ĐỒ ĐỆ NGUYÊN THỦY THIÊN TÔN LÀ AI TRONG TAM THANH ĐẠO GIÁO, ĐỒ ĐỆ NGUYÊN THỦY THIÊN TÔN

      147

Theo thần thoại cổ xưa của Đạo giáo Trung Hoa, tín đồ thầy đầu tiên, cũng là người có pháp lực, đạo hạnh cao nhất trong các thần tiên là Hồng quân lão tổ. Hồng quân lão tổ do khí hồng mông hoang sơ sinh ra, trường đoản cú khi chưa tồn tại vũ trụ, chưa tồn tại thế giới trang bị chất, ý thức tinh thần. Hồng quân lão tổ dạy ba người học tập trò ưu tú

*
Tam Thanh

Nguyên Thủy Thiên Tôn

Học trò đầu tiên của Hồng quân lão tổ là Nguyên Thủy Thiên tôn. Tín đồ được ra đời từ khí gốc đầu tiên của vũ trụ, là thái rất khí nguyên gốc trước lúc phân phân thành lưỡng nghi âm dương. Ông là lãnh tụ của Xiển giáo. Nguyên tắc của Xiển giáo quy tắc vô cùng nghiêm ngặt. Thường chọn lọc đệ tử vô cùng kỹ lưỡng, phải là người dân có phẩm hóa học trong sáng, gốc rễ đạo hạnh thì mới có thể thu nạp và dạy dỗ.

Bạn đang xem: Đồ Đệ nguyên thủy thiên tôn là ai trong tam thanh Đạo giáo, Đồ Đệ nguyên thủy thiên tôn

Học trò của Nguyên Thủy Thiên Tôn gồm tất cả 13 người tất cả

1. Quảng Thành Tử ở động Đào Nguyên núi Cửu Hoa

2. Hoàng Long chân nhân ở rượu cồn Ma Cô núi Nhị Tiên

3. Thái Ất chân nhân ở hễ Kim quang núi Càn Nguyên

4. Văn Thù Quảng Pháp thiên tôn ở đụng Vân Tiêu núi Ngũ Long

5. Từ hàng đạo nhân ở động Lạc Già núi Phổ Đà

6. Đạo Hành thiên tôn ở cồn Ngọc Ốc núi Kim Đình

7. Xích Tinh Tử ở cồn Vân Tiêu núi Thái Hoa

8. Cù giữ Tôn ở hễ Phi Vân núi cạnh bên Long

9. Linh Bảo đại pháp sư ở cồn Nguyên Dương núi ko Động

10. Phổ hiền hậu đạo nhân ở đụng Bạch Hạc núi Cửu Cung

11. Ngọc Đỉnh chân nhân ở đụng Kim Hà núi Ngọc Tuyền

12. Thanh hư Đạo Đức chân nhân ở hễ Tử Dương núi Thanh Phong

13. Khương Tử Nha

Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn còn được gọi là “Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn”, là vị buổi tối cao trong Tam Thanh, cũng là vị Tôn Thần hạng tuyệt nhất của Thần Tiên Đạo Giáo. Theo “Lịch đại thần tiên thông giám” tôn xưng Ngài là “Vị Tổ nhà trì cõi trời”. Địa vị của Ngài tuy cao, nhưng mà lại lộ diện muộn rộng Thái Thượng Lão Quân.

Hồi đầu của Đạo giáo ko thấy nói tới Nguyên Thủy, trong “Thái Bình Kinh”, Tưởng Nhĩ Chú” cũng gần như không thấy đề tên Ngài, của cả trong thần thoại xưa trung quốc cũng không thấy kể đến hành trạng Ngài. Danh xưng Nguyên Thủy xuất hiện sớm duy nhất trong “Chẩm trung thư” ghi là “Trước thời điểm hổn độn chưa phân rõ (thái cực), đã bao gồm “tinh hoa của trời đất” hiệu là “Nguyên Thủy Thiên Vương”sẵn bên trong, sau phân hóa thành hai phần (lưỡng nghi), Nguyên Thủy Thiên Vương ở bên trên cõi trời, ngẫng lên hút thiên khí, cúi xuống uống địa tuyền (suối đất ) trải qua rất nhiều kiếp , với Thái Nguyên Ngọc đàn bà thông khí kết tinh mà sanh ra Thiên Hoàng Tây vương Mẫu. Thiên hoàng sinh ra Địa Hoàng, Địa Hoàng sinh ra Nhân Hoàng, thường xuyên sanh ra con cháu là Bào Hi, Thần Nông. Cho nên nói rằng : “Phía trên Đại La bao gồm bảy ngọn núi báu hotline là Huyền Đô Ngọc Kinh, có ba cung. Thượng cung là nơi ở của Bàn cổ chân Nhân, Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Thái Thái Thánh Mẫu”. Như vậy, từ bỏ đây new có danh xưng Nguyên Thủy Thiên Vương.

Đến thời kỳ phái nam Bắc triều, trong sách “Chân linh vị nghiệp đồ” của Đào Hoằng Cảnh nước Lương, mới ghi thương hiệu Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sách nầy bảo rằng vị thần tối cao quản lý tất cả là “Thượng thai hỏng hoàng đạo quân”, hiệu là Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng xưng là Ngọc thanh mảnh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tuy vậy trong sách nầy lại cũng đều có ghi vị “Nguyên Thủy Thiên Vuơng” được xếp vào vị trí thứ tư, call là “Tả vị đệ tứ thần”.

*Sách “Kinh Tịch Chí Tứ” đời Tùy giảng nghĩa đặc tính của Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng chư thần, bảo rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn sanh trước lúc có trời, mang lại Ngài là “Thể của trời , còn mãi không mất. Mỗi khi lộ diện trời đất, nhận chiếc đạo thể kín thần diệu đó mà sinh trưởng. Trời đất chẳng phải cùng gồm một lần, mà phải qua những trình tự:- diên khang, xích minh, long hán, khai hoàng, trải suốt tứ mươi triệu năm . Sản phẩm thượng phẩm của chư Tiên tất cả Thái Thượng Lão Quân, Thái Thượng Trượng Nhân, Thiên Hoàng Chân Nhân, Ngũ Phương Ngũ Đế và các Quan Tiên”.

Các đạo sĩ đời Tùy lại xưng Ngài là “Lạc Tĩnh Tín” . Như vậy, ban đầu từ đời Tùy, Đường new có mở ra các chuyện thần thoại cổ xưa nói về các vị thần về tối sơ và nêu lên tín ngưỡng của tín thứ Đạo giáo đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn.

*Liên quan liêu đến tên tuổi Nguyên Thủy Thiên Tôn , trong “Sơ học Ký” quyển lắp thêm hai mươi tía có dẫn đến “Thái Huyền Chân Nhất bản tế kinh” giải thích:-“Không gì tôn thờ hơn, ko gì cao quý hơn, là bậc duy nhất bắt đầu cho muôn vật, nên có tên là “Nguyên Thủy” , đưa vận loại “Đạo” hết sức tôn quí, lại thường quản lý nhị thanh (thượng thanh và thái thanh) , nghỉ ngơi trên các trời, nên xưng là “Thiên Tôn”.

*Sách “Lịch đại thần tiên thông giám” nói:- “Nguyên đó là gốc, thủy đó là khởi đầu, có nghĩa là khí tiên thiên vậy”. Điều đó nói lên Nguyên Thủy là nguồn gốc tối sơ của muôn vật, sống trên toàn bộ thần tiên, gọi là “Thiên Tôn” (tôn quí hơn hết trong mặt hàng chư thiên).

* căn cứ vào Đạo gớm thì :- “Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là “Khí từ nhiên”, có trước thiên hà vạn vật. Thể của nó còn mãi chẳng mất, cho dù trời khu đất có diệt trừ thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới việc tồn tại của nó. Cứ các lần hình thành “trời đất mới” thì Thiên Tôn lại giáng lâm nhân thế, khai mở đạo pháp áo túng thiếu để độ chúng sanh. Khu vực độ người nầy là hầu hết phẩm tối đa của thiên tiên, tất cả “Thái Thượng Lão Quân”, “Thiên Chân Hoàng Nhân”, những thần tiên năm phương cõi trời. đa số lần hình thành “trời đất mới” đều sở hữu niên hiệu như là:- “Diên Khang”, “Xích Minh”, “Long Hán”, “Khai Hoàng” v.v…Mỗi niên hiệu kéo dãn dài 41 triệu năm. Bởi vì đó, đức Nguyên Thủy Thiên Tôn ở chỗ tầng cao nhất là cõi “Đại La Thiên” trong 36 cõi trời. Theo Ngọc Kinh mô tả là, đất bởi vàng ròng rã , thềm bậc là ngọc thạch. Trong cung bao gồm bảy báu, ngọc quí, các vị Tiên Vương, Tiên Công, Tiên Khanh, Tiên Bá, Đại phu Tiên cùng ở điện tw và năng lượng điện hai bên. Sắc thái nầy là vì người trần thế mô phỏng theo làm việc của vua chúa trần gian mà tả ra.

*Như vậy, ta thấy quá trình biến hóa gốc từ “nguyên thủy” vốn thứ nhất là thuật ngữ triết học tập của Đạo gia, sau này mới được “thần hóa” dần dần trở thành Vị tối Cao của các thần vào Đạo giáo, cầm đầu Tam Thanh. Nếu chú ý ở giác độ lịch sử dân tộc thì vấn đề chuyển từ quan điểm cá nhân của đạo gia trở thành cách nhìn chung của lý thuyết cũng là vấn đề dễ hiểu, cho việc tạo thành “Đấng tối sơ duy nhất” nầy.

*Cũng theo “Lịch đại thần tiên thông giám” trình bày về Nguyên Thủy Thiên Tôn “hào quang bảo phủ đầu, toàn thân bao gồm 72 sắc”, do đó trong điện thờ “Tam Thanh”, hình tượng Nguyên Thủy đầu có vầng hào quang, tay cụ viên kim đan màu đỏ; hoặc tay buộc phải như đã bưng một vật gì còn tay trái thì ném cái gì đấy ra ngoài. Mẫu nầy mang ý nghĩa sâu sắc “trời đất không thành hình, còn láo lếu độn chưa mở ra, muôn vật không sanh ra” nhằm diễn ý “trạng thái vô cực” và “thời lếu độn không phân rõ âm dương” sinh hoạt vào đại cố kỉnh kỷ đồ vật nhất.Cho yêu cầu về sau, Đạo gia đem ngày “ Đông Chí” với nghĩa “dương sanh âm giáng, ngày ngắn tối dài” làm cho ngày thánh đản của đức Nguyên Thủy Thiên Tôn .Thời gian trải qua hơi lâu, sự sùng bái Ngài được sâu rộng, trên là tự vua chúa , dưới cho thứ dân, không người nào là chẳng tâm thành lễ lạy.

Nguyên Thủy Thiên Tôn còn được tôn xưng là “Nguyên Thủy Thiên Vương” “Ngọc Thanh Tử Hư cao thượng Nguyên Hoàng Thái Thượng Đại Đạo Quân”, là Ông Tổ của Đạo Giáo. Ngài sẽ hiện hữu từ thời gian “Thái nguyên” (lúc chưa xuất hiện vũ trụ vạn vật) vì thế được xưng là “Nguyên Thủy” (bắt đầu).

Theo truyền thuyết, thời điểm “Thái cực” chưa phân thành “Lưỡng nghi” , trời đất mặt trời mặt trăng chưa có, đã hiện hữu một vị “Bàn cồ bàn chân Nhân”, là tinh hoa trước tiên của vũ trụ, từ bỏ xưng là「Nguyên Thủy Thiên Vương 」.

Trải qua thời gian tám kiếp số, mới chia thành hai nghi âm dương. Khi ấy, Nguyên Thủy Thiên Vương trụ trên Ngọc Kính Sơn, phía bên trên của trung tâm. Ngài đã hấp thu lung linh của khí trời và suối khu đất (thiên khí địa tuyền) mà lại sống.

Thông thường, dân gian hay lầm lẫn nhận định rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Ngọc chúa thượng Đế là một trong vị, kỳ thực không phải thế.

*Căn cứ vào sách “Đào Hoành Cảnh Đích Chân linh bài Nghiệp Đồ”, chia các thần thành bảy cấp, nhằm Nguyên Thủy Thiên Tôn ở thiết yếu vị của “Thượng Thanh”, Thái Thượng Lão Quân ở bao gồm vị của “Thái Thanh”, còn Ngọc đại vương Đế sinh sống trung vị đầu tiên của cung thứ cha “Ngọc Thanh”.

Nói phương pháp khác, trên Ngọc chúa thượng Đế còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân , nhưng mà hai vị nầy không giống nhau, yêu cầu chủ tể chân chủ yếu của trời đất muôn vật bắt buộc là Nguyên Thủy Thiên Tôn .

Thế gian rước Nguyên Thủy Thiên Tôn cho đồng cùng với Ngọc đại vương Đế chẳng qua là tại ý thức kính trời sợ hãi thần, e rằng thiếu sự tôn nghiêm mà thôi.

Phong tục dân gian cứ đêm ngày trừ tịch, cử hành nghi tiết cúng lễ Nguyên Thủy Thiên Tôn tại những điện thờ , bắt đầu từ 11 giờ 30 phút đêm ấy, số người tham dự quá đông, kẻ mang lại sau cấp thiết chen chân vào lễ lạy được.

*Ngày vía của Nguyên Thủy Thiên Tôn là ngày mùng một tháng giêng.

Thái Thượng Lão Quân (Lão Tử)

Học trò máy là Lão tử, tiên nhân của đạo giáo, ông là một vị thần vào bậc lãnh tụ về tối cao. Công việc của ông là chưởng quan liêu nhân giáo, đảm trách những các bước về đạo đức, lễ nghĩa, tu luyện, bào chế linh đối chọi để kéo dãn tuổi thọ. Tên hiệu đầy đủ là Thái thanh, – Đạo đức Thiên tôn, Thái thượng Lão quân. Ông có bảo vật là một cái vòng kim cương, một lò bào chế không ít linh đơn, cưỡi một con trâu màu sắc xanh.

Thái Thượng Lão quân hay còn được gọi là Đạo Đức Thiên tôn là vị thần tiên tối cao nhất có trước trời đất và vũ trụ, là vị Thần trường thọ bất tử, Thống ngự thiên địa càn khôn. Tạo thành vạn đồ của nắm gian.

Là vị Thần tiên thần thông quảng đại, có thể biến hóa vạn vật, thần tiên cứu độ cho cái đó sinh. Cứu giúp cho các kẻ bất hạnh, những người đang chịu đựng khổ, chịu đựng nạn chỉ cần khấn hoặc hotline tên vị thần là Đạo Đức Thiên Tôn thì sẽ được vị thần góp đỡ. đổi thay hung thành cát. Có khi vị Thần ở Thiên cung, Địa ngục, khi hạ giáng xuống nhân gian. Hóa thành Tiên đồng, Ngọc nữ, Đế quân, Thánh nhân, Thần tài, Phật thiên y, Công tào, Thần mưa, Thần gió…..

Đạo Đức Thiên Tôn truyền khiếp pháp nhằm mục tiêu cứu độ chúng sinh trong cơn thiến nạn, chịu đựng khổ trên vùng nhân gian và truyền thụ cho tất cả những người ở trên Hạ giới gồm tiên duyên. Học với luyện, nắm giữ được đạo trời rất có thể kéo nhiều năm tuổi thọ, trừ tà được phúc, không có tác dụng chuyện độc ác hoàn toàn có thể hành đạo. Ngay cả những bậc đế vương cũng thực hành lấy chân kinh đạo đức nghề nghiệp ,giáo hóa cho dân chúng. Đất nước yên lành.Mùa màng bội thu dương gian thái an ninh khang thịnh vượng. Các vị chân nhân đã phần lớn tụng chân kinh bởi Thái Thượng truyền cùng học pháp tu luyện đắc đạo thành tiên truyền rằng:

Như ông Bành Tổ hiểu được cách thức dưỡng sinh, đắc đạo thành tiên 780 tuổi cơ thể không bị suy lão Ông nói với Thái con gái 267 tuổi rằng: Một Chân nhân tu đắc đạo hoàn toàn có thể nhìn thông Thiên Địa, đôi mắt trái xem thiên cơ, mắt phải xem địa lý. Tai nghe vạn vật, ngăn chặn tai ách cứu vớt độ chúng sinh. Ko cánh có thể bay, rất có thể cưỡi long lên vùng Thiên Đình, trải qua lửa, xuyên qua núi cao biển cả cả, đứng trước chốn đông người không một ai biết, ẩn thân vào thảo mộc. Tiêu diêu trường đoản cú tại cứu vãn tế mang lại bách tính.

Thái Ất chân nhân nói:

Nhà nào bao gồm Kinh này thường xuyên tụng tránh được nạn kiếp, bình yên và tài lộc tự đến. Người tụng gớm này vẫn được các thiên thần nghỉ ngơi 10 cõi trời hộ thân. Thiên Địa cảm ứng, sau được Ngọc phù Bảo Thần Kim dịch luyện hình, hình thần cùng đạo phù hợp chân.

Cổ Phật gồm thi:

Truyền được Thánh đạo dẫn từ hành

Phộ độ quần mê luyện thánh quang

Nếu ngộ tiên thiên tĩnh mịch đạo

Sống đời trường thọ của kim tiên.

Khổng Tử nói:

Kinh pháp kỳ diệu cần yếu tưởng

Không đầu, không đuôi lại vô hình

Nếu sử dụng trực giác mà lại thấy được

Người trần siêu phàm xuất núm nhân.

Đại Sỹ quan liêu âm nói:

Ta tụng khiếp này cả vạn lần đã có chân đạo. Tởm này là pháp của trời. Bạn tập chẳng truyền đến hạ sỹ. Thủa xưa ta cảm nhận Kinh này từ bỏ Đông Hoa Đế Quân. Đông Hoa Đế Quân nhận thấy từ Kim Khuyết Đế Quân. Kim Khuyết Đế Quân nhận ra từ Tây vương vãi Mẫu. Tây vương Mẫu theo phong cách truyền miệng ko ghi văn tự. Nay ta ghi thành sách cơ mà truyền mang đến đời. Thượng Sỹ ngộ rồi sẽ lên Thiên Cung. Trung Sỹ tu rồi đang thành Tiên ngơi nghỉ Nam Cung. Hạ Sỹ học tập được sẽ sống lâu trên đời, du hành tam giới vào được Kim Môn.

Tử Vi Đại Đế nói:

Cứu khổ thập phương phù Diệu Kinh

Người biết, tín đồ tụng, có fan không

Linh ứng Thần thông do người tụng

Bên trong thần kì ít fan hay

Kinh này có chứa trường thọ tửu

Không biết người phàm uống giỏi chưa?

Bắc Đẩu tinh quân nói:

Nhà nào tất cả Kinh này ngộ giải được thì tai chướng chẳng xâm, chư thánh giữ cửa. Fan chết dưới tuyền đài được thăng thiên. Chiêu mộ phần kết phát, con bạn thanh tú, hạnh minh đa đinh đông người. Ngũ lộ thần tài chỉ lối. Văn Xương ban pháp học danh. Thần lên Thượng giới Triều Bái cao chân công đầy, đức thành. Tương cảm đế quân. Tụng khiếp linh ứng nâng mây tím mà lên trời. Tất cả câu rằng: độc nhất nhân đắc đạo Kê, Khuyển cũng thăng thiên.

Nguyên văn chú giải

Lão Quân viết: Thái Thượng Lão Quân thuyết:

Cứu tai giải nạnGiải cứu giúp tai nạn.

Bất như phòng chi vi dịch, bất như dự trữ tha dung dịch.

Liệu tật trị bệnhTrị liệu tật bệnh.

Bất như bị bỏ ra vi cát. Tỉ bất thượng chống bị đích tác dụng hảo.

Kim nhân loài kiến bội. Hiện trên hữu ta nhân đích kiến giải. Khước dữ demo tương phản

Bất vụ chống chi. Tha môn bất chú ý đối tai sợ hãi đích dự phòng.

Nhi vụ cứu vớt chi, nhi chỉ tại tai nạn thương tâm phát sinh thời. Tài vật mang ngã cứu,

Bất vụ bị chi. Tha môn bất chú ý đối tật bệnh dịch đích phòng bị.

Nhi vụ cầu chi. Nhi đương sinh bệnh thời tài mong y dụng dược. Kỳ thực giá chỉ thị vong dương xẻ lao. Vi thời dĩ vãn liễu.

Cố hữu quân giả bất năng bảo làng tắc. Sở dĩ. Hữu đích quân nhà bất năng bảo toàn giang sơn xã tắc. Nhi đạo trí gia bại quốc vong.

Hữu thân trả bất năng toàn lâu mệnh. Hữu đích nhân bất năng hưởng trọn toàn sinh mệnh nhi tách thọ.

Thị dĩ thánh nhân. Sở dĩ “học đạo, tu đạo đích nhân”.

Cầu phúc ư vị triệu. Tại hung triệu lai lâm chi tiền.

Tựu dĩ kinh tích đức mong phúc liễu.

Tuyệt họa ư vị hữu. Nhân thử.

Tha môn tài bất hội hữu tai họa.

Cải tai sinh vu sảo sảo. Kỳ thực.

Tai họa nguyên lai thị do nhất đinh điểm sinh khởi đích.

Bệnh khởi ư vi vi. Tật bệnh dịch nguyên lai thị bởi vì tiểu tiểu đích mao dịch nhi trở nên tân tiến hình thành đích.

Nhân dĩ tiểu thiện vi vô ích. Nhân môn đô dĩ vi tè tiểu đích thiện sự. Một hữu đa đại hảo xứ.

Cố bất khẳng vi, sở dĩ bất khẳng khứ tố,

Dĩ đái ác vi vô tổn. Dĩ vi đái tiểu đích quá thác.

Bất hội chế tác thành tổn hại.

Cố bất khẳng cải. Sở dĩ bất khứ cải chính.

Tiểu thiện bất tích. Yếu tri đạo. Tiểu đái đích thiện sự bất tích lũy.

Đại đức bất thành, tựu bất năng thắng lợi đại đích công đức,

Tiểu ác bất chỉ. Tiểu tè đích quá thác bất cải chính.

Dĩ thành đại tội. Tối bình thường tương sinh sản thành đại đích tội quá.

Cố trích xuất kì yếu. Nhân thử. Liệt cử độc nhất ta hầu hết đích bất chủ yếu đương đích tư tưởng. Ngôn luận hòa hành vi.

Sử tri kì sở sinh yên. Nhượng nhân môn tri đạo tai ương hòa tật bệnh thị chẩm ma tạo ra xuất lai đích.

Nãi bách bệnh dịch giả dã. Giá tựu thị sở vị đích tuyệt nhất bách chủng “bệnh”

Hỉ nộ vô hay thị nhất dịch chú:

Nhất hội cao hứng. Nhất hội sinh khí.

Tình tự biến hóa bất ổn định định.

Thị tuyệt nhất hạng dịch nhân.

Vong nghị thủ lợi thị nhất căn bệnh chú:

Bất cố nhân nghĩa đạo đức.

Chỉ lập kế thủ cá nhân lợi ích.

Thị độc nhất vô nhị hạng bệnh nhân.

Hảo nhan sắc khôi đức thị nhất bệnh chú:

Mê luyến nữ sắc. Bại khôi đạo đức.

Thị tốt nhất hạng bệnh dịch nhân.

Chuyên trung khu hệ ái thị nhất bệnh chú:

Tâm tư nhất trực trầm niệu ư sở mê luyến đích nhân hoặc sự. ảnh hưởng chính thường đích công tác làm việc hòa sinh hoạt. Thị độc nhất vô nhị hạng dịch nhân.

Tăng dục lệnh tử thị nhất dịch chú:

Đối sở tăng hận đích nhân.

Nhất định yếu hèn trí vu tử địa.

Thị độc nhất vô nhị hạng căn bệnh nhân

Túng tham tế quá thị nhất bệnh chú:

Phóng bí tự kỷ đích tham dục.

Khước hựu yểm dòng thác ngộ.

Thị tuyệt nhất hạng bệnh nhân

Hủy nhân từ dự thị nhất bệnh dịch chú:

Để bỏ biệt nhân. Mỹ hóa trường đoản cú kỷ.

Thị độc nhất vô nhị chủng bệnh dịch nhân

Thiện biến tự khả thị nhất căn bệnh chú:

Xử sự một hữu nguyên tắc. Xuất nhĩ bội nghịch nhĩ.

Tự dĩ vi thị. Thị tuyệt nhất hạng bệnh dịch nhân

Khinh khẩu hí ngôn thị nhất bệnh chú:

Khẩu vô già lan.

Thuyết thoại bất phụ trách nhiệm.

Tùy luôn tiện khai ngoạn tiếu.

Thị nhất dịch nhân

Khoái ý trục phi thị nhất dịch chú:

Chỉ cầu cảm tình thượng thống khoái.

Truy tùy thác ngộ đích ngôn hành.

Thị tuyệt nhất hạng dịch nhân

Dĩ trí coi thường nhân thị nhất bệnh dịch chú:

Tự dĩ vi thông minh.

Khán bất khởi biệt nhân.

Thị nhất dịch nhân

Thừa quyền túng thiếu hoành thị nhất bệnh chú:

Thị trượng quyền thế. Vi sở dục vi.

Thị tốt nhất hạng bệnh nhân

Phi nhân từ thị thị nhất bệnh chú:

Lão thuyết biệt nhân thác.

Khước tổng khẳng định tự kỷ đối.

Thị tốt nhất hạng bệnh nhân

Vũ dịch cô nhược thị nhất bệnh chú:

Khi vũ hòa tẩy chay trung hậu thành thực,

cô nhược vô y đích nhân. Thị nhất căn bệnh nhân

Dĩ lực chiến hạ nhân thị nhất dịch chú:

Lợi dụng từ kỷ đích ráng lực.

Cưỡng bách tha nhân tắt thở tùng.

Thị nhất dịch nhân

Thải bất niệm hay thị nhất bệnh dịch chú:

Tá biệt nhân đích tài vật.

Bất tưởng quy hoàn.

Thị nhất căn bệnh nhân

Uy cầm tác hà hiếp thị nhất bệnh dịch chú:

Tá dụng làng mạc hội gia thế bảo toàn tự kỷ.

Khi áp tha nhân. Thị nhất bệnh dịch nhân

Ngữ dục chiến hạ nhân thị nhất căn bệnh chú:

Thuyết thoại thể hiện thái độ bất hữu hảo.

Dụng thoại ngữ áp chế biệt nhân.

Thị tốt nhất hạng căn bệnh nhân

Khúc nhân từ trực thị nhất bệnh dịch chú:

Biếm đê biệt nhân. Đài cao tự kỷ.

Thị tuyệt nhất hạng bệnh nhân

Dĩ trực yêu mến nhân thị nhất dịch chú:

Xử sự phương pháp thái trực, thái đơn nhất.

Xem thêm: Cewek 16 Tahun Ini Nge

Nhi thương sợ hãi tha nhân thị nhất dịch nhân

Ác nhân trường đoản cú thiện thị nhất dịch chú:

Chỉ trách biệt nhân thị “ác”.

Xưng tán từ kỷ “thiện” thị tuyệt nhất hạng căn bệnh nhân

Hỉ nộ tự phát thị nhất bệnh dịch chú:

Thuận cảnh khoái trá thời huyễn diệu từ kỷ đích phiên bản sự.

Nhiệm tính phân phát nộ thời dã khoa trường đoản cú kỷ hảo.

Thị nhất bệnh dịch nhân

Ngu nhân tự nhân hậu thị nhất bệnh chú:

Thuyết biệt nhân ngu xuẩn.

Khoa từ bỏ kỷ thánh thiện năng.

Thị duy nhất hạng căn bệnh nhân

Dĩ công tự dữ thị nhất dịch chú:

Phủ nhận cộng sự giả đích tác dụng.

Tương cộng đồng đích công tích quy ư từ bỏ kỷ.

Thị tuyệt nhất hạng bệnh nhân

Lạc nhân hữu phi thị nhất dịch chú:

Biệt nhân xuất liễu không đúng thác hoặc tai nạn.

Tự kỷ bội phản nhi cao hứng. Hưng tai lạc họa.

Thị nhất bệnh dịch nhân

Dĩ lao tự ân oán thị nhất bệnh chú:

Nhân vi lao lụy nhi từ bỏ kỷ oán thù hận.

Thị tốt nhất hạng căn bệnh nhân

Dĩ lỗi vi thực thị nhất dịch chú:

Bả lỗi huyễn đưa tượng.

Đương thành sống động đích.

Lai mê luyến truy vấn cầu. Thị nhất căn bệnh nhân

Hỉ thuyết nhân thừa thị nhất căn bệnh chú:

Hỉ hoan bàn thảo biệt nhân đích vượt thác.

Thị độc nhất hạng dịch nhân

Dĩ phú kiêu nhân thị nhất dịch chú:

Tự kỷ gia đạo phú hữu.

Bất hành thiện tể nhân.

Phản nhi duy nhất vị kiêu hoạnh ngạo mạn.

Thị nhất bệnh nhân

Dĩ quý khinh thường nhân thị nhất bệnh dịch chú:

Tự kỷ hữu quyền hữu thế.

Bất vi nhân mưu phúc chỉ.

Phản nhi mục không nhất thiết.

Khinh mạn tha nhân.

Thị nhất hạng căn bệnh nhân

Dĩ bựa đố phú thị nhất căn bệnh chú:

Tự kỷ bựa cùng. Bất cố gắng nỗ lực trí phú.

Khước đố kị biệt nhân phú hữu.

Thị độc nhất hạng căn bệnh nhân

Dĩ một thể sưu quý thị nhất bệnh chú:

Tự kỷ vị thế đê hạ. Bất cầu thượng tiến.

Phản nhi phỉ báng vị thế cao đích nhân.

Thị độc nhất vô nhị hạng bệnh nhân

Sàm nhân ước mị thị nhất dịch chú:

Dĩ tố thuyết mỗ nhân đích hoại thoại.

Lai thảo hảo biệt nhân.

Thị duy nhất hạng bệnh dịch nhân

Dĩ đức tự hiển thị nhất dịch chú:

Dụng tự kỷ sở vị đích đức hành.

Lai thực hiện tự té tuyên truyền.

Thị độc nhất hạng dịch nhân

Bại nhân thành công thị nhất căn bệnh chú:

Tưởng phương thiết pháp phá khôi biệt nhân thành công. Thị độc nhất vô nhị hạng căn bệnh nhân

Dĩ tư loạn công thị nhất bệnh chú:

Nhân đồ bốn lợi. Nhiễu loạn công sự.

Thị duy nhất hạng bệnh dịch nhân

Hảo từ bỏ yểm ý thị nhất bệnh dịch chú:

Hỉ hoan yểm dòng tự kỷ sống động ý đồ.

Bất dĩ thành đãi nhân. Thị nhất dịch nhân

Nguy nhân từ bỏ an thị nhất dịch chú:

Nguy cơ thôi cấp cho biệt nhân. Cầu đắc từ kỷ an lạc.

Thị nhất bệnh dịch nhân

Âm dương tật đố thị nhất căn bệnh chú:

Vô luận ám trung hoặc minh xứ.

Đô đố kị biệt nhân. Thị tốt nhất chủng căn bệnh nhân

Kích lệ bàng bội thị nhất bệnh chú:

Phiến hễ tha yếu tố bất bao gồm đương đích sự.

Thị nhất bệnh nhân

Đa tăng thiểu ái thị nhất dịch chú:

Tăng hận tâm, yếm ác trọng điểm đa.

Từ bi tâm, nhân ái trung ương thiểu.

Thị nhất bệnh nhân

Bình luận thị phi thị nhất bệnh chú:

Tổng hỉ hoan comment biệt nhân đích thị phi trường đoản. Thị nhất dịch nhân

Văn cự câu tích thị nhất dịch chú:

Biểu diện cự tuyệt.

Nhi nội trung khu khước tưởng mưu thủ lợi ích.

Thị nhất bệnh nhân

Trì nhân trường đoản thị nhất bệnh dịch chú:

Chưởng ác hòa tận dụng biệt nhân đích thị hiếu.

Lai đạt đáo từ bỏ kỷ đích mục đích.

Thị nhất căn bệnh nhân

Giả nhân tự tín thị nhất căn bệnh chú:

Thuyết biệt nhân tác giả.

Khoa tự kỷ thành tín. Thị nhất căn bệnh nhân

Thi nhân vọng báo thị nhất bệnh dịch chú:

Thi ân ư nhân. Kỳ vọng đắc đáo hồi báo.

Thị nhất bệnh dịch nhân

Vô thi trách nhân thị nhất dịch chú:

Một hữu thi dữ biệt nhân nhiệm hà hảo xử.

Khước hà cầu biệt nhân vi tự kỷ tố sự.

Thị nhất căn bệnh nhân

Dữ nhân truy ăn năn thị nhất bệnh dịch chú:

Cấp dữ biệt nhân đích bang trợ.

Quá hậu hựu hậu hối.

Thị nhất bệnh dịch nhân

Hảo tự oán tránh thị nhất bệnh chú:

Lão hỉ hoan mai oán thù tranh chấp.

Thị nhất dịch nhân

Mạ lị trùng súc thị nhất bệnh chú:

Vô cầm mạn mạ gia cầm, trùng súc đẳng động vật.

Thị nhất bệnh nhân

Cổ đạo yếm nhân thị nhất căn bệnh chú:

Ám trung sử hoại. Độc hại biệt nhân.

Thị nhất dịch nhân

Hủy tí cao tài thị nhất bệnh chú:

Tạo dao diệt báng hữu tài hoa đích nhân.

Thị nhất dịch nhân

Tăng nhân chiến hạ kỷ thị nhất căn bệnh chú:

Tăng hận biệt nhân win quá tự kỷ.

Thị nhất căn bệnh nhân

Độc

Ước chậm độ ẩm thị nhất bệnh dịch chú:

Dụng hữu độc đích đông tây ma túy từ kỷ.

Thị nhất bệnh dịch nhân

Tâm bất đồng đẳng thị nhất dịch chú:

Nội trọng tâm bất năng bình đẳng đối đãi nhân hòa sự.

Thị độc nhất hạng dịch nhân

Dĩ hiền khô phún cao thị nhất bệnh dịch chú:

Tự dĩ vi cao nhân duy nhất đẳng.

Nhi tùy ý trách xích biệt nhân. Thị nhất dịch nhân

Truy niệm cựu ác thị nhất căn bệnh chú:

Niệm niệm bất vong bất du khoái đích è niên cựu sự.

Thị nhất bệnh nhân

Bất thụ gián dụ thị nhất bệnh chú:

Bất tiếp thụ hảo tâm nhân đích quy khuyến hòa khai đạo. Thị tuyệt nhất hạng căn bệnh nhân

Nội sơ ngoại thân thị nhất bệnh chú:

Đối từ kỷ thân nhân hòa anh em sơ viễn.

Nhi gần gụi ngoại nhân. Thị nhất căn bệnh nhân

Đầu thư bại nhân thị nhất bệnh chú:

Đầu kí mật tín. Bại khôi biệt nhân chính danh thanh.

Thị nhất căn bệnh nhân

Đàm lẩn thẩn si nhân thị nhất bệnh chú:

Giảng duy nhất ta dại dột muội đích cầm sự hoặc hoang con đường đích thoại. Lai mê hoặc tha nhân. Thị nhất dịch nhân

Phiền hà khinh apple thị nhất bệnh chú:

Vi nhân hà khắc. Tính tình phù táo bất ổn trọng.

Thị nhất dịch nhân

Trích chúy vô lý thị nhất căn bệnh chú:

Trích lục hòa lưu giữ truyền một hữu đạo lý đích ngôn luận hòa sự kiện. Thị nhất bệnh nhân

Hảo tự tác chủ yếu thị nhất dịch chú:

Nhận vi từ kỷ tốt nhất thiết đô hảo, đô thị đối đích,

chính đương đích. Thị nhất bệnh nhân

Đa nghi thiểu tín thị nhất căn bệnh chú:

Đối nhân nghi tâm trọng trọng.

Thiểu hữu tín nhiệm.

Thị tốt nhất hạng bệnh dịch nhân

Tiếu điên cuồng nhân thị nhất bệnh chú:

Trào tiếu tha nhân thị phong tử, xọa tử.

Thị nhất căn bệnh nhân

Tồn cứ vô lễ thị nhất dịch chú:

Cử chỉ bất trang trọng. Hành, lập, tọa, ngọa bất phù lễ tiết. Thị nhất bệnh dịch nhân

Sửu ngôn ác ngữ thị nhất căn bệnh chú:

Thuyết thoại sửu lậu. Ngữ khí hung ngoan.

Thị duy nhất hạng dịch nhân

Khinh dịch lão thiểu thị nhất căn bệnh chú:

Một hữu kính lão ái ấu bỏ ra tâm.

Khán bất khởi lão nhân hòa tiểu hài.

Thị nhất bệnh dịch nhân

Ác thái sửu đối thị nhất căn bệnh chú:

Dĩ kịch liệt đích thái độ.

Sửu lậu đích ngôn hành đối đãi biệt nhân.

Thị nhất căn bệnh nhân

Liễu lệ tự dụng thị nhất dịch chú:

Thiên chấp kỷ kiến. Bất giảng đạo lý.

Cương phức từ bỏ dụng. Thị nhất dịch nhân

Hiếu hỉ thị tiếu thị nhất bệnh dịch chú:

Bất phân trường hợp. Tổng hỉ hoan hi hi cáp cáp.

Đả náo thủ tiếu. Thị nhất dịch nhân

Hỉ cấm núm nhân thị nhất bệnh chú:

Tổng hỉ hoan đối biệt nhân chỉ thủ hoa cước.

Hạn chế hòa ước thúc tha nhân từ do.

Thị nhất bệnh dịch nhân

Quỷ quyệt du siểm thị nhất dịch chú:

Vi nhân xảo quyệt gian trá, phụng thừa siểm mị.

Thị độc nhất hạng dịch nhân

Thị đắc hoài trá thị nhất bệnh dịch chú:

Vi tham đắc mỗ chủng hảo xử. Nhi trung khu trung tưởng trước lúc trá đích pháp tử. Thị nhất bệnh nhân

Lưỡng thiệt vô tín thị nhất căn bệnh chú:

Thuyết thoại tiền hậu bất nhất. Một hữu tín dụng.

Thị tuyệt nhất hạng dịch nhân

Thừa tửu ca hoành thị nhất bệnh dịch chú:

Tá tửu tát phong. Nhiễu loàn tha nhân.

Thị tốt nhất hạng căn bệnh nhân

Mạ lị phong vũ thị nhất bệnh chú:

A phong mạ vũ. Bất tôn kính phong vũ chi thần.

Thị tốt nhất hạng bệnh nhân

Ác ngôn hảo sát thị nhất bệnh dịch chú:

Ngữ ngôn kịch liệt hạ lưu. Hảo đả đấu sát.

Thị nhất căn bệnh nhân

Giáo nhân đọa bầu thị nhất bệnh chú:

Toa sử biệt nhân đọa thai. Thương sợ hãi sinh mệnh.

Thị nhất bệnh nhân

Can dư nhân sự thị nhất dịch chú:

Hảo quản biệt nhân đích thảnh thơi sự.

Thị nhất bệnh dịch nhân

Khổng huyệt khuy thị thị nhất căn bệnh chú:

Thâu khán, thâu phách tha nhân đích ẩn tư.

Thị độc nhất hạng căn bệnh nhân

Tá bất niệm trả thị nhất bệnh dịch chú:

Tá liễu biệt nhân đích tài vật. Cửu cửu bất hoàn.

Thị nhất căn bệnh nhân

Phụ trái đào thiết thị nhất bệnh chú:

Khiếm nhân trái vụ. Vi liễu đóa tị trả trái.

Nhi thâu thâu đào ly gia viên. Thị nhất căn bệnh nhân

Bội phía dị trường đoản cú thị nhất bệnh chú:

Đương diện thuyết độc nhất vô nhị sáo. Bội hậu hựu thuyết duy nhất sáo. Tiền hậu bất nhất. Thị nhất bệnh dịch nhân

Hỉ nhằm hãn lệ thị nhất bệnh chú:

Tính tình cường bạo man hoạnh. Tổng hỉ hoan dữ nhân vạc sinh nhằm xúc hòa xung đột.Nan dữ nhân tương xử.

Thị độc nhất hạng bệnh nhân

Điều hí tất thay thị nhất bệnh dịch chú:

Ngoạn tiếu trung vượt vu giảo chân hòa chấp nệ bất thông. Dĩ trí mến nhân hòa khí.Thị nhất hạng bệnh nhân

Cố mê ngộ nhân thị nhất bệnh dịch chú:

Hữu ý xây dựng khuyên sáo. Sử nhân bộ nhập mê đồ.

Thị nhất bệnh dịch nhân

Tham sào phá noãn thị nhất bệnh chú:

Đảo đào điểu loại sào huyệt. Tổn khôi tha môn đích noãn. Một hữu ái tâm. Thị độc nhất hạng bệnh nhân

Khô thai phẩu hình thị nhất căn bệnh chú:

Đối hữu thân dựng đích sinh súc liền kề hại phẩu phúc.

Một hữu từ bi tâm. Thị nhất bệnh dịch nhân

Thủy hỏa bại yêu mến thị nhất bệnh chú:

Dĩ thủy hỏa vi công cụ. Lai thương hại biệt nhân.

Thị nhất căn bệnh nhân

Tiếu manh lung âm thị nhất bệnh dịch chú:

Trào tiếu tuy nhiên mục thất minh đích nhân hòa lung á nhân. Thị nhất bệnh dịch nhân

Giáo nhân hôn thú thị nhất căn bệnh chú:

Can thiệp tha nhân hôn nhân. Thị duy nhất hạng bệnh nhân

Giáo nhân trích chúy thị nhất dịch chú:

Giáo nhân công kích mạn mạ biệt nhân đích khuyết điểm. Thị nhất bệnh nhân

Giáo nhân tác ác thị nhất căn bệnh chú:

Giáo nhân can hoại sự. Thị tốt nhất hạng dịch nhân

Hàm họa ly ái thị nhất căn bệnh chú:

Ám tàng họa hại bỏ ra tâm. Khiêu bát tha nhân chí ái phân ly. Thị độc nhất vô nhị hạng căn bệnh nhân

Xướng họa đạo phi thị nhất bệnh chú:

Thuyết độc nhất vô nhị ta bất cát lợi đích, bất chính đương đích thoại ngữ. Lai xướng suy biệt nhân. Thị nhất bệnh nhân

Kiến tiện dục đắc thị nhất căn bệnh chú:

Kiến hữu thời cơ đắc đáo lợi ích. Tựu khởi tham tâm.

Thị nhất dịch nhân

Cường chiếm nhân trang bị thị nhất dịch chú:

Phi lý chiếm thủ tha hào kiệt vật. Thị nhất dịch nhân

Lão Quân viết:

Thái Thượng Lão Quân thuyết:

Năng niệm trừ demo bách bệnh. Như năng thời thời tưởng trước tiêu trừ giá nhất bách chủng bệnh.

Tắc vô tai lũy. Tựu bất hội thụ tai họa đích khiên lũy.

Thống tật thị dũ. Hữu gian truân đích tật bệnh dã hội thuyên dũ.

Tế độ khổ ách. Năng độ vượt khổ nạn đích ách vận.

Tử tôn mông hữu hĩ. Hậu đại tử tôn dã hội đắc đáo thần minh đích bảo hữu.

LINH BẢO THIÊN TÔN ( THÔNG THIÊN GIÁO CHỦ )

Thông Thiên giáo chủ là một trong vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo, đứng vị trí thứ ba vào Tam Thanh với ngôi vị Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn. Ông CŨNG là môn đồ thứ bố của Hồng Quân lão tổ cùng rất hai vị sư huynh là Thái Thượng Lão Quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn, mặc dù ông sở hữu Tru Tiên Tứ tìm của Hồng Quân Lão Tổ buộc phải là người giỏi nhất vào Tam Thanh.

Thông Thiên giáo công ty thu nhận tất cả các trang bị đệ bất cứ họ là ai, kể từ đầu đến chân ít đức, giỏi súc vật miễn sao bao gồm ý ao ước tu thì phần đông truyền đạo cho, giúp họ tu tiên. Thông Thiên giáo chủ cho rằng chúng sinh bình đẳng, ai có đức, có khát vọng, nỗ lực kiên trì không ngại cực khổ thì đa số được đến tu tập. Bởi vì vậy ông cho rằng 2 vị sư huynh khắt khe trong bài toán chọn đồ đệ (Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn quy định phải là đầy đủ ai được những vị tiên xem là có cốt cách thì mới có thể được mang lại tu tiên học tập đạo). Môn hạ của ông chính vì vậy đông hòn đảo nhất, tuy thế người có tài cũng vô số, trong số ấy đáng nhắc nhất là tứ đại đệ tử : Nhiên Đăng Đạo Nhân(sau thành Nhiên Đăng Cổ Phật), Đa Bảo Đạo Nhân (sau thành Phật tổ Như Lai), Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh mẫu mã và những đệ tử khác ví như Triệu Công Minh ,Tam Tiêu nương nương – Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu với Cửu Khúc Hoàng Hà; Hạm chi Tiên Cô cùng thập đại thiên quân trứ danh với Thập hay Trận.Trong quy trình truyền đạo, Thông Thiên giáo nhà hiềm khích với nhì sư huynh phải đã xuống trằn lập Vạn Tiên Trận với Tru Tiên Trận để tránh hai sư huynh nhưng đầy đủ thất bại. Sau vươn lên là cố đó, Thông Thiên giáo chủ mai danh ẩn tích, không có ai biết tung tích của ngài nữa.

tăng like fanpage | LOTO188 CITY