Control account là gì

      9
Căn cứ vào khoảng độ làm phản ánh đối tượng kế toán trên tài khoản kế toán, tài khoản kế toán bao gồm: tài khoản tổng đúng theo (tiếng Anh: Controlling accounts) cùng tài khoản chi tiết (tiếng Anh: Subsidiary accounts).
*

Tài khoản tổng hợp (Controlling accounts) và tài khoản chi tiết (Subsidiary accounts)

Định nghĩa

Tài khoản tổng hợp trong tiếng Anh là Controlling accounts. Thông tin tài khoản tổng hợp bao hàm các thông tin tài khoản kế toán phản ảnh các đối tượng người tiêu dùng kế toán sống dạng tổng quát, cung ứng các số liệu nhằm lập các chỉ tiêu được trình bày trong report tài chính.

Bạn đang xem: Control account là gì

Tài khoản tổng hợp còn được gọi là tài khoản cấp một.

Ví dụ: tài khoản tiền mặt, thông tin tài khoản phải thu khách hàng hàng...

Tài khoản đưa ra tiết trong tiếng Anh là Subsidiary accounts. Tài khoản chi tiết bao gồm các thông tin tài khoản kế toán phản ảnh các đối tượng người tiêu dùng kế toán một cách cụ thể hơn nhằm thỏa mãn nhu cầu yêu mong quản lí đối tượng kế toán.

Tài khoản cụ thể gồm những tài khoản cấp hai, ba, tư và sổ chi tiết. Ví dụ: thông tin tài khoản cấp hai thuộc thông tin tài khoản tiền phương diện gồm: tài khoản tiền Việt Nam, tài khoản ngoại tệ...

Mối quan hệ tình dục giữa thông tin tài khoản tổng thích hợp và thông tin tài khoản chi tiết

Tài khoản tổng hợp cùng tài khoản chi tiết có mối quan hệ mậtthiết không đa số về nội dung phản ánh mà bao gồm cả kết cấu tài khoản. Ráng thể:

- tổng thể dư đầu kì, số dư cuối kì của toàn bộ các tài khoản cụ thể phải đúng bằng số dư đầu kì, cuối kì của thông tin tài khoản tổng hợp.

Xem thêm: Bachelor Of Science Là Gì - Các Loại Bachelor Phổ Biến Hiện Nay

- Tổng số phát sinh mặt Nợ, số tạo nên bên bao gồm của toàn bộ các tàikhoản cụ thể phải đúng bằng số phát sinh bên Nợ, số gây ra bênCó của tài khoản tổng hợp.

- Để bảo đảm nguyên tắc này thì khi phản chiếu vào thông tin tài khoản tổnghợp những nội dung có tương quan đến tài khoản cụ thể nào thì kếtoán cần đồng thời ghi chép vào tài khoản chi tiết đó.

- bài toán phản ánh những nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoảntổng hợp điện thoại tư vấn là kế toán tổng hợp.

- việc phản ánh những nghiệp vụ tài chính phát sinh vào các tài khoảnchi tiết call là kế toán đưa ra tiết.

Nhận xét

- kế toán tài chính tổng hợp với kế toán chi tiết phải tiến hành đồng thời vớinhau tạo cơ sở cho việc so sánh kiểm tra số liệu.

- trong đó kế toántổng hợp hỗ trợ những chỉ tiêu tổng thể về tài sản, nguồn vốn (nợ bắt buộc trả, vốn nhà sở hữu), quy trình hoạt động. Kế toán cụ thể cung cung cấp số liệu cụ thể có ýnghĩa béo trong việc đảm bảo tài sản của doanh nghiệp, xử lý những sự việc phát sinh một cáchnhanh chóng, tinh tế bén.

tăng like fanpage | LOTO188 CITY