Hill Là Gì

      10
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Hill là gì

*
*
*

hill
*

hill /hil/ danh từ đồi cồn, gò, đống, đụn, tế bào đất, mảnh đất đùn lên (mối, kiến...) (the Hills) (Anh-Ân) vùng đồi núi nơi nghỉ ngơi an dưỡngto go down hill (xem) goup hill & down daleover hill and dale lên dốc xuống đèo ngoại động từ đắp thành đồi ((thường) + up) vun khu đất (vào nơi bắt đầu cây)to hill up a plant: vun đất vào cội câyđồibald hill: đồi trọcbare hill: đồi trọcburied hill: đồi chôn vùihaystack hill: đồi hình gò rạhill farming: canh tác sống đồihill feature: địa hình đồiisland hill: đồi sótisland hill: đồi trơ trọiside hill cut: rãnh nghỉ ngơi sườn đồiuncovered hill: đồi trọcgòlò nghiêngLĩnh vực: điện lạnhchỗ nhô caoaccumulation hillđộ dốc tích lũycone of hill slopenón bồi tíchdown hill weldingsự hàn từ trên xuốnggentle hilldốc thoảihill debrisđất lở sườn núihill debrissườn tíchrepresentation of hill featuressự thể hiện địa hìnhside hill bitmũi khoan khoan xiênside hill cuthàosteep hilldốc đứngtop of hillđỉnh dốc o đồi § buried hill : đồi chôn vùi § haystack hill : đồi hình đống rạ § island hill : đồi sót, đồi trơ trọi § sand hill : cồn cát
*

Xem thêm: Sống Rực Rỡ Đi, Cuộc Đời Là Trò Chơi Cuộc Đời, Cuộc Đời Là Một Trò Chơi

*

*

hill

Từ điển Collocation

hill noun

ADJ. big, high, long The bus sped down the long hill. | little, low, small The village is phối on a small hill. | steep | gentle | rolling, undulating ~s The landscape is made up of low, rolling hills. | conical, rounded | blue, dark, green, purple | bare, forested, grassy, open, rocky, rugged, wooded | distant, far the distant blue hills | isolated, lonely | encircling, surrounding ~s Troops forced villagers to lớn flee to the surrounding hills. | prominent | coastal | chalk the chalk hills of southern England

VERB + HILL climb (up), go up They climbed a steep hill and came lớn the village. | come down | take khổng lồ ~s (literary) We took to lớn the hills in a variety of four-wheel-drive vehicles.

HILL + VERB overlook sth, rise a hill overlooking the wide valley below Wooded hills rise behind the town.

HILL + NOUN climbing, walking | walker | farming | farmer | farm, fort, station (= a small town in the hills, especially in India), town, village In the heat of summer the rich fled lớn the hill stations. | country | vị trí cao nhất (= also hilltop) | start (= starting a vehicle on a slope)

PREP. down a/the ~ A grassy path led down the hill. | in the ~s There are several lead mines in the hills above Grassington. | on a/the ~ The church is perched on a hill. | over a/the ~ Over the hill lies another village. | up a/the ~ A few yards up the hill, on the left, was a turning. | ~ above the hills above the town

PHRASES the bottom/foot of a/the hill A spring emerges at the bottom of the hill. | the vị trí cao nhất of a/the hill

Từ điển WordNet


n.

a local and well-defined elevation of the land

they loved to lớn roam the hills of West Virginia

tăng like fanpage | LOTO188 CITY