Go beyond nghĩa là gì

      17

7 cách dùng beyond là tổng hợp các trường vừa lòng thông dụng cách sử dụng beyond, để dễ dàng nhớ ta ghi nhớ là beyond tức là ở mặt kia, thừa quá, ngoài….ra. Về ngữ pháp, thì beyond được sử dụng như phó từ tuyệt trạng từ (bổ nghĩa mang đến động từ), giới tự (+ danh từ) cùng danh từ, tức xét về ngữ pháp thì rất 1-1 giản, mặc dù nhiên, lúc vào chân thành và ý nghĩa và bí quyết dùng beyond thực tế thì nghĩa bao gồm khác nhau, nên chia thành 7 giải pháp dùng bởi vì vậy.Bạn vẫn xem: Go beyond là gì

Đang xem: Go beyond tức thị gì


*

Cách dùng beyond 1: ở bên kia (chỗ / rào chắn)

Giới tự chỉ thời gian

10 giải pháp dùng agree on, agree to, agree with, agree about

Nếu vật gì ở mặt kia một chỗ hoặc một rào chắn, có nghĩa là nó năm sinh sống phía ko kể nơi/ loại đó

+ trong định ngữ hoặc sau khổng lồ be:

Ví dụ: a) His village lies two miles beyond the border. Làng của anh ý ấy nằm cách 2 dặm ở bên kia biên giới.Bạn vẫn xem: Move beyond là gì

b) Beyond the lawn lay Mr Annett’s kitchen garden. Phía bên kia thảm cỏ là vườn sau phòng bếp của ông Annett.Bạn đã xem: Move beyond là gì

c) There was a blink of bright light beyond the forest. Có ánh sáng đèn lập loè ở bên kia khu vực rừng.

Bạn đang xem: Go beyond nghĩa là gì

+ Sau danh từ:

Ví dụ: What place was there for a British presence beyond Britain’s shores? tất cả chỗ nào cho thấy sự hiện hữu của fan Anh ở phía bên kia bờ hải dương Anh?

Cách cần sử dụng beyond 2: vượt thừa (thời điểm/ngày)

Nếu chiếc gì xẩy ra vượt vượt (beyond) 1 thời điểm hoặc ngày nào, có nghĩa là nó vẫn tiếp tục sau thời điểm hay ngày đó

Ví dụ: a) Few children remain in the school beyond the age of 16. Cực kỳ ít trẻ em còn làm việc lại ngôi trường sau độ tuổi 16. (vượt vượt tuổi 16) =after

b) Few people live beyond the age of a hundred. Siêu ít bạn sống hơn 100 tuổi.

c) We cannot allow the work to lớn continue beyond the over of the year. Họ không thể đến phép công việc kéo nhiều năm sau thời điểm cuối năm nay. (after)

d) Don’t stay out beyond eleven o’clock — Đừng đi quá 11 giờ đồng hồ (sau 11 giờ)

e) This is a strategy for the 1990s and beyond. Đây là 1 chiến lược cho những người năm 1990 với xa rộng nữa. (sau đó nữa)

Cách dùng beyond 3: vượt thừa (vật/sự việc)

Nếu cái gì không ngừng mở rộng vượt quá (beyond) một thứ / sự việc đặc trưng nào, có nghĩa là nó tác động hoặc bao gồm cả hồ hết điều khác.

Ví dụ: a) The problems extend beyond Britain’s cities. Những vấn đề không ngừng mở rộng ra ngoài phạm vi những thành phố của An.

b) We’re not going to phản hồi beyond that. Chúng ta sẽ chẳng phản hồi gì ngoài điều đó.

Cách dùng beyond 4: ngoài….ra, trừ (điều gì vẫn nói)

Bạn cần sử dụng beyond để ra mắt một nước ngoài lệ so với những gì mà bạn đang nói đến.

Ví dụ: a) The government could vì nothing beyond warning the western governors lớn be on their guard. Thiết yếu phủ đã không thể làm cái gi ngoài việc kể nhở các nhà chức vụ phía tây đề xuất canh chừng cẩn thận.

b) They’ve got nothing beyond their vacant land. Chúng ta chẳng còn dòng gì ngoại trừ khoản miếng khu đất trống.

Cách sử dụng beyond 5: vượt thừa (điểm / giai đoạn)

Nếu vật gì đi vượt quá một điểm hoặc giai đoạn nhất định nào, tức là nó tiến triển hoặc tăng thêm để nó qua khỏi đặc điểm đó hoặc quy trình đó.

Ví dụ: The nuclear nguồn programme will have proceeded beyond the point where it can easily be stopped. Chương trình tích điện hạt nhân đã vượt qua khỏi điểm mà lại nó có thể bị xong lại dễ dàng.

Cách sử dụng beyond 6: quanh đó (sự tin tưởng/hiểu biết)

Nếu một cái nào đó ngoài (beyond) sự tin cẩn hoặc tầm hiểu biết, có nghĩa là theo giải pháp nào đó, thái quá cho độ cần thiết tin hay gọi được.

Ví dụ: a) The reason was very simple và beyond dispute. Nguyên nhân thật đơn giản là không cần phải bàn cãi.

c) I feel humiliated beyond belief. Tôi cảm thấy sạn mặt quá mức độ (không thể tin được)

Cách sử dụng beyond 7: quá ngoài năng lực (không thể hiểu/làm/có điều gì)

b) Her reasoning was quite beyond me. Tôi thật không hiểu cách lập luận của cô ấy ta.

Xem thêm: Chiến Thuật Qw Có Thực Sự Trở Lại? Chiến Thuật Qw

c) I suspect that an insight on this scale would be beyond the capacity of the human mind. Tôi ngờ vực rằng sự hiểu rõ sâu xa với trình độ chuyên môn này vẫn vượt ra ngoài kĩ năng của đầu óc bé người.

Một số thành ngữ của beyond

1. Beyond belief/repair/ recognition, etc.: too great or bad for anyone khổng lồ believe/repair/recognize, etc. Quá tốt / xấu khiến cho mọi người không thể tin tưởng / sửa chữa / nhìn nhận và đánh giá …

Ví dụ: a) His thoughtlessness is beyond belief . Tôi không thể nào tin nổi anh ta lại thiếu xem xét đến vậy.

b) He survived the accident, but his car was damaged beyond repair. Anh ta tồn tại sau vụ tai nạn, nhưng loại xe của anh ta bị hư hỏng không thể sửa chữa.

2. Beyond compare: so good that everyone or everything else is of worse quality: quá giỏi đến nỗi mọi bạn / trang bị khác phần lớn kém hơn : không thể so sánh, không thể so bì được

Ví dụ: a) Her beauty is beyond compare. Sắc đẹp cô ấy không ai phân bì được.

b) She’s lovely beyond compare. Cô ta đáng yêu không ai suy bì được

3. Beyond / out of / outside one’s control : không tính sự kiểm soát của ai

Ví dụ: Tonight’s performance has been cancelled due to lớn circumstances beyond our control (= events which we are unable to khuyến mãi with) .

Buổi màn trình diễn tối nay đã trở nên hủy vày những tình huống ngoài khoảng kiểm soát của chúng tôi (= những sự khiếu nại mà shop chúng tôi không thể giải quyết).

4. Go/be beyond /past (all) reason: to be more than is acceptable or reasonable: không tồn tại lý / vô lý / phi lý hoặc không thể đồng ý được

Ví dụ: Their demands go beyond all reason. Những yêu cầu của họ vô cùng phi lý.

5. To live beyond one’s income = to live beyond one’s means: sống / tiêu tiền hơn số tiền tìm được

Ví dụ: a) Being so poor during college taught me not to live beyond my means once I got a steady job. Vượt nghèo trong thời gian ngồi học đại học đã dạy dỗ tôi không được tiêu nhiều tiền hơn số tiền tìm được ngay lúc tôi đạt được một bài toán làm ổn định định.

b) If you keep living beyond your means, you’ll deplete your ngân hàng account before you know it.

Nếu anh cứ tiếp tục sống quá số tiền tìm được, thì trước sau gì vẫn tiêu hết tiền trong ngân hàng trước lúc biết được điều này.

6. To be beyond one’s depth: thừa khả năng, quá sức mình

Ví dụ: The stuff they’re teaching in this advanced math class is beyond my depth.

7. Lớn be past (beyond) hope: to be unlikely to lớn change for the better: ko còn hi vọng gì nữa

Ví dụ: You can’t buy this house, it is completely beyond hope. You’ll run out of money before you can fix it up!

Bạn tất yêu mua căn nhà này, nó trọn vẹn không còn hy vọng gì đâu. Cái câu hỏi sửa công ty thôi cũng sẽ tiêu không còn tiền rồi!

Kết luận: 7 bí quyết dùng beyond thông dụng + một vài thành ngữ của beyond sẽ giúp bọn họ nắm được các cách sử dụng thông dụng của beyond, mặc dù việc nắm vững nghĩa và giải pháp sử beyond thuần thục thì rất cần được chiêm nghiệm một thời gian thì bắt đầu nắm rõ.

tăng like fanpage | LOTO188 CITY