Hoa đồ mi

      37

Lăn lộn mấy hôm nay, đi thi trưa trời trưa hiếm hoi, msinh hoạt cửa hàng order bắt buộc chăm sóc cửa hàng, phải không tồn tại thời hạn edit…

Nhưng cơ mà cđọng dăm tía ngày trong thời gian thi là lại lên edit 1 lần