Icon Giao Thông, Icon Công Cụ Phương Tiện Giao Thông Hình Ảnh

      104
Đây là 1 trong khay đèn dọc có bố màu của những thiết bị bộc lộ giao thông: đỏ, vàng và xanh lá cây.Nó thay mặt cho một biểu hiện giao thông, có cách gọi khác là đèn giao thông, cũng đề cập mang lại giao thông, quy tắc giao thông vận tải và giao lộ. Biểu tượng cảm xúc liên quan:
tăng like fanpage | LOTO188 CITY