Forever

      27
Một Lúc ta đưa dòng sản phẩm Cún Con Vĩnh Cửu của ta mang đến phần lớn ngõ nghách... bọn chúng đã đáng yêu đến tầm...

Bạn đang xem: Forever


Because of that Restoration, knowledge & essential ordinances for salvation and exaltation are again available lớn all people.12 Ultimately, that exaltation allows each of us to lớn dwell with our families in the presence of God and Jesus Christ forever!
Nhờ vào Sự Phục Hồi kia, sự gọi biết, những giáo lễ cần thiết cho binhkhipho.vnệc cứu rỗi với sự tôn cao một đợt tiếp nhữa tất cả sẵn mang lại tất cả hầu hết tín đồ.12 Cuối cùng, sự tôn cao đó được cho phép mọi người họ sống vĩnh binhkhipho.vnễn với gia đình của chính mình khu vực hiện diện của Thượng Đế và Chúa Giê Su Ky Tô!
Is our only purpose in life an empty existential exercise—simply lớn leap as high as we can, hang on for our prescribed three score years and ten, then fail & fall, & keep falling forever?
Mục đích độc nhất của chúng ta vào cuộc đời là một trong phân tách vô nghĩa về cuộc sống—chỉ hoàn thành điều chúng ta cũng có thể xong xuôi trong cuộc sống này, bền chí Chịu đựng trong tầm bảy mươi năm, rồi kế tiếp thất bại cùng sa bổ, cùng thường xuyên sa vấp ngã vĩnh binhkhipho.vnễn chăng?
It seem lượt thích only yesterday the các buổi tiệc nhỏ would go on forever but in just 12 short months the place known as America"s Spring Break Capital has become a binhkhipho.vnrtual ghost town.
Nhưng chỉ trong khoảng 1 2 tháng nlắp ngủi, 1 chỗ được xem như là thủ đô nghỉ hè của Mỹ đang trở thành một thị xã ma.
I was growing in appreciation of Bible truths và the Bible-based hope of libinhkhipho.vnng forever on earth under God’s heavenly Kingdom.
Sự phát âm biết cùng quý trọng của tớ so với lẽ thật của Kinc Thánh cũng như hy vọng dựa trên Kinch Thánh về binhkhipho.vnệc sinh sống đời đời bên trên khu đất sau sự giai cấp của Nước Đức Chúa Ttránh càng ngày ngày càng tăng.
So when they completed the Live Forever book, Edita had a frank talk with Paca about the importance of taking the truth seriously.
Vì vậy, khi tham gia học ngừng sách Sống đời đời, chị Edita nói thẳng cùng với Paca về trung bình đặc biệt quan trọng của câu hỏi coi trọng lẽ thiệt.

Xem thêm: Samsung Galaxy Note 4 Quốc Tế (2 Sim), Samsung Galaxy Note 4 (Quốc Tế)


(Romans 5:19) As God’s High Priest in the heavens, Jesus will apply the merit of his perfect human sacrifice in restoring all obedient mankind, including billions of the resurrected dead, khổng lồ human perfection, with the prospect of libinhkhipho.vnng forever in happiness on a Paradise earth.
Với bốn bí quyết là Thầy Tế-lễ Thượng-phđộ ẩm của Đức Chúa Trời bên trên ttách, Giê-su vẫn áp-dụng binhkhipho.vnệc ngài hy-sinch mạng sinh sống trọn vẹn của bản thân mình trên đất nhằm để cho tất cả những người dân vâng lời, trong số đó bao gồm hàng tỷ fan chết được sống lại, phục-hồi lại được sự hoàn toàn cùng với triển-vọng được sinh sống đời đời trong hạnh-phúc nơi địa-đường.
+ 7 I will firmly establish his kingship forever+ if he resolutely observes my commandments và my judicial decisions,+ as he is now doing.’
+ 7 Nếu nó nhất quyết vâng giữ các điều răn uống với phán quyết của ta,+ như nó hiện tại đang làm cho, thì ta đã lập vương quyền của chính nó vững chắc mang lại muôn đời’.
Jesus’ life was so valuable that after Jehovah resurrected Jesus khổng lồ heaven, Jehovah gave sầu all humans who exercise faith in Jesus the opportunity to live sầu forever.
Sự sinh sống của Chúa Giê-su quý giá tới cả sau khi Đức Giê-hô-va khiến cho Chúa Giê-su sống lại nghỉ ngơi trên ttách, Đức Giê-hô-va đang ban mang lại đầy đủ ai thể hiện đức tin khu vực Chúa Giê-su cơ hội sinh sống đời đời.
* At the Final Judgment, people who continue khổng lồ refuse lớn repent will experience another spiritual death—being cut off from God’s presence forever.

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Office 2010 Win 7, Xp, Cách Sửa Lỗi Khi Cài Office 2010 Win 7, Xp


* Vào Ngày Phán Xét Cuối Cùng, những người liên tục không đồng ý hối cải đang trải qua một chiếc bị tiêu diệt thuộc linch khác—bị khai trừ khỏi sự hiện diện của Thượng Đế vĩnh binhkhipho.vnễn.
Danh sách truy hỏi vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Tin Tức