Default là gì? định nghĩa, ví dụ, giải thích

      9
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

default
*

default /di"fɔ:lt/ danh từ sự thiếu, sự ko có, sự không đủin default of...

Bạn đang xem: Default là gì? định nghĩa, ví dụ, giải thích

: ví thiếu... (cái gì) (pháp lý) sự vắng mặt (không ra hầu toà)to make default: vắng mặtjudgment by default: sự không trả nợ được, sự vỡ lẽ nợ; sự ko trả nợ đúng kỳ hạn ((cũng) mặc định in paying) (thể dục,thể thao) sự vứt cuộcto thua kém the trò chơi by default: thua trận trận vì quăng quật cuộc nội hễ từ (pháp lý) không ra hầu kiện, vắng khía cạnh (tại toà) (pháp lý) không trả nợ được, vỡ vạc nợ; không trả nợ đúng kỳ hạn (thể dục,thể thao) quăng quật cuộc ngoại rượu cồn từ (pháp lý) xử vắng mặtdĩ nhiênngầm địnhchange default task group: đội ngầm định trách nhiệm thay đổidefault drive: ổ ngầm địnhdefault tệp tin attribute: trực thuộc tính tệp ngầm địnhdefault font: font chữ ngầm địnhdefault font: fonts ngầm địnhdefault menu: trình đơn ngầm địnhdefault reasoning: lập luận ngầm địnhdefault routing entry: lối vào tuyến đường ngầm địnhdefault value: giá trị ngầm địnhinitial default: ngầm định khởi tạouser default: ngầm định của fan dùngmặc địnhby default: theo mặc địnhdefault (disk) drive: thiết bị (đĩa) mặc địnhdefault SSCP list: danh sách SSCP khoác địnhdefault array size: form size mảng mang địnhdefault assumption: đưa thuyết mặc địnhdefault button: nút bấm mặc địnhdefault button: nút mang địnhdefault button labels: các nhãn nút mặc địnhdefault clause: mệnh đề mang địnhdefault code point: điểm mã mặc địnhdefault màu sắc box: vỏ hộp màu mặc địnhdefault context: ngữ cảnh mang địnhdefault data: dữ liệu mặc địnhdefault department number: số quầy hàng mặc địnhdefault directory: thư mục mang địnhdefault drive: ổ đĩa khoác địnhdefault entity: thực thể mặc địnhdefault file: tập tin khoác địnhdefault focal point: tiêu điểm mang địnhdefault font: phông chữ khoác địnhdefault form: dạng khoác địnhdefault form: chủng loại biểu khoác địnhdefault format: khuôn khoác địnhdefault format: dạng thức khoác địnhdefault group: nhóm mặc địnhdefault instance: phiên phiên bản mặc địnhdefault key: phím mang địnhdefault label: nhãn mặc địnhdefault language: ngôn ngữ mặc địnhdefault option: tùy chọn mặc địnhdefault page: trang mang địnhdefault page creation: sự sinh sản trang khoác địnhdefault printer: sản phẩm công nghệ in mặc địnhdefault program: chương trình mặc địnhdefault prompt: lốt nhắc mang địnhdefault rate: vận tốc mặc địnhdefault record: phiên bản ghi khoác địnhdefault response: vấn đáp mặc địnhdefault route: đường truyền mang địnhdefault route: đường mặc địnhdefault security level: mức an ninh mặc địnhdefault setting: xếp mặc địnhdefault setting (setup): thiết lập mặc địnhdefault system: hệ thống mặc địnhdefault system control area (DSCA): vùng điều khiển khối hệ thống mặc địnhdefault track: rãnh mặc địnhdefault user name: tên người dùng mặc địnhdefault value: giá trị mặc địnhdefault zone: vùng khoác địnhfactory default: mang định của hãngLĩnh vực: toán & tinmặc nhiênsự mang nhiênsự ngầm địnhthuộc ngầm địnhkhông thi hành (trái vụ)không triển khai (nghĩa vụ)không triển khai nghĩa vụmất kỹ năng chi trảsự không đúng hẹnvi mong không trả nợ đúng kỳ hạncustomer defaultsự trả sai hạn của khách hàngdeclare in default (to...)tuyên tía người đương sự tố tụng vắng mặtdefault companycông ty vỡ vạc nợdefault finetiền phát vi ước (vì chậm trả nợ...)default in payingsự chậm rãi trảdefault interestlãi vượt hạndefault interestlãi thiếu kéo dài (do thiếu nợ lâu không trả được)default of acceptancekhông chấp nhậndefault of acceptancesự không nhận trả (hôi phiếu)default of deliverykhông giao hàngdefault of paymentkhông chi trảdefault of paymentsự không trả chi phí (hối phiếu)default on paymentkhông trả lại khoản vaydefault riskrủi ro ko trả tiềnevent of defaultđòi nợ trước hạnevent of defaultmất quyền bởi vì quá hạnevent of defaultsự mất quyền vì chưng quá hạnevent of defaultsự việc vi ướcevent of defaultsự câu hỏi vì ướcin defaultkhuyết tịch. In defaultsai hứa (trả nợ)in defaultvắng mặtin defaultvi ướcjudgement by defaultán khuyết tịchnotice of defaultgiấy thúc đẩynotice of defaultgiấy thúc nợtax for defaultmức thuế phạttax for defaultmức thuế thu thêm vì chưng nộp trễ o sai sót sai sót trong việc thực hiện đúng điều khoản của hợp đồng.
*

*

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

default

Từ điển WordNet


n.

loss due lớn not showing up

he lost the game by default

v.

Xem thêm: Nấu Thủy Tinh Được Làm Từ Gì? Quy Trình Nhào Nặn Nên Thủy Tinh


Microsoft Computer Dictionary

n. A choice made by a program when the user does not specify an alternative. Defaults are built into a program when a value or option must be assumed for the program lớn function.vb. In reference to lớn programs, khổng lồ make a choice when the user does not specify an alternative.

Bloomberg Financial Glossary

拖欠|违约|失责行为拖欠;違約;失責行為Failure khổng lồ make timely payment of interest or principal on a debt security or to otherwise comply with the provisions of a bond indenture.

Investopedia Financial Terms


1. The failure to lớn promptly pay interest or principal when due. Mặc định occurs when a debtor is unable khổng lồ meet the legal obligation of debt repayment. Borrowers may default when they are unable to lớn make the required payment or areunwilling khổng lồ honor the debt.2. The failure khổng lồ perform on a futures contract as required by an exchange.
1. Defaulting on a debt obligation can place a company or individual in financial trouble. The lender will see a mặc định as a sign that the borrower is not likely khổng lồ make future payments. For example, if Company XYZis unable khổng lồ make a coupon payment onits bonds, the bondholders would place XYZ in bankruptcy. This would give the companyan opportunity to lớn claim XYZ"s assetsas a khung of repayment for the debt. 2. Defaulting on a futures contract occurs when one party does not fulfill the obligations phối forth by the agreement. The mặc định usually involves not settling the contract by the required date. A person in the short position will default ifhe or shefails to deliver the goods at the kết thúc of the contract. The long position defaults when payment is not provided by the settlement date.
Bad Debt ReserveCollection AgencyCross DefaultDebenture Redemption ReserveDefault RiskLeveraged LoanNon-Performing LoanPrincipalRedliningWhoops

English Synonym & Antonym Dictionary

defaults|defaulted|defaultingsyn.: default on default option nonpayment nonremittal
tăng like fanpage | LOTO188 CITY