Backwards Là Gì

      13
2 Thông dụng2.1 Tính từ2.2 Phó từ bỏ ( (cũng) .backwards)3 chuyên ngành3.1 Toán & tin3.2 nghệ thuật chung4 những từ liên quan4.1 từ bỏ đồng nghĩa4.2 tự trái nghĩa /"bækwəd/

Thông dụng

Tính từ

Về phía sau, giật lùi đủng đỉnh tiến, lạc hậua backward countrynước lạc hậua backward childđứa trẻ chậm tiêu Muộn, lừ đừ trễa backward harvestmùa gặt muộn Ngần ngạito be backward in doing somethingngần ngại thao tác làm việc gì

Phó trường đoản cú ( (cũng) .backwards)

Về phía sau, lùito look backwardnhìn về phía sau; quan sát về vượt khứto walk backwardđi lùihis work is going backwardcông việc của hắn ta thụt lùi ko tiến lên được Ngượcto stroke the cat backwardvuốt ngược lông bé mèoto lean over backwards to vị somethingđem hết sức mình thao tác làm việc gì

siêng ngành

Toán và tin

theo chiều ngược

Kỹ thuật tầm thường

ngược lạibackward channelkênh ngược lạibackward flightchuyến cất cánh ngược lạibackward recoveryphục hồi ngược lại xưa cũ lùi lại sinh sống phía sau về phía saubackward signaltín hiệu về phía sau

những từ liên quan

trường đoản cú đồng nghĩa

adjectiveastern , behind , inverted , rearward , regressive , retrograde , afraid , averse , demure , diffident , disinclined , hesitant , hesitating , humble , indisposed , late , loath , modest , reluctant , reserved , retiring , shy , sluggish , tardy , timid , uneager , unwilling , wavering , arrested , checked , delayed , dense , dull , feeble-minded , imbecile , moronic , stupid , subnormal , underdeveloped , underprivileged , undeveloped , retrogressive , bashful , coy , self-effacing , benighted , primitive , unenlightened , simple , simple-minded , slow , slow-witted , lagging , deprived , disadvantaged , impoverished , conservative , reactionary adverbaback , abaft , about , astern , back , behind , in reverse , inverted , rearward , turned around , around , backwards , round , arear , bashful , behindhand , dense , diffident , dimwitted , dull , fro , hesitant , laggard , loath , reactionary , recessive , regressive , reluctant , remedial , retarded , retral , retrograde , retrogressive , retrospective , reverse , shy , slow , sluggish , stupid , unapt , undeveloped , unprogressive , unwilling , withdrawn

từ bỏ trái nghĩa

adjectiveahead , forward , khổng lồ the front , aggressive , precocious , unshy , developing , fast , intelligent , smart adverbforward
tăng like fanpage