NGỰ THIÊN

      16
Theo những tài liệu khảo cứu, chỉ tính riêng rẽ cuối triều Lê sơ, buôn bản Mỹ Xá, thị xã Ngự Thiên (nay là thị xã Hưng Nhân, huyện Hưng Hà) vẫn “cung cấp” đến triều đình nhà Lê 6 vị vua, trong số ấy có rất nhiều cung vương chỉ với sau một tối ngủ, thức giấc dậy thốt nhiên trở thành hoàng đế. Những hoàng đế “bị” xay ngồi ngai vàng chủ yếu là con cháu nội của vua Lê Thánh Tông. Ko kể ra, trước và sau triều Lê, Ngự Thiên cũng “sản sinh” nhiều nhân kiệt.

Bạn đang xem: Ngự thiên


Đình Đặng Xá, khu Đặng Xá, thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà.


Từ đường họ Phạm cùng đình Đặng Xá, khu Đặng Xá, thị trấn Hưng Nhân còn đôi câu đối: “Lịch triều quế tịch thư danh đại Phạm, tiểu Phạm/Tính danh thư quốc phổ cập tiền Lê, hậu Lê”. Nghĩa là họ Phạm lớn, họ Phạm nhỏ (Đặng Xá) đã được ghi tên trong lịch sử, tên tuổi của những người họ Phạm từ tiền Lê đến hậu Lê được nhiều người biết đến. Theo những nguồn khảo luận cuối thế kỷ thứ X ở buôn bản Đặng Xá, huyện Ngự Thiên có danh tướng Phạm Cự Lượng người có công giúp Lê trả lên ngôi hoàng đế (Lê Đại Hành) rồi cùng Lê trả đánh bại quân xâm lược đơn vị Tống... Ông được Hoàng đế Lê Đại Hành phong cách ấp ở Đặng Xá. Sử cũ ghi: “Phạm Cự Lượng đã đánh thắng giặc ở Dốc Văn nên được phong cách ấp ở Đặng Xá… sắc phong Hồng Thánh Đại vương”. Cuối triều Lê sơ, năm 1502, thôn Mỹ Xá, thôn Mỹ Xá, huyện Ngự Thiên có Nguyễn Văn Kiệt đi thi đỗ Đệ tam gần cạnh đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Nhâm Tuất. Ông làm quan đến chức Thiêm đô Ngự sử. Truyền ngôn, hai phụ thân con Nguyễn Dự với Nguyễn Văn Kiệt đều đỗ tiến sĩ và đều khảng khái khước từ có tác dụng quan cho nhà Mạc khi Mạc Đăng Dung tiếm nơi ở Lê.

Chuyện xưa chép lại: Mạc Đăng Dung không vày là “Quốc trượng” vua Lê (vua Lê Cung Hoàng lấy phụ nữ Mạc Đăng Dung) hay vì chưng cái ân Cửu tích “trói buộc” nhưng “giữ yên” phận tôi trung. Ngày 15 tháng 5 năm 1527, Mạc Đăng Dung vào cung, “Triều thần” đứng chầu mà không có vua Lê cũng “chẳng” bao gồm “Chiếu truyền ngôi”, vậy là Triều thần “bảo” Lại bộ Thượng thư Trương Phu Duyệt “hạ bút” nhưng Phu Duyệt trừng mắt mắng những quan: “Thế nghĩa là gì”. Triều thần lại sai Đông các đại học sĩ Đạo Nguyên bá Nguyễn Văn Thái “thảo chiếu truyền ngôi”. Lúc văn chiếu thảo ngừng truyền đến bách quan xem thuộc ký, quan tiền Thiêm đô Ngự sử Nguyễn Văn Kiệt quê xã Mỹ Xá, làng Mỹ Xá, tổng Thanh Triều, huyện Ngự Thiên (nay là thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà) xem xong chiếu văn trợn mắt, bẻ gẫy bút, tự buông bỏ bỏ mũ áo, chạy thẳng ra cửa về quê. Mạc Đăng Dung chiếm ngôi báu giáng vua (Lê Cung Hoàng) làm cho Cung Vương, giam thuộc với Thái hậu, vài mon sau không đúng người giết, đem xác phơi ko kể cửa Bắc rồi đem về chôn ở lăng Hoa Dương, huyện Ngự Thiên (thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà nay). Giới sử gia bình rằng: Mạc Đăng Dung chỉ là “cấm vệ quân” thuần như nhỏ mèo tuân lệnh chủ đi bắt chuột vậy nhưng mà bỗng chốc trở thành mãnh hổ với tước An Hưng vương. Sau hơn mười năm “ẩn mình nuôi kế hiểm” dưới trướng vua Lê, đợi chờ cơ hội vua “yếm” thế để kết thúc số phận một vương triều chỉ bằng một tờ chiếu truyền ngôi “viết vội” đại ý: “Nghĩ Thái tổ ta thừa thời phương pháp mệnh gồm được thiên hạ, những vua truyền nhau nối giữ cơ đồ là vì mệnh trời, lòng người cùng hợp, cùng ứng đề nghị mới được thế. Cuối đời Hồng Thuận gặp nhiều tai họa. Trần Cảo đầu têu gây mầm loạn ly. Trịnh mặc dù giả trá lập kế phản nghịch, lòng người đã lìa, mệnh trời không giúp. Lúc ấy thiên hạ đã không phải của bên ta. Ta không tồn tại đức, lạm giữ ngôi trời, việc gánh vác không kham nổi. Mệnh trời, lòng người đều theo về người bao gồm đức. Xét Thái sư An Hưng vương Mạc Đăng Dung đơn vị ngươi, bẩm tính thông minh, sáng suốt, tài năng lược văn võ. Bên phía ngoài đánh dẹp bốn phương, những nơi đều phục tùng; bên trong coi sóc trăm quan, mọi việc đều tốt đẹp. Công to, đức lớn, trời mang đến người theo. Nay ta cân nhắc lẽ phải bắt buộc nhường ngôi cho. Hãy gắng sửa đức lớn, giữ mãi mệnh trời để ức triệu dân lành được lặng vui, ao ước kính theo đó”… Bá quan văn võ triều thần nghe xong xuôi “sấm” truyền ngôi, họ Mạc mỉm cười thư thả bước lên ngai đá quý quyền lực, thực thi mệnh trời, an dân.

Xem thêm: Game Mobile Thần Thoại Pk Cập Bến Việt Nam, Tải Thần Thoại Pk

Lần theo đại ý của chiếu truyền ngôi cơ mà họ Mạc không đúng người “viết vội” đó, tra cứu về bối cảnh lịch sử triều mạt Lê dễ dàng nhận thấy mọi “bất ổn” triều thiết yếu bắt đầu từ thời vua Lê Chiêu Tông. Lê Chiêu Tông (1516 - 1522) tên húy là Lê Y, còn gọi là Lê Huệ, cháu bốn đời vua Lê Thánh Tông. Lê Y là con trưởng của Cẩm Giang Vương Lê Sùng với bà Hoàng Thái hậu Trịnh Thị Loan sống ở Ngự Thiên. Sau khi giết vua Lê Tương Dực, Trịnh Duy Sản cùng Lê Nghĩa Chiêu đón Lê Y từ Thuần Mỹ điện ở xã Mỹ Xá, huyện Ngự Thiên (nay là thị trấn Hưng Nhân) về ghê tôn có tác dụng vua, duệ hiệu là Lê Chiêu Tông. Vua thời điểm đó mới 11 tuổi. Lê Chiêu Tông lên ngôi không lâu thì vướng vào câu sấm truyền nhảm nhí vào thiên hạ: “Trần hữu nhất nhân, vi thiên hạ quân, thố đầu hổ vĩ tế thế an dân” làm cho triều bao gồm rối ren. Thời gian bấy giờ đã là đầu năm Dần, theo như “sấm truyền” thì cuối năm Mậu Dần (1518) đầu năm Kỷ Mão (1519) sẽ tất cả một người họ Trần làm cho vua thiên hạ. Sấm nhảm nhí đó thời điểm ẩn, dịp hiện làm Lê Chiêu Tông ám ảnh, lo sợ. Vua liền “vời” 3 quan văn đại thần là Chử Khảo, Trịnh Hựu và Ngô Bính đến yết kiến, 3 người đều là họ hàng mặt mẹ của bên vua là bà Đoan Mục thái hậu Trịnh Thị Loan, có tiếng giỏi về dịch lý với tử vi. Họ khuyên nhà vua tìm phương pháp trừ khử Trần Chân trước lúc “mọi sự trong triều” trở nên xấu đi… Lê Chiêu Tông mắc không đúng lầm nghiêm trọng: giết tướng tài trung tín.

Không thọ sau đó, Lê Chiêu Tông lại tiếp tục mắc không đúng lầm lúc nhân một vụ nổi loạn nhỏ ở Tuyên quang đãng vào những ngày tiếp giáp tết Tân Tỵ 1521, vua Lê Chiêu Tông liền không nên Mạc Đăng Dung đi lùng bắt tàn binh của Trần Cảo. Bây giờ người ta mới biết vị “vua” Thiên Ứng này đã bỏ đi ẩn tu cùng giao quyền hành mang lại người đàn ông là Trần Cung. Trần Cung bấy giờ chỉ còn là một thủ lĩnh một đám hỗn quân hoạt động tự phạt ở vùng bắc gớm Bắc cùng Lạng Sơn. Họ Mạc đích thân có quân đi dẹp, tuy không bắt được Trần Cung nhưng tàn quân rã rã cùng vợ bé Trần Cung bị giết. Thành tựu này góp Mạc Đăng Dung rút ngắn quãng đường từ “cấm vệ quân” tiến sâu vào nội triều nắm quyền bính trong tay, họ Mạc được thăng tước từ Nhân quận công lên Nhân quốc công và giữ chức Thái phó.

Theo các tài liệu khảo cứu, năm 1522 vì tình hình nội, ngoại triều bức bách, Lê Chiêu Tông đành phải bỏ khiếp thành chạy lên Sơn Tây, Thái hậu với hoàng đệ không kịp theo. Khi biết chuyện, bà than khóc rằng: “Đứa con thứ nhì của ta ắt phải làm cho vua. Bà già này lại bị người không giống giả danh thác mệnh, bị người ta đàm luận, nhưng còn buôn bản tắc, biết làm thế nào đây”. Quả đúng lời tiên đoán ấy, ngày 28 tháng 7 năm Nhâm Ngọ (1522) Lê Chiêu Tông xuất bôn, hô hoán ngự giá chống họ Mạc, Mạc Đăng Dung “lộ nguyên hình” là kẻ âm mưu cướp ngôi đã tức tốc dồn quân bản bộ vào kinh, truyền cho các nhà ở phố xá không được khiếp động, sai thuộc tướng Hoàng Duy Nhạc đi Sơn Tây đuổi theo Lê Chiêu Tông. Trong thành nội, Đăng Dung hội lão thần tôn thất thuộc Thái sư Lượng Quốc công Lê Phụ, Mỹ quận công Lê Chu, Cẩm quận công Lê Thúc Hựu, Hoằng Lễ hầu Phạm Gia Mô, Đoan Lễ hầu Dương Kim Ao, Quỳnh Khê hầu Vũ Hộ, Dương Xuyên hầu Nguyễn Như Quế thuộc bàn định đem quân về Thuần Mỹ điện ở Ngự Thiên đón rước Lê Xuân (Lê Cung Hoàng) lên làm vua. Bấy giờ Lê Xuân mới 14 tuổi, duệ hiệu Lê Hoàng Đệ Xuân.

tăng like fanpage | LOTO188 CITY