Ngũ đại thập quốc

      26

Đinh Mão, <907>, (Đường Thiên Hựu năm máy 4; Lương Thái Tổ vẹn tuyền Trung, đổi tên là Hoảng, Khai Bình năm trang bị 1). đơn vị Lương cho quảng châu trung quốc tiết độ sứ là lưu lại Ẩn kiêm chức Tĩnh hải quân tiết độ sứ, tước nam bình Vương. Khi ấy, Ẩn chiếm giữ Phiên Ngung, fan Giao Châu là Khúc Hạo213chiếm giữ lại châu trị, xưng là tiết độ sứ, tất cả ý mưu vật dụng lẫn nhau. Năm ấy đơn vị Đường mất. Tân Mùi, <911>, (Lương Càn Hóa năm máy 1). Nam bằng Vương nhà Lương là lưu lại Ẩn chết, em là Nham lên thay. Đinh Sửu, <917>, (Lương Mạt Đế Hữu Trinh, đổi tên là Chẩn, Trinh Minh năm thứ 3). Quảng châu trung quốc tri lưu hậu công ty Lương là lưu lại Nham đặt quốc hiệu là Hán (tức nam giới Hán214), niên hiệu Càn hanh hao năm thiết bị 1. Khúc Hạo sai nhỏ là thừa Mỹ làm cho Hoanảo sứ sang quảng châu trung quốc để thăm dò thực trạng hư thực vậy nào. Hạo chết, Khúc quá Mỹ lên thay1 . Kỷ Mão, <919>, (Lương Trinh Minh năm sản phẩm công nghệ 5). Khúc quá Mỹ không nên sứ sang bên Lương xin được lĩnh máu việt, đơn vị Lương trao cho. Vua cả giận (vua Hán trước tên là Nham, đổi là Thiệp, lại đổi là Cung, vì tất cả điềm rồng trắng hiện, nên được sắp xếp tên ấy. Năm Tấn Thiên Phúc sản phẩm công nghệ 6 <941>, tự đến chữ Cung là ko lợi, lại đổi <18a> là Nghiễm2 ).

Bạn đang xem: Ngũ đại thập quốc


Quý Mùi, <923>, (Lương Long Đức năm sản phẩm công nghệ 3; Đường Trang Tông Lý Tồn Húc, Đồng quang quẻ năm thứ 1). Năm ấy đơn vị Lương mất.

Mùa thu, mon 7, vua Hán không đúng kiêu tướng mạo là Lý tương khắc Chính3 đem quân sang đánh Giao Châu4 , bắt được ngày tiết độ sứ là thừa Mỹ mang về, lấy bộ tướng của bản thân là Lý Tiến vậy thế. Lý Khắc bao gồm ở lại giữ lại Giao Châu, bị tướng tá của Khúc Hạo là Dương Đình Nghệ5 bạn Ái Châu tấn công đuổi. Vua Hán trao mang lại Đình Nghệ tước vị, rước Lý Tiến làm thứ sử Giao Châu, với Lý Khắc chính giữ thành, bảo tả hữu rằng: "Dân Giao Chỉ hay làm loạn, chỉ có thể ràng buộc (ki mi) nhưng mà thôi".

Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: lưu lại Nghiễm đương thời gian triều đình phương Bắc rối loạn, nhờ nghiệp cũ của anh6 nhưng dựng nước, đặt niên hiệu, với Khúc Hạo tranh bá, rồi bắt thừa Mỹ, đem Giao Châu, hùng <18b> cứ một phương, thuộc xuýt xoát với những nước tiếm ngôi sinh sống Bắc triều. đến nên, chi phí Ngô vương vãi nổi lên, tuy làm thịt được con, phá được quân , dẫu vậy không giữ được đất, quốc thống chúng ta Lưu kéo dãn dài không dứt, mãi cho đến khi Tống Tổ trào lên thì khu đất ấy new nhập vào trong nhà Tống.

Tân Mão, <931>, (Đường Minh Tông trường đoản cú Nguyên, ngôi trường Hưng năm vật dụng 2). Mùa đông, tháng 12, Dương Đình Nghệ nuôi 3 nghìn bé nuôi, mưu đồ việc khôi phục. Lý Tiến biết, sai chạy chiến mã báo mang lại vua Hán. Năm ấy, Đình Nghệ đem quân vây Tiến. Vua Hán sai Thừa chỉ nai lưng Bảo lấy quân quý phái cứu, chưa tới nơi, thành đang mất. Tiến trốn về nước. Bảo mang lại vây thành, Đình Nghệ gửi quân ra đánh, Bảo thua thảm chết. Từ đó Đình Nghệ trường đoản cú xưng là ngày tiết độ sứ, trông coi bài toán châu.

Bính Thân, <936>, (Đường truất phế Đế Tông Kha, Thanh Thái năm sản phẩm công nghệ 3, Tấn Cao Tổ Thạch Kim Đường, Thiên Phúc năm sản phẩm công nghệ 1). Năm ấy bên Đường mất.

<19a> Đinh Dậu, <937>, (Tấn Thiên Phúc năm máy 2). Mùa xuân, mon 3, nha tướng của Đình Nghệ là Kiều Công Tiễn (Cương mục chép _____)7 giết mổ Đình Nghệ để cầm cố chức.

Mậu Tuất, <938>, (Tấn Thiên Phúc năm sản phẩm 3). Mùa đông, mon 12, nha tướng của Đình Nghệ là Ngô Quyền từ Ái Châu đựng quân tiến công Công Tiễn. Công Tiễn sai sứ sang đút lót để cầu cứu với đơn vị Hán. Vua Hán là Cung muốn nhân khi vn có loạn chiếm phần lấy nước, bèn cho con là Vạn vương Hoằng Tháo8 làm Tĩnh hải quân độ sứ, đổi tước phong là Giao Vương, mang quân sang cứu vãn Công Tiễn. Vua Hán tự làm tướng, đóng góp ở Hải Môn để triển khai thanh viện. Vua Hán hỏi kế sống Sùng văn sứ là Tiêu Ích, Ích nói: "Nay mưa dầm vẫn mấy tuần, đường biển thì hun hút nguy hiểm, Ngô Quyền lại là tín đồ kiệt hiệt, tất yêu khinh suất được. Đại quân yêu cầu nên thận trọng chắc chắn, dùng không ít người hướng đạo rồi sau mới buộc phải tiến". Vua Hán ko nghe, sai Hoằng toá đem chiến thuyền theo sông Bạch Đằng mà vào, mong đánh <19b> Quyền, cơ mà Quyền vẫn giết Kiều Công Tiễn rồi.

Quyền nghe tin Hoằng Tháo sắp đến, bảo các tướng tá rằng: "Hoằng cởi là đứa con trẻ khờ dại, rước quân từ xa đến, quân quân nhân còn mỏi mệt, lại nghe Công Tiễn sẽ chết, không tồn tại người làm nội ứng, đã khiếp đởm trước rồi. Quân ta rước sức còn khỏe mạnh địch với quân mỏi mệt, vớ phá được. Nhưng bọn chúng có lợi ở chiến thuyền, ta ko phòng bị trước thì núm được thua chưa chắc chắn ra sao. Trường hợp sai fan đem cọc bự vạt nhọn đầu bịt sắt9 đóng ngầm làm việc trước cửa ngõ biển, thuyền của đàn chúng theo nước triều lên vào trong sản phẩm cọc thì tiếp nối ta dễ dàng bề chế ngự, cấm đoán chiếc nào ra thoát". Định kế rồi, bèn mang đến đóng cọc ở hai bên cửa biển. Lúc nước triều lên, Quyền sai fan đem thuyền dịu ra khiêu chiến, giả thua thảm chạy nhằm dụ địch xua đuổi theo. Hoằng cởi quả nhiên tiến quân vào. Lúc binh thuyền đã vào vào vùng cắn cọc, nước triều rút, cọc nhô lên, Quyền bèn giờ quân ra đánh, ai nấy phần nhiều liều chết chiến đấu. không kịp sửa thuyền cơ mà nước triều rút xuống rất gấp, thuyền những mắc <20a> vào cọc mà lại lật úp, xôn xao tan vỡ, quân quân nhân chết đuối quá nữa. Quyền thừa chiến hạ đuổi đánh, bắt được Hoằng cởi giết đi. Vua Hán yêu quý khóc, thu nhặt quân quân nhân còn sót rút về. Vua Hán mang đến tên Cung chán ghét là vì vậy (Lưu Cung tức là Lưu Nghiễm).

Xem thêm: James Cameron&Rsquo;S Avatar Hd Game Hành Động Nhập Vai Phim Thế Thân Cho Android

Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: giữ Cung tham đất đai của người, muốn mở rộng bờ cõi, đất đai không lấy được mà đã hại mất đứa con của mình và sợ hãi cả nhân dân, tức như mạnh khỏe Tử nói: "Đem cái mình ko yêu mà lại hại loại mình yêu" vậy chăng?


x
D N
S T

1 cương mục theo tư trị thông giám ghi Khúc quá Dụ được trao chức Tĩnh hải quân tiết độ sứ, năm Thiên Hựu thứ 3 (906) được thăng Đồng bình chương sự (CMTB5, 14a).

2 Nghiễm _____ (trên chữ long là rồng, bên dưới chữ thiên), nguyên bản khắc thiếu thốn 1 nét thành trên chữ long bên dưới chữ đại, không tồn tại trong trường đoản cú điển. Còn chữ đã ghi (long + thiên), phiên bản dịch cũ phiên là Yểm, bản dịch cương mục phiên là Yêm. Thực ra, chữ này còn có hai âm Hán Việt là Yểm với Nghiễm, nhưng mà trong trường phù hợp tên vua phái mạnh Hán ở chỗ này thì đọc là Nghiễm. Ngũ đại sử q.65 nam giới Hán nỗ lực gia chép rằng vua nam giới Hán ban sơ tên là Nham, rồi thay tên là Trắc ____ (chứ chưa hẳn Thiệp) _____ như Toàn thư chép nghỉ ngơi đây), "sau thấy dragon trắng hiện tại lên, lại đổi tên là Cung, sau bao gồm nhà sư bạn Hồ nói rằng theo sấm thư thì diệt họ lưu là Cung, bèn mang nghĩa "rồng bay lên trời" (phi long trên thiên) trong Chu Dịch, đặt làm cho chữ ____ âm là Nghiễm, lấy có tác dụng tên".

3 Thông giám (Trường Hưng 1), Tân Ngũ đại sử, phái nam Hán rứa gia chép thương hiệu viên tướng đơn vị Nam Hán này là Lương tương khắc Trinh.

4 việc quân nam Hán sang đánh Giao Châu (tức nước ta), bắt Khúc vượt Mỹ, sử liệu trung quốc như Thông giám ghi vào thời điểm tháng 9 năm ngôi trường Hưng đầu tiên (930). Tân Ngũ Đại sử, phái nam Hán ráng gia ghi vào niên hiệu Đại Hữu thứ 3, cũng tức là năm 930. Không rõ do sao cả Toàn thư và cưng cửng mục (TB5, 17a) mọi ghi vào khoảng thời gian Quý mùi hương (923)?

5 cương mục ghi Dương Diên Nghê, tín đồ Ái Châu, tức Thanh Hóa (CMTB5, 17a). Tài liệu china như Tống Sử (q.488), bốn tri thông giám v.v.... Cũng chép là Dương Diên Nghệ. Ngũ đại sử (q.65) chép như Toàn thư (là Đình Nghệ). Có thể nhầm đường nét chữ vày chữ ____ diên cùng chữ ____ đình gần giống nhau.

6 Chỉ lưu giữ Ẩn.

7 Chữ ______ âm Cảo, Kiểu, đồng âm cùng với Kiều.

8 Vạn vương vãi Hoằng Tháo, nên sửa là Hồng Tháo, theo Tân Ngũ đại sử (q.65). Những con của giữ Cung đều phải sở hữu chữ Hồng.

9 Tân Ngũ đại sử (Nam Hán nắm gia) chép: thực thiết quyết = đóng cọc fe (hiểu là cọc mộc bịt sắt). Việt sử lược (q.1, 14b): thực thiết đầu đại dực = đóng cọc mập đầu sắt.


Bắc ở trong lần I đơn vị Lý và Nhà Triệu Thời kỳ xây nền tự nhà phái mạnh Bắc Triều Trịnh Nguyễn Phân Tranh Pháp trực thuộc vn Dân nhà Cộng Hoà

tăng like fanpage | LOTO188 CITY