Ngạch Cán Sự Là Gì, Tất Tật Những Thông Tin Liên Quan Có Liên Quan

      228
*
Dưới đấy là những bảng tổng vừa lòng danh mục những ngạch men công chức, viên chức những ngành tiên tiến nhất (cập nhật tháng 03/2021) giúp tra cứu vãn ngạch ốp, mã số, số hiệu công chức, viên chức những ngành y tế, nông nghiệp, dạy dỗ, lao động, vnạp năng lượng tlỗi lưu trữ, văn hóa nghệ thuật...có tác dụng địa thế căn cứ nhằm thi công bảng lương.

Bạn đang xem: Ngạch cán sự là gì, tất tật những thông tin liên quan có liên quan

ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC

1. Bảng 1: Ngạch ốp nhân viên thời thượng với những ngạch ốp công chức chuyên ngành tương đương(Xếp lương công chức các loại A3)

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả siêng ngành

1

Chuim viên cao cấp

01.001

Chuyên ổn ngành hành thiết yếu (vào cơ sở, tổ chức hành chính)

2

Thanh tra viên cao cấp

04.023

ngành Thanh tra

3

Kế tân oán viên cao cấp

06.029

Kế toán tại ban ngành, tổ chức có thực hiện ngân sách đầu tư NSNN

4

Kiểm tra viên cao cấp thuế

06.036

ngành Thuế

5

Kiểm tra viên cao cấp hải quan

08.049

ngành Hải Quan

6

Kiểm thẩm tra viên cao cấp ngân hàng

07.044

ngành Ngân hàng

7

Kiểm toán thù viên cao cấp

06.041

ngành Kiểm toán NN

8

Chấp hành viên cao cấp

03.299

ngành Thi hành án dân sự

9

Thẩm tra viên cao cấp

03.230

10

Kiểm rà soát viên thời thượng thị trường

21.187

Ngành Quản lý thị trường


2. Bảng 2: Ngạch chuyên viên chính và những ngạch men công chức chăm ngành tương đương(Xếp lương công chức một số loại A2)

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả chăm ngành

1

Chuyên ổn viên chính

01.002

Chuyên ngành hành chính (trong phòng ban, tổ chức hành chính)

2

Tkhô nóng tra viên chính

04.024

Thanh tra

3

Kế tân oán viên chính

06.030

Kế toán thù trên phòng ban, tổ chức triển khai có thực hiện kinh phí đầu tư NSNN

4

Kiểm tra viên chủ yếu thuế

06.037

ngành Thuế

5

Kiểm tra viên bao gồm hải quan

08.050

ngành Hải Quan

6

Kỹ thuật viên bảo vệ chính

19.220

ngành dự trữ quốc gia

7

Kiểm rà viên thiết yếu ngân hàng

07.045

ngành Ngân hàng

8

Kiểm tân oán viên chính

06.042

ngành Kiểm tân oán NN

9

Chấp hành viên trung cấp

03.300

ngành Thi hành án dân sự

10

Thđộ ẩm tra viên chính

03.231

11

Kiểm kiểm tra viên bao gồm thị trường

21.188

Ngành Quản lý thị trường

12

Kiểm dịch viên chủ yếu rượu cồn vật

09.315

Ngành Nông nghiệp

(Công chức A2.2)

13

Kiểm dịch viên chủ yếu thực vật

09.318

14

Kiểm rà soát viên thiết yếu đê điều

11.081

15

Kiểm lâm viên chính

10.225

Ngành Nông nghiệp

(Công chức A2.1)

16

Kiểm ngư viên chính

25.309

17

Thuyền viên kiểm ngư chính

25.312

18

Văn uống thư chính

02.006

Ngành Văn uống thư


3. Bảng 3: Ngạch ốp nhân viên và các ngạch công chức chăm ngành tương đương(Xếp lương công chức loại A1)

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả siêng ngành

1

Chuim viên

01.003

Chuyên ổn ngành hành thiết yếu (trong phòng ban, tổ chức triển khai hành chính)

2

Tkhô cứng tra viên

04.025

Chuyên ổn ngành thanh hao tra

3

Kế tân oán viên

06.031

Kế tân oán trên phòng ban, tổ chức triển khai tất cả sử dụng kinh phí đầu tư NSNN

4

Kiểm tra viên thuế

06.038

ngành Thuế

5

Kiểm tra viên hải quan

08.051

ngành Hải Quan

6

Kỹ thuật viên bảo quản

19.221

ngành dự trữ quốc gia

7

Kiểm rà viên ngân hàng

07.046

ngành Ngân hàng

8

Kiểm toán thù viên

06.043

ngành Kiểm toán thù NN

9

Chấp hành viên sơ cấp

03.301

ngành Thi hành án dân sự

10

Thđộ ẩm tra viên

03.232

11

Thư cam kết thi hành án

03.302

12

Kiểm soát viên thị trường

21.189

Ngành Quản lý thị trường

13

Kiểm dịch viên động vật

09.316

Ngành Nông nghiệp

14

Kiểm dịch viên thực vật

09.319

15

Kiểm soát viên đê điều

11.082

16

Kiểm lâm viên

10.226

17

Kiểm ngư viên

25.310

18

Thuyền viên kiểm ngư

25.313

19

Văn thư

02.007

Ngành văn thư


4. Bảng 4: Ngạch cán sự và các ngạch men công chức chuyên ngành tương đương(Xếp lương công chức loại A0)

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả chuyên ngành

1

Cán sự

01.004

Chuyên ổn ngành hành chính (trong ban ngành, tổ chức triển khai hành chính)

2

Kế tân oán viên trung cấp

06.032

Kế tân oán trên ban ngành, tổ chức bao gồm thực hiện kinh phí đầu tư NSNN

3

Kiểm tra viên trung cung cấp thuế

06.039

ngành Thuế

4

Kiểm tra viên trung cấbắt buộc quan

08.052

ngành Hải Quan

5

Kiểm soát viên trung cấp thị trường

21.190

Ngành Quản lý thị trường

6

Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp

19.222

ngành dự trữ quốc gia

7

Thủ kho bảo quản

19.223


5. Bảng 5: Ngạch nhân viên(Xếp lương công chức nhiều loại B)

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả siêng ngành

1

Nhân viên (văn thỏng, bảo đảm, lái xe, phục vụ, lễ tân, nghệ thuật cùng các trọng trách khác…)

01.005

thao tác vào ban ngành, tổ chức hành chính

2

Nhân viên thuế

06.040

ngành Thuế

3

Nhân viên hải quan

08.053

ngành Hải Quan

4

Thủ kho ngân hàng

07.048

ngành Ngân hàng

5

Thủ quỹ ngân hàng

06.034

6

Kiểm ngân

07.047

7

Thư kýtrungcấp thực hiện án

03.303

ngành Thi hành án dân sự

8

Kỹ thuật viên kiểm dịch đụng vật

09.317

Ngành Nông nghiệp

9

Kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật

09.320

10

Kiểm thẩm tra viên trung cấp đê điều

11.083

11

Kiểm lâm viên trung cấp

10.228

12

Kiểm ngư viên trung cấp

25.311

13

Thuyền viên kiểm ngư trungcấp

25.314

14

Văn uống thư trung cấp

02.008

Ngành văn thư

15

Thủ quỹ ban ngành, đơn vị

06.035

16

Bảo vệ, tuần tra canh gác

19.186


6. Bảng 6:Ngạch ốp khác theo luật của Chính phủ

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả siêng ngành

1

Nhân viên đảm bảo kho dự trữ (Công chức các loại C1)

19.224

ngành dự trữ quốc gia


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Bấm Cáp Chéo, Cáp Thẳng, Cách Bấm Dây Mạng: Cáp Chéo, Cáp Thẳng

ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC

1. Bảng 1: Ngạch viên chức siêng ngành tương đương cùng với ngạch chuyên viên cao cấp (Xếp lương viên chức loại A3)

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả siêng ngành

1

Giảng viên cao cấp (hạng I)

V.07.01.01

giảng dạy trong cửa hàng dạy dỗ đại học

2

Giảng viên cao đẳng sư phạm thời thượng (hạng I)

V.07.08.20

huấn luyện và đào tạo trong trường CĐSP

3

Giảng viên dạy dỗ công việc và nghề nghiệp thời thượng (hạng I)

V.09.02.01

ngành dạy dỗ nghề nghiệp

4

Giáo viên giáo dục công việc và nghề nghiệp hạng I

V.09.02.05

5

Bác sĩ cao cấp (hạng I)

V.08.01.01

Ngành Y tế

6

Bác sĩ y học tập dự trữ cao cấp (hạng I)

V.08.02.04

7

Dược sĩ cao cấp (hạng I)

V.08.08.20

8

Y tế chỗ đông người cao cấp (hạng I)

V.08.04.08

9

Đạo diễn thẩm mỹ hạng I

V.10.03.08

Ngành nghệ thuật

10

Diễn viên hạng I

V.10.04.12

11

Huấn luyện viên thời thượng (Hạng I)

V.10.01.01

Ngành TDTT

12

Nghiên cứu giúp viên cao cấp (Hạng I)

V.05.01.01

Ngành KH&CN

13

Kỹ sư thời thượng (Hạng I)

V.05.02.05

14

Âm thanh viên hạng I

V11.09.23

Ngành tin tức truyền thông

15

Phát thanh viên hạng I

V11.10.27

16

Kỹ thuật dựng phlặng hạng I

V11.11.31

17

Quay phlặng hạng I

V11.12.35

18

Biên tập viên hạng I

V.11.01.01

19

Pđợi viên hạng I

V.11.02.04

20

Biên dịch viên hạng I

V.11.03.07

21

Đạo diễn truyền họa hạng I

V.11.04.10

22

Kiến trúc sư Hạng I

V.04.01.01

Ngành xây dựng

23

Thđộ ẩm kế viên hạng I

V.04.02.04

24

Họa sĩ hạng I

V.10.08.25

Ngành Mỹ thuật


2. Bảng 2: Ngạch ốp viên chức siêng ngành tương đương cùng với ngạch chuyên viên chính(Xếp lương viên chức nhiều loại A2)

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả chuyên ngành

1

Giảng viên chủ yếu (hạng II)

V.07.01.02

huấn luyện và đào tạo vào đại lý giáo dục đại học

2

Giáo viên dự bị ĐH hạng I

V.07.07.17

Dự bị đại học

3

Giáo viên dự bị ĐH hạng II

V.07.07.18

4

Giảng viên cao đẳng sư phạm thời thượng (hạng II)

V.07.08.21

huấn luyện trong ngôi trường CĐSP

5

Giảng viên giáo dục công việc và nghề nghiệp bao gồm (hạng II)

V.09.02.02

ngành giáo dục nghề nghiệp

6

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng II

V.09.02.06

7

Giáo viên trung học rộng lớn (hạng I)

V.07.05.13

giảng dạy trong trường THPT

8

Giáo viên trung học tập phổ quát (hạng II)

V.07.05.14

9

Giáo viên trung học tập các đại lý hạng I

V.07.04.30

giảng dạy trong THCS

10

Giáo viên trung học tập đại lý hạng II

V.07.04.31

11

Giáo viên tè học tập hạng I

V.07.03.27

giảng dạy trong trường tiểu học

12

Giáo viên tè học tập hạng II

V.07.03.28

13

Giáo viên thiếu nhi hạng I

V.07.02.24

huấn luyện vào trường mầm non

14

Bác sĩ y học tập dự trữ thiết yếu (hạng II)

V.08.02.05

Ngành Y tế

15

Bác sĩ chủ yếu (hạng II)

V.08.01.02

16

Dược sĩ chính

(hạng II)

V.08.08.21

17

Điều chăm sóc hạng II

V.08.05.11

18

Hộ sinc hạng II

V.08.06.14

19

Kỹ thuật y hạng II

V.08.07.17

20

Y tế nơi công cộng bao gồm (hạng II)

V.08.04.09

21

Kiểm định viên thiết yếu nghệ thuật bình an lao rượu cồn (hạng II)

V.09.03.01

Ngành lao động

22

Công tác xã hội viên bao gồm (hạng II)

V.09.04.01

23

Đạo diễn nghệ thuật và thẩm mỹ hạng II

V.10.03.09

Ngành nghệ thuật

24

Diễn viên hạng II

V.10.04.13

25

Di sản viên hạng II

V.10.05.16

Ngành Vnạp năng lượng hóa

26

Huấn luyện viên chính (hạng II)

V.10.01.02

Ngành TDTT

27

Nghiên cứu viên chính

(Hạng II)

V.05.01.02

Ngành KH&CN

28

Kỹ sư bao gồm (Hạng II)

V.05.02.06

29

Âm thanh khô viên hạng II

V11.09.24

Ngành Thông tin truyền thông

30

Phát thanh viên hạng II

V11.10.28

31

Kỹ thuật dựng phlặng hạng II

V11.11.32

32

Quay phyên ổn hạng II

V11.12.36

33

Biên tập viên hạng II

V.11.01.02

34

Phóng viên hạng II

V.11.02.05

35

Biên dịch viên hạng II

V.11.03.08

36

Đạo diễn truyền họa hạng II

V.11.04.11

37

Kiến trúc sư Hạng II

V.04.01.02

Ngành xây dựng

38

Thẩm kế viên hạng II

V.04.02.05

39

Họa sĩ hạng II

V.10.08.26

Ngành Mỹ thuật

40

Chẩn đân oán viên dịch động vật hạng II

V.03.04.10

Ngành chăn nuôi&Trúc y

41

Kiểm tra viên dọn dẹp và sắp xếp thụ y hạng II

V.03.05.13

42

Kiểm nghiệm viên dung dịch thụ y hạng II

V.03.06.16

43

Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng II

V.03.07.19

44

Bảo vệ viên bảo đảm an toàn thực vật dụng hạng II

V.03.01.01

Ngành tdragon trọt&BVTV

45

Giám định viên thuốc bảo đảm thực trang bị hạng II

V.03.02.04

46

Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng II

V.03.03.07

47

Dự báo viên khí tượng tbỏ văn uống hạng II

V.06.03.07

Ngành dự đoán khí tượng tbỏ văn

48

Phương thơm pháp viên hạng II

V.10.06.19

Ngành Vnạp năng lượng hóa cơ sở

49

Hướng dẫn viên văn hóa hạng II

V.10.07.22

50

Lưu trữ viên thiết yếu (hạng II)

V.01.02.01

Ngành lưu trữ

51

Văn uống thư chính

02.006

Ngành vnạp năng lượng thư

52

Thỏng viện viên hạng II

V.10.02.05

Ngành thỏng viện

53

Quan trắc viên tài nguim môi trường hạng II

V.06.05.13

Ngành quan lại trắc tài nguyên ổn môi trường


TT

Ngạch

Mã số

Mô tả siêng ngành

1

Giảng viên (hạng III)

V.07.01.03

huấn luyện và giảng dạy vào đại lý dạy dỗ đại học

2

Trợ giảng (Hạng III)

V.07.01.23

3

Giáo viên dự bị ĐH hạng II

V.07.07.19

Dự bị đại học

4

Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng III)

V.07.08.22

đào tạo và huấn luyện trong ngôi trường CĐSP

5

Giảng viên dạy dỗ công việc và nghề nghiệp lý thuyết (hạng III)

V.09.02.03

ngành giáo dục nghề nghiệp

6

Giáo viên dạy dỗ nghề nghiệp kim chỉ nan hạng III

V.09.02.07

7

Giáo viên trung học rộng rãi hạng III

V.07.05.15

đào tạo và huấn luyện trong ngôi trường THPT

8

Giáo viên trung học tập đại lý hạng III

V.07.04.32

huấn luyện và đào tạo vào ngôi trường THCS

9

Giáo viên tè học hạng III

V.07.03.29

đào tạo và giảng dạy trong ngôi trường tè học

10

Giáo viên mầm non hạng II

07.02.25

đào tạo và giảng dạy vào ngôi trường mầm non

11

Bác sĩ (hạng III)

V.08.01.03

Ngành Y tế

12

Bác sĩ y học tập dự trữ (hạng III)

V.08.02.06

13

Dược sĩ (hạng III)

V.08.08.22

14

Điều dưỡng hạng III

V.08.05.12

15

Hộ sinh hạng III

V.08.06.15

16

Kỹ thuật y hạng III

V.08.07.18

17

Y tế công cộng (hạng III)

V.08.04.10

18

Kiểm định viên chuyên môn an toàn lao cồn (hạng III)

V.09.03.02

Ngành lao động

19

Công tác xã hội viên (hạng III)

V.09.04.02

20

Đạo diễn nghệ thuật hạng III

V.10.03.10

Ngành nghệ thuật

21

Diễn viên hạng III

V.10.04.14

22

Di sản viên hạng III

V.10.05.17

Ngành Văn uống hóa

23

Huấn luyện viên (hạng III)

V.10.01.03

Ngành TDTT

24

Nghiên cứu vớt viên

(Hạng III)

V.05.01.03

Ngành KH&CN

25

Kỹ sư (Hạng III)

V.05.02.07

26

Âm tkhô cứng viên hạng III

V11.09.25

Ngành tin tức truyền thông

27

Phát tkhô hanh viên hạng III

V11.10.29

28

Kỹ thuật dựng phim hạng III

V11.11.33

29

Quay phlặng hạng III

V11.12.37

30

Biên tập viên hạng III

V.11.01.03

31

Phóng viên hạng III

V.11.02.06

32

Biên dịch viên hạng III

V.11.03.09

33

Đạo diễn truyền họa hạng III

V.11.04.12

34

Kiến trúc sư Hạng III

V.04.01.03

Ngành xây dựng

35

Thđộ ẩm kế viên hạng III

V.04.02.06

36

Họa sĩ hạng III

V.10.08.27

Ngành Mỹ thuật

37

Chẩn đoán thù viên dịch động vật hoang dã hạng III

V.03.04.11

Ngành chnạp năng lượng nuôi&Trúc y

38

Kiểm tra viên lau chùi và vệ sinh thụ y hạng III

V.03.05.14

39

Kiểm nghiệm viên thuốc trúc y hạng III

V.03.06.15

40

Kiểm nghiệm viên chăn uống nuôi hạng III

V.03.07.20

41

Bảo vệ viên bảo đảm thực đồ dùng hạng III

V.03.01.02

Ngành tdragon trọt&BVTV

42

Giám định viên thuốc bảo vệ thực đồ vật hạng III

V.03.02.05

43

Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III

V.03.03.08

44

Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III

V.06.03.08

Ngành dự đoán khí tượng thủy văn

45

Phương thơm pháp viên hạng III

V.10.06.20

Ngành Vnạp năng lượng hóa cơ sở

46

Hướng dẫn viên văn hóa hạng III

V.10.07.23

47

Lưu trữ viên (hạng II)

V.01.02.02

Ngành lưu lại trữ

48

Vnạp năng lượng thư

02.007

Ngành văn thư

49

Thư viện viên hạng III

V.10.02.06

Ngành tlỗi viện

50

Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng III

V.06.05.14

Ngành Quan trắc tài nguyên ổn môi trường


TT

Ngạch

Mã số

Mô tả chăm ngành

1

Giảng viên dạy dỗ công việc và nghề nghiệp thực hành thực tế (hạng III)

V.09.02.04

ngành dạy dỗ nghề nghiệp

2

Giáo viên dạy dỗ công việc và nghề nghiệp thực hành thực tế hạng III

V.09.02.08

đào tạo và giảng dạy vào trường mầm non

3

Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III

07.02.26


TT

Ngạch

Mã số

1

Giáo viên giáo dục công việc và nghề nghiệp hạng IV

V.09.02.09

ngành dạy dỗ nghề nghiệp

2

Nhân viên cung cấp giáo dục fan khuyết tật (hạng IV)

V.07.06.16

Ngành giáo dục

3

Y sĩ hạng IV

V.08.03.07

Ngành y tế

4

Dược hạng IV

V.08.08.23

5

Điều chăm sóc hạng IV

V.08.05.13

6

Hộ sinh hạng IV

V.08.06.16

7

Kỹ thuật y hạng IV

V.08.07.19

8

Kỹ thuật viên kiểm nghiệm nghệ thuật an ninh lao hễ (hạng IV)

V.09.03.03

Ngành lao động

9

Nhân viên công tác làm việc thôn hội (hạng IV)

V.09.04.03

10

Đạo diễn thẩm mỹ hạng IV

V.10.03.11

Ngành nghệ thuật

11

Diễn viên hạng IV

V.10.04.15

12

Di sản viên hạng IV

V.10.05.18

Ngành Văn hóa

13

Hướng dẫn viên (hạng IV)

V.10.01.04

Ngành TDTT

14

Trợ lý nghiên cứu (hạng IV)

V.05.01.04

Ngành KH&CN

15

Kỹ thuật viên (hạng IV)

V.05.02.08

16

Âm tkhô giòn viên hạng IV

V11.09.26

Ngành Thông tin truyền thông

17

Phát tkhô cứng viên hạng IV

V11.10.30

18

Kỹ thuật dựng phyên ổn hạng IV

V11.11.34

19

Quay phim hạng IV

V11.12.38

20

Thẩm kế viên hạng IV

V.04.02.07

Ngành xây dựng

21

Họa sĩ hạng IV

V.10.08.28

Ngành Mỹ thuật

22

Chẩn đoán thù viên bệnh động vật hạng IV

V.03.04.12

Ngành chăn uống nuôi&Thụ y

23

Kiểm tra viên dọn dẹp và sắp xếp trúc y hạng IV

V.03.05.15

24

Kiểm nghiệm viên dung dịch trúc y hạng IV

V.03.06.16

25

Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng IV

V.03.07.21

26

Kỹ thuật viên đảm bảo an toàn thực đồ hạng IV

V.03.01.03

Ngành tLong trọt&BVTV

27

Kỹ thuật viên giám định thuốc đảm bảo thực vật dụng hạng IV

V.03.02.06

28

Kỹ thuật viên kiểm định cây cối hạng IV

V.03.03.09

29

Dự báo viên khí tượng thủy vnạp năng lượng hạng IV

V.06.03.09

Ngành dự đoán khí tượng thủy văn

30

Pmùi hương pháp viên hạng IV

V.10.06.21

Ngành Văn uống hóa cơ sở

31

Hướng dẫn viên văn hóa hạng IV

V.10.07.24

32

Lưu trữ viên trung cấp cho (hạng IV)

V.01.02.03

Ngành lưu trữ

33

Văn uống tlỗi trung cấp

02.008

Ngành văn uống thư

34

Tlỗi viện viên hạng IV

V.10.02.07

Ngành thư viện

35

Quan trắc viên tài ngulặng môi trường thiên nhiên hạng III

V.06.05.14

Ngành Quan trắc tài nguyên ổn môi trường

36

Y công

16.129

Ngành y tế

37

Hộ lý

16.130

38

Nhân viên đơn vị xác

16.131

39

Dược tá

16.136


Quy định về ngạch ốp công chứcThông tư 11/2014/TT-BNV luật chức vụ, mã số ngạch ốp cùng tiêu chuẩn chỉnh nhiệm vụ trình độ chuyên môn các ngạch men công chức chăm ngành hành chínhNghị định 97/2011/NĐ-CP hiện tượng về thanh tra viên và cộng tác viên tkhô cứng traThông tư 77/2019/TT-BTC công cụ về mã số, tiêu chuẩn chỉnh trình độ, nhiệm vụ và xếp lương đối với ngạch ốp công chức chăm ngành kế toán thù, thuế, thương chính, dự trữThông tư 12/2019/TT-NHNN dụng cụ về chức vụ, mã số ngạch, tiêu chuẩn chỉnh nghiệp vụ với phương pháp xếp lương các ngạch công chức ngành Ngân hàngQuyết định 1950/QĐ-KTNN năm 2019 phương pháp về chức vụ, mã số ngạch ốp và tiêu chuẩn nhiệm vụ trình độ chuyên môn các ngạch Kiểm toán thù viên bên nướcThông bốn 03/2017/TT-BTPhường lý lẽ chức danh, mã số ngạch men với tiêu chuẩn chỉnh nhiệm vụ ngạch ốp công chức siêng ngành Thi hành án dân sựThông tứ 09/2018/TT-BNV dụng cụ về mã số ngạch men công chức quản lý thị trườngThông tư 07/2015/TT-BNV nguyên tắc chức danh, mã số ngạch ốp, tiêu chuẩn nhiệm vụ trình độ chuyên môn những ngạch ốp công chức chăm ngành nông nghiệp & trồng trọt với cải tiến và phát triển nông thônThông tứ 10/2019/TT-BNV lí giải câu hỏi xếp lương đối với ngạch công chức siêng ngành văn uống thưQuy định về ngạch viên chức
Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT luật pháp về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và công việc, chỉ định với xếp lương đối với viên chức huấn luyện và giảng dạy vào các đại lý giáo dục đại học công lậpThông tứ 01/2021/TT-BGDĐT lao lý về mã số, tiêu chuẩn chức danh công việc và nghề nghiệp với chỉ định, xếp lương viên chức đào tạo và huấn luyện trong các đại lý dạy dỗ mầm nonThông tư 02/2021/TT-BGDĐT nguyên tắc về mã số, tiêu chuẩn chức vụ công việc và nghề nghiệp cùng chỉ định, xếp hạng viên chức huấn luyện trong các ngôi trường đái họcThông tứ 03/2021/TT-BGDĐT lao lý về mã số, tiêu chuẩn chỉnh chức vụ công việc và nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức huấn luyện và đào tạo trong những ngôi trường trung học cơ sởThông tư 04/2021/TT-BGDĐT giải pháp về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và công việc cùng chỉ định, xếp lương viên chức đào tạo trong số ngôi trường trung học tập phổ thôngThông bốn 06/2017/TT-BNV về mức sử dụng mã số chức danh nghề nghiệp thầy giáo dự bị đại họcThông tứ liên tịch 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV luật pháp mã số, tiêu chuẩn chức vụ công việc và nghề nghiệp nhân viên cung cấp giáo dục người tàn tật trong cửa hàng giáo dục công lập Thông tứ 35/2020/TT-BGDĐT cơ chế về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm cùng xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong số ngôi trường cao đẳng sư phạm công lập

NgànhY tế

Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV phương tiện mã số, tiêu chuẩn chức vụ công việc và nghề nghiệp chưng sĩ, chưng sĩ y học dự trữ, y sĩThông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BYT-BNV cơ chế mã số, tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp dượcThông bốn liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV công cụ mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và công việc điều chăm sóc, hộ sinc, kỹ thuật yThông bốn liên tịch 11/2015/TTLT-BYT-BNV qui định mã số, tiêu chuẩn chỉnh chức danh công việc và nghề nghiệp y tế công cộng

Ngành lao động

Thông tư liên tịch 35/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV về Quy định mã số với tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm tra chuyên môn bình an lao độngThông tứ liên tịch 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV nguyên lý mã số cùng tiêu chuẩn chỉnh chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xóm hộiThông tứ 12/2019/TT-BLĐTBXH về phía dẫn câu hỏi gửi xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chăm ngành dạy dỗ nghề nghiệp

Ngành Văn uống hóa thẩm mỹ và nghệ thuật, TDTT

Thông tứ liên tịch 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chỉnh chức vụ công việc và nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thẩm mỹ màn trình diễn và năng lượng điện ảnhThông tư liên tịch 09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp và công việc viên chức siêng ngành di sản vnạp năng lượng hóaThông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV lý lẽ mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức chuyên ngành Thể dục thể thaoThông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV cách thức mã số và tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp viên chức siêng ngành mỹ thuậtThông bốn liên tịch 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp và công việc viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở

Ngành Khoa học tập với công nghệ

Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV luật pháp mã số với tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và công việc viên chức siêng ngành khoa học và công nghệ
Thông bốn 30/2020/TT-BTTTT về phía dẫn chỉ định với xếp lương so với chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức âm tkhô hanh viên, phạt thanh hao viên, nghệ thuật dựng phim, xoay phlặng ở trong chuyên ngành Thông tin cùng Truyền thôngThông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV luật mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của những chức danh viên chức Biên tập viên, Pđợi viên, Biên dịch viên cùng Đạo diễn truyền hình nằm trong chuyên ngành tin tức với Truyền thông

Ngành Văn uống thư lưu trữ thỏng viện

Thông tứ 13/2014/TT-BNV công cụ mã số cùng tiêu chuẩn chức vụ công việc và nghề nghiệp viên chức siêng ngành lưu lại trữThông bốn 14/2014/TT-BNV luật chức vụ, mã số ngạch ốp với tiêu chuẩn nhiệm vụ chuyên môn ngạch ốp công chức siêng ngành văn thưThông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV lý lẽ mã số cùng tiêu chuẩn chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tlỗi viện

Ngành Nông nghiệp

Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV hiện tượng mã số, tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp của viên chức siêng ngành chăn uống nuôi với thụ yThông bốn liên tịch 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV phương tiện mã số và tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức chuyên ngành tdragon trọt và bảo vệ thực vật

Ngành xây dựng

Thông bốn liên tịch 11/2016/TTLT-BXD-BNV phương tiện mã số với tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp của viên chức siêng ngành xây dựng
Thông tư liên tịch 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV luật pháp mã số, tiêu chuẩn chức vụ công việc và nghề nghiệp viên chức chăm ngành dự báo khí tượng thủy vănThông bốn liên tịch 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV vẻ ngoài mã số và tiêu chuẩn chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan tiền trắc tài nguim môi trường
tăng like fanpage | LOTO188 CITY