Bản dịch của auto

      29
Roleplayers are grouped as orthodox combatants, where no autos are acceptable, & it is a mutually respectful practice.


Bạn đang xem: Bản dịch của auto

The original racetraông chồng was a 1/8 mile banked oval traông xã where horses, sulkys, & early autos were raced.
He examined infinite-horizon models of consumption where wage risk is unhedgeable và possibly auto-correlated.
In this mã sản phẩm, only the spreading loss was considered & the loss is assumed khổng lồ be compensated by an auto-gain amplifier.
The work is motivated by the need for accurate & systematic procedures for calculating auto-ionizing levels, particularly for laboratory & astrophysical opathành phố calculations.
The company claims that the facility is the largest indoor auction house in the world, capable of housing 10,000 autos và 4,000 people.
Các cách nhìn của các ví dụ không biểu lộ cách nhìn của những biên tập viên binhkhipho.vn binhkhipho.vn hoặc của binhkhipho.vn University Press hay của những công ty trao giấy phép.
*Xem thêm: Kiến Thức Công Nghệ Archives

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn binhkhipho.vn English binhkhipho.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*Xem thêm: Giảm Giá Trang Phục Tối Thượng Lux Thập Đại Nguyên Tố Giá

Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Tin Tức