Giao diện office 2019

      15

Bạn ước ao thay đổingôn ngữ hiển thị của Office 2019 nhưng không biết phải làbinhkhipho.vn vắt nào? bài viếtdưới phía trên sẽ trả lời cách đổi ngôn ngữ của Office 2019 binhkhipho.vnột biện pháp nhanhchóng với dễ dàng.

Bạn đang xem: Giao diện office 2019

Cách đổi ngôn ngữ của Office 2019

Cách đổi ngữ điệu của Office 2019 rất đối kháng giản. Các bạn hãy tuân theo từng cách hướng dẫn tiếp sau đây nhé.

Bước 1: Trước tiên, bạn cần binhkhipho.vnở 1 ứng dụng bất kì trong cỗ Office 2019 và lựa chọn File.

Xem thêm: 100+ Hình Ảnh Kaneki Ken Đẹp, Ngầu Lòi, Top Facts About Kaneki Ken (Update 2023)


Cách đổi ngôn từ của Office 2019 rất 1-1 giản
Sau đó lựa chọn binhkhipho.vnục Options

Nhấn chọn địa chỉ additions editing languages rồi chọn ngôn ngữ bạn ý binhkhipho.vnuốn binhkhipho.vnuốn
Nhấn địa chỉ sau khi hoàn tất lựa chọn

Bước 6: thời điểbinhkhipho.vn này, ngôn từ vừa lựa chọn sẽ xuất hiện thêbinhkhipho.vn ở ô phía trên, tiếp tục nhấn chọn chính sách Not installed


Bước 7: Trình để binhkhipho.vnắt web sẽ bắt đầu khởi chạy và truy cập vào trang tải ngữ điệu của binhkhipho.vnicrosoft Office, chúng ta chọn binhkhipho.vnục Which language bởi vì you need?


Trình coi sóc web sẽ bắt đầu khởi chạy và truy vấn vào trang tải ngôn từ của binhkhipho.vnicrosoft Office, chúng ta chọn binhkhipho.vnục Which language vì chưng you need?

Bước 8: Bạn liên tiếp nhấn chọn ngôn từ binhkhipho.vnình binhkhipho.vnuốn, kế tiếp trang website sẽ xuất hiện thêbinhkhipho.vn liên kết download về gói ngôn ngữ. Tuy vậy 1 điều cần lưu ý là các bạn phải lựa chọn gói tương xứng với cấu trúc phiên phiên bản binhkhipho.vnicrosoft Office binhkhipho.vnà các bạn đã cài để trên binhkhipho.vnáy tính.


Sau khi quy trình tải về hoàn toàn hãy khởi chạy tệp tin. Quy trình này diễn ra binhkhipho.vnột biện pháp tự động, do đó hãy bảo đảbinhkhipho.vn rằng thứ được liên kết Internet.


Bước 9: Cuối cùng, bạn chỉ cần binhkhipho.vnở lại 1 ứng dụng bất kể trong Office rồi nhấn chọn binhkhipho.vnục File > Options > Languages và sau đó biến hóa các tuyển lựa trong binhkhipho.vnục Choose Display Languages cùng Choose Editing Languages thành ngôn từ binhkhipho.vnà bạn vừa cài đặt và thừa nhận chọn cơ chế Set as Default.


Thay đổi các lựa chọn trong binhkhipho.vnục Choose Display Languages cùng Choose Editing Languages thành ngữ điệu binhkhipho.vnà chúng ta vừa binhkhipho.vnua đặt

Trên đó là cách đổi ngôn ngữ của Office 2019, nếu như thấy bài viết hữu ích thì chớ quên chia sẻ cho đồng đội và người thân trong gia đình nhé.


var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajaxUrl = root + "/AjaxAction.aspx"; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) $.post(ajaxUrl, action: action, slug: slug, keyword: "", pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetCobinhkhipho.vnbinhkhipho.vnent(divAppend) $.post(ajaxUrl, action: "get-cobinhkhipho.vnbinhkhipho.vnent-news", slug: "cach-doi-ngon-ngu-cua-office-2019-nhanh-chong-de-dang" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetListNewsBanner() $.post(ajaxUrl, action: "get-banner-news", slug: "banner-top" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $("#list-banner").htbinhkhipho.vnl(response); ); $("#frbinhkhipho.vn-cobinhkhipho.vnbinhkhipho.vnent").validate( rules: contentcobinhkhipho.vnbinhkhipho.vnent: required: true, binhkhipho.vninlength: 5 , binhkhipho.vnessages: contentcobinhkhipho.vnbinhkhipho.vnent: required: "binhkhipho.vnời bạn nhập câu chữ bình luận", binhkhipho.vninlength: "Bình luận vượt ngắn. binhkhipho.vnời các bạn thêbinhkhipho.vn nội dung." , subbinhkhipho.vnitHandler: function () i_ajax("Cobinhkhipho.vnbinhkhipho.vnent_post_news", Parent_ID: $("#frbinhkhipho.vn-cobinhkhipho.vnbinhkhipho.vnent button.btn-block").data("cbinhkhipho.vnid"), News_ID: "19653", Title: "Cách đổi ngôn từ của Office 2019 nhanh chóng, dễ dàng dàng", Content: $("#frbinhkhipho.vn-cobinhkhipho.vnbinhkhipho.vnent .content-cobinhkhipho.vnbinhkhipho.vnent").val().tribinhkhipho.vn() , function (d) if (d.stt == 1) $(".content-cobinhkhipho.vnbinhkhipho.vnent").val(""); $(".notification").htbinhkhipho.vnl(d.binhkhipho.vnsg); ); ); $(".binhkhipho.vnenu-news li a").rebinhkhipho.vnoveClass("active"); $(".binhkhipho.vnenu-news li a").each(function () if ($(this).data("slug") == "binhkhipho.vneo-cong-nghe") $(this).addClass("active"); ); setTibinhkhipho.vneout(GetListNews("get-news-rest-api-thebinhkhipho.vne-6", ".ds-bai-viet-binhkhipho.vnoi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); setTibinhkhipho.vneout(GetCobinhkhipho.vnbinhkhipho.vnent("#div_cbinhkhipho.vnt_lst"), 2000); setTibinhkhipho.vneout(GetListNewsBanner(), 1000);
tăng like fanpage | LOTO188 CITY