NGHĨA CỦA TỪ HITCHHIKING LÀ GÌ, NGHĨA CỦA TỪ HITCHHIKER TRONG TIẾNG VIỆT

      231

Nâng cao vốn tự vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ binhkhipho.vn.Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một biện pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Nghĩa của từ hitchhiking là gì, nghĩa của từ hitchhiker trong tiếng việt

The hitchhiker mutant is characterized by multiple developmental abnormalities, including exencephaly, spina bifida, oedema & polydactyly.
If the person was a hitchhiker he would have no idea that the oto was stolen, but it would be up to him lớn prove sầu his innocence.
Ahy vọng her victims were a neighboring family, her own father, her college roommate, và a hitchhiker with whom she had a brief fling.
He passes a young female hitchhiker who later approaches his campfire và says that she could not get a ride.
Hitchhikers are harmless và may release endorphins into the blood, creating a sensation of euphoria in their hosts.
In the recent years, hitchhikers themselves have sầu started seeing effort to lớn strengthen the hitchhiking community.
Other variants include hitchhikers who utter prophecies (typically of pending catastrophe or other evils) before vanishing.
Everyone survived, but they made an agreement to lớn avoid picking up any more hitchhikers before investigating the message they were given further.
Các ý kiến của các ví dụ ko biểu thị quan điểm của các chỉnh sửa viên binhkhipho.vn binhkhipho.vn hoặc của binhkhipho.vn University Press hay của những công ty cấp giấy phép.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Xét Nghiệm Beta Hcg Là Gì Và Những Câu Hỏi Thường Gặp

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập binhkhipho.vn English binhkhipho.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở nhớ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
tăng like fanpage | LOTO188 CITY