại Mỹ cùng Anh, mà bám dính trên màn ảnh ở Ả Rập, châu Phi, sinh sống Senegal với Syria.
Through her, girls come lớn know about the various aspects of growing up & menstrual hygiene management.
tăng like fanpage | LOTO188 CITY