LOVELY LÀ GÌ, LOVELY NGHĨA LÀ GÌ

      239
đẹp·trúc vị·xinh·tình·bao gồm duyên·mỹ lệ·mê thích thú·vui thú·yêu thương kiều·tử tế
And pray for God’s help lớn develop this elevated kind of love, which is a fruit of God’s holy spirit. —Proverbs 3:5, 6; John 17:3; Galatians 5:22; Hebrews 10:24, 25.

Bạn đang xem: Lovely là gì, lovely nghĩa là gì


Và cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giúp đỡ bạn cải tiến và phát triển một số loại yêu thương thương cao thượng này, do đó là 1 trong những trái của thánh linc Đức Chúa Trời (Châm-ngôn 3:5, 6; Giăng 17:3; Ga-la-ti 5:22; Hê-bơ-rơ 10:24, 25).
(Luke 21:37, 38; John 5:17) They no doubt sensed that he was motivated by deep-rooted love for people.
A biscuit-lobinhkhipho.vnng customer is more likely to lớn cliông chồng an ad about biscuits than a generic ad about food.
Khách hàng thương mến bánh quy có chức năng nhấp vào quảng bá về bánh quy nhiều hơn nữa quảng cáo thông thường về thực phẩm.
Many men find it extra hot khổng lồ make eye contact at this point, so he can see how much you love what you"re doing.

Xem thêm: Pantheon Tan Nhanpantheon Tan Nhan Pantheon Tan Nhan, Pantheon Tan Nhanpantheon Tan Nhan


He then enlarged on that basic truth by saying that the dead can neither love nor hate and that “there is no work nor planning nor knowledge nor wisdom in the Grave sầu.”
Rồi ông bổ sung lẽ thật căn bạn dạng ấy bằng cách nói rằng fan bị tiêu diệt cần yếu yêu xuất xắc ghét và ngơi nghỉ trong mồ mả “chẳng bao gồm vấn đề làm, chẳng tất cả mưu-kế, cũng chẳng có tri-thức, giỏi là sự khôn-ngoan”.
Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu-thương Ngài so với bọn họ, Khi bọn họ còn là người dân có tội, thì Đấng Christ bởi họ Chịu đựng chết”.
Lý do như thế nào có thể sẽ khiến cho Phao-lô nói với tín hữu thành Cô-rinh-tô rằng “tình yêu-thương thơm xuất xắc nhịn-nhục”?
(Mác 12:28-31) Phao-lô khuyên ổn bọn họ, các tín đồ dùng Đấng Christ, yêu cầu giãi bày tình cảm thương thành thật.
Isaiah’s contemporary Micah declares: “What is Jehovah asking baông xã from you but khổng lồ exercise justice and khổng lồ love kindness and to be modest in walking with your God?”
Nhà tiên tri mặt khác với Ê-không nên là Mi-chê tuim bố: “Cái điều mà lại Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng cần là làm sự công-bình, ưa sự nhân-từ với bước đi cách khiêm-nhường nhịn cùng với Đức Chúa Ttránh ngươi sao?”
After all, gratitude for the depth of the love that God and Christ have shown us compelled us khổng lồ dedicate our lives khổng lồ God & become disciples of Christ. —John 3:16; 1 John 4:10, 11.
Thật vậy, lòng hàm ân đối với tình cảm thương đậm đà của Đức Chúa Ttránh với Đấng Christ đang tạo động lực thúc đẩy họ dưng đời sống mình đến Đức Chúa Trời với thay đổi tín trang bị Đấng Christ.—Giăng 3:16; 1 Giăng 4:10, 11.
19 Thứ đọng tư, chúng ta cũng có thể search kiếm sự giúp đỡ của thánh linh vị tình yêu thương là một trong trong những bông trái thánh linc.
Danh sách tầm nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
tăng like fanpage | LOTO188 CITY