HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ HOÀNG KIM VÕ LÂM 1 TỪ A ĐẾN Z

      1,228
*

- Nhiệm vụ bao gồm con đường được trao tự Long Ngũ ở những làng, msinh hoạt túi đựng thỏng giới thiệu của Long Ngũ, vẫn nhận được thỏng ra mắt của Long Ngũ mang đến những NPC của 3 phe và tlỗi gửi cho bạn, hãy đọc thư Long Ngũ gửi cho bạn. Nhiệm vụ bao gồm tuyến bao hàm 3 phe : Chính phái, Trung lập cùng Tà phái bắt đầu tự cung cấp 20 là hoàn toàn có thể làm . Có thể tiến hành cả 3 một số loại nhiệm vụ này cùng lúc..

- Có thể triển khai bởi khối hệ thống làm cho nhiệm vụ nhanh khô.

CHUỖI NHIỆM VỤ - CHÍNH PHÁI BÍ MẬT TẦM LONG HỘI :

Điều Kiện:

- Đạt cấp 20.

Cấp 20:

- Đến Đại Lý chạm chán Lý Mạc Sầu (182,198) đối thoại.

- Sau khi đối thoại, mang đến toạ độ (204,186) ra bến tàu vượt qua Lý Mạc Sầu.

- Sau Khi vượt qua Mạc Sầu, quay về gặp gỡ Mạc Sầu làm việc trong thành Đại Lý.

Cấp 30:

- Đến Thành Đô chạm chán Công Tử Tiếu (403,319) đối thoại.

- Đi Dược Vương Động tầng trệt dưới (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Dược Vương Động tầng trệt dưới ) đánh bại Mãnh Phàm (192,207).

- Sau khi tiêu diệt Giới Lưu Phong trở lại Đại Lý gặp Mạc Sầu.

Cấp 40:

- Đến Dương Châu chạm mặt Hạ Vô Tlỗi (212,195) hội thoại.

- Sau đó mang lại Điểm Thương thơm động tầng 3 (Đại lý -> Điểm tmùi hương sơn -> Điểm thương thơm động -> tầng 1 -> tầng 2 ->tầng 3) đánh bại Tả Đao Hiệp ( 194,190).

- Sau Lúc vượt mặt Tả Đao Hiệp trở lại giao mang lại Lý Mạc Sầu tại Đại Lý.

Cấp 50:

- Đến Lâm An tra cứu gặp mặt Mạnh Phàm (203,187) hội thoại.

- Sau kia mang lại Hưởng Tbỏ Động (Thủ Đô Hà Nội -> Tkhô hanh Thành Sơn -> Hưởng Thuỷ Động) tiến công Oán Độc (264,207).

- Sau lúc tiêu diệt Oán Độc quay về chạm chán Mạnh Phàm.

Cấp 60:

- Đến Tương Dương -> Nha Môn Tương Dương vượt mặt Thần bí Nam nhân (211,195).

- Sau Khi hủy hoại Thần túng bấn tmùi hương nhân trở lại Đại Lý gặp gỡ Mạc Sầu.

- Về gặp mặt Long Ngũ (sinh hoạt những xã ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta ao ước làm trọng trách cung cấp 20 -> Hoàn thành nhiệm vụ.

Bạn đang xem: Hướng dẫn nhiệm vụ hoàng kim võ lâm 1 từ a đến z

CHUỖI NHIỆM VỤ - TRUNG LẬP.. CÂU CHUYỆN LÂM UYÊN NHAI :

Điều Kiện:

- Đạt cấp 20.

Cấp 20:

- Đến Biện Kinch chạm mặt Phó Nam Bang (212,197) đối thoại.

- Sau kia đi mang đến La Tiêu Sơn (Lâm An -> Long Tuyền Thôn -> La Tiêu Sơn) vượt mặt Ninh Tướng Quân ( 254,172).

- Sau khi hủy hoại Ninc Tướng Quân quay về Biện Kinc chạm chán Phó Nam Băng.

Cấp 30:

- Đến Biện Kinch chạm chán Phó Nam Bang (212,197) đối thoại.

- Sau kia mang lại Khoái Hoạt Lâm (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái -> Khoái Hoạt Lâm) đánh Lưu Thiện nay Tượng ( 201,199).

- Đánh bại Lưu Thiện Trượng trở lại gặp gỡ Phó Nam Băng.

Cấp 40:

- Đến Biện Kinh gặp gỡ Phó Nam Bang (212,197) đối thoại.

- Sau đó đến Thuý Yên Môn (Đại Lý -> Thúy Yên Môn ) gặp Lệ Thu Thuỷ (43,84).

- Tiếp đó mang lại Kinc Hoàng Động (Thủ Đô -> Kiếm Các Tây Nam -> Kinh Hoàng Động) giết mổ Từ Tự Lực (181,214).

- Sau Lúc tàn phá Từ Tự Lực trở lại Thuý Yên Môn chạm mặt Lệ Thu Thuỷ.

Cấp 50:

- Đến Biện Kinh chạm mặt Phó Nam Bang (212,197) đối thoại.

- Sau đó đến Thiên Vương Bang (Tương Dương -> Ba Lăng Huyện -> Bến tàu -> gặp gỡ Thuyền phu -> đi mang lại Thiên Vương Đảo) gặp Độc Điếu Tẩu (205,199).

- Đến Mê cung Động Đình Hồ (trên Thiên Vương Đảo luôn) tấn công Độc Tiếu Tẩu (199,206).

- Sau Khi vượt qua Độc Tiếu Tẩu quay về gặp Phó Nam Băng dứt trọng trách.

Cấp 60:

- Đến Biện Kinc gặp mặt Phó Nam Bang (212,197) hội thoại.

- Sau kia mang lại Thiếu Lâm Tự (Biện Kinch -> Thiếu Lâm Tự) gặp gỡ Đại sư Không Tịch (221/177).

- Tiếp mang đến đi ra cổng sau Thiếu Lâm Tự, nhập tọa độ 218/166 đánh bại Không Tịch Đại Sư.

- Đánh bại Không Tịch Đại Sư trở lại gặp Phó Nam Băng.

- Về gặp Long Ngũ (làm việc những làng mạc ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta mong có tác dụng trách nhiệm cung cấp 20 -> Hoàn thành nhiệm vụ.

CHUỖI NHIỆM VỤ - TÀ PHÁI LONG KHÍ CHI HOA :

Điều Kiện:

- Đạt cấp cho 20.

Cấp 20:

- Long Ngũ bảo chúng ta mang lại Chu Tiên Trấn (Biện Kinh -> Chu Tiên Trấn ) chạm chán Vân Nhi (215,198) đối thoại.

- Sau kia đi đến Lâm An chạm mặt Thái Công Công (203,200) mang Thiên Hương Ngọc chỉ cao.

- Thái cthổ thần nhờ bạn đi đánh Tiểu Kỳ Nhi (226,205) sống Phục Ngưu Sơn Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn).

- Sau Khi rước được Kyên Phật quay về chạm chán Thái Công Công.

- Tiếp mang đến về chạm mặt Vân Nhi, xong xuôi trọng trách.

Cấp 30:

- Đến Dương Châu gặp mặt Tiêu sư (199,194) đối thoại.

- Sau đó đi mang đến Tkhô nóng Thành Sơn (Thủ Đô -> Thanh hao Thành Sơn) đánh Hạ Hầu Phục tại (338,246).

- Đánh bại Hạ Hầu Phục quay về gặp Vân Nhi tại Chu Tiên Trấn.

- Sau kia mang theo 1 vạn lượng bạc đên gặp Phó Lôi Thỏng (199,203) nghỉ ngơi Long Tuyền Thôn.

- Lên con đường mang đến Ngũ Độc Giáo (Lâm An -> Long Tuyền Thôn -> Ngũ Độc Giáo) gặp Mặc Thù Hương Chủ (186/195) trong Mặc Thù Trại.

- Quay về Long Tuyền Thôn gặp mặt lại Phó Lôi Thỏng.

Cấp 40:

- Đến Võ Đang (Tương Dương -> Võ Đang Phái) -> mang đến Prúc Mẫu Điện các bạn chạm chán Đào Thạch Môn (203/194).

- Sau kia mang lại Thục Cương Sơn (Dương Châu -> Thục Cương Sơn) tiêu diệt Võ Lâm bại hoại Tiếu Vô Thường (243,200).

- Sau Khi vượt qua Tiếu Vô Thường đem được địa vật dụng quay lại Võ Đang giao cho Đào Thạc Môn.

- Tiếp cho về gặp mặt Phó Lôi Thư.

- Sau kia đi mang lại Biện Kinh chạm chán Như Ngọc (210,196).

Cấp 50:

- Đến Biện Kinch chạm chán Nlỗi Ngọc (210,196).

- Sau kia cho chạm chán Trần Tam Bảo (219,187) tại Biện Kinc.

- Tiếp kia đi Nhạn Đăng Sơn (Lân An -> Long Tuyền Thôn -> Nhạn Đãng Sơn) phá hủy đạo tặc Lục Phi (74,191).

- Sau Khi diệt đạo tặc Lục Phi quay về gặp Trần Tam Bảo sinh sống Biện Kinch (219,187).

- Đi vào Thiết Tháp Biện Kinh tầng 3 tiến công tướng tá Kim Đồ Đan (211,189).

- Sau đó cho Thiên Nhẫn Giáo (Biện Kinc -> Thiên Nhẫn Giáo ->Tầng thứ 2 trái hay đề xuất hồ hết được ->Tầng vật dụng 3 ) -> lên Thiên Nhẫn Giáo tầng 3 gặp mặt Đoan Mộc Duệ (225,199).

- Tiếp dến đi Long Môn Trấn (Phượng Tường -> Long Môn Trấn) gặp gỡ Đoan Mộc Tkhô hanh (251 280).

Cấp 60:

- Về Long Môn Trấn chạm chán Đoan Mộc Tkhô nóng (251,280) đối thoại.

- Đi lên Linh Cốc Động ( Dương Châu -> Thục Cương Sơn -> Linc Cốc Động ) tấn công Anh hùng phòng Kyên Liêu Định (193,196).

- Sau lúc vượt mặt Anh hùng chống Kyên ổn Liêu Định trở về Long Môn trấn chạm mặt Đoan Mộc Thanh khô..

- Về gặp mặt Long Ngũ (sinh sống các làng mạc ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta mong mỏi có tác dụng nhiệm vụ cấp 20 -> Hoàn thành trách nhiệm.

Xem thêm: Game Cô Bé Lọ Lem, Game Công Chúa, Game Lọ Lem Thiết Kế Váy

Các thắc mắc tương quan cho binhkhipho.vn binhkhipho.vnVn, quý nhân sĩ phấn kích gửi đọc tin về trang Fan Page xuất xắc tương tác trực kế tiếp Điện thoại tư vấn 1900988961 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất có thể.

*

PHẦN THƯỞNG:

Nhận 1 trong những phần ttận hưởng sau

- Đồ Kyên ổn Phong (khóa vĩnh viễn).

- Đồ Thiên Hoàng (khóa vĩnh viễn).

- Tiên Thảo Lộ (khóa vĩnh viễn).

- Thiên Sơn Bảo Lộ (khóa vĩnh viễn).

- Kinh nghiệm.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - CHÍNH PHÁI

Cấp 20-29:

- Nhiệm vụ thứ 1: Gặp Ngạo Vân Tông ngơi nghỉ Phượng Tường (198,206) -> Đến Thiên Long Tự ( Đại Lý => Điểm Tmùi hương Sơn => Thiên Long Tự ) chạm chán Si Tăng (167,176) -> Ra ngoài tìm kiếm 5 cuốn nắn Thiên Tàn Địa Kngày tiết trang bị phổ vì Tàng Bảo Khách (156,188); (163,187); (170,191); (183,193) đang nắm giữ. Ra quanh đó Thiên Long Tự lấy được vật phổ quay về ( Quý Khách có thể chỉ việc tiến công tại một vị trí cũng có thể mang được đủ 5 cuốn) phân phát hiện nay Si Tăng là đưa liền quay về chạm chán Ngạo Vân Tông.

- Nhiệm vụ trang bị 2: Ngạo Vân Tông -> đi Hoa Sơn phái (Hoa Sơn Cảnh kỹ tường -> Hoa Sơn phái) tìm kiếm Tiễn Đầu (155,204) -> trở lại Phượng Tường gặp mặt Sầm Hùng (192,201).

- Nhiệm vụ sản phẩm 3: Đi tra cứu Phan Như Long trên Phượng Tường (2trăng tròn,190) -> về Phượng Tường chạm mặt Ngạo Vân Tông lĩnh thưởng!

Cấp 30-39:

- Nhiệm vụ trước tiên : Gặp Ngạo Vân Tông sinh sống Phượng Tường (198,206) -> tìm kiếm Hạ Lan Chi (385,324) ở Thủ Đô -> kiếm tìm Ngô Lão Thái nghỉ ngơi Giang Tân Thôn (432,387).

- Nhiệm vụ thứ hai : Quay về chạm mặt Ngạo Vân Tông sinh sống Phượng Tường (198,206) -> Phục Ngưu Sơn Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn) đánh 50 nhỏ Sói Xanh. Sau lúc tấn công đầy đủ 50 nhỏ -> về gặp gỡ Ngạo Vân Tông -> tìm kiếm Cung A Ngưu ngơi nghỉ Tương Dương (193,199).

- Nhiệm vụ sản phẩm 3 : Cung A Ngưu -> đi tấn công Ác lang (224,196) nghỉ ngơi Phục Ngưu Sơn (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn Đông) -> Quay về gặp Cung A Ngưu-> kiếm tìm Ngô Lão Thái -> Ngạo Vân Tông, xong nhiệm vụ.

Cấp 40-49:

- Nhiệm vụ đầu tiên : Ngạo Vân Tông hưởng thụ bạn đi tmê mẩn gia Lôi Đài ngơi nghỉ Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu thử sức, chúng ta mang đến gặp mặt Công Binc Tử sinh sống những thành này báo danh thử sức ( lập team cùng với đối thủ nữa để vào đấu .

- Nhiệm vụ thứ 2 : Sau lúc chiến hạ lôi đài trở lại gặp mặt Ngạo Vân Tông -> cho Dương Châu chạm mặt Hỗn Hỗn (231,190) -> hãy mang lại trường đấu tỷ võ (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu ) một lần tiếp nữa chứng tỏ bản lĩnh. Hắn đánh cược rằng các bạn sẽ quan trọng nào kiếm được Du Sương Tân nhưng nếu như có tìm kiếm được thì cũng quan trọng vượt mặt được hắn.

- Nhiệm vụ sản phẩm công nghệ 3 : Quay về gặp gỡ Ngạo Vân Tông, ông cho biết Du Sương Tân làm việc Thủ Đô Hà Nội (421,304), vượt mặt Du Sương Tân quay về chạm chán Ngạo Vân Tông phục mệnh.

Cấp 50-59:

- Nhiệm vụ đầu tiên : Gặp Hỗn Hỗn -> đi chiến trường Tống Kyên ổn (Sử dụng Tống kyên ổn chiêu tlỗi download nghỉ ngơi Tiệp Tạp Hóa những thành thị hoặc mang đến Tương Dương -> Chiến ngôi trường Tống Klặng hoặc Chu Tiên Trấn -> Chiến trường Tống kim), vào mặt trận (theo mặt Tống) đạt 200 điểm tích luỹ rồi quay về gặp mặt Hỗn Hỗn.

- Nhiệm vụ thứ hai : Hỗn Hỗn hỏi bạn một vài thắc mắc về mặt trận Tống Kim. quý khách trả lời đúng chuẩn -> nhấp vào Hỗn hỗn 1 lần tiếp nữa để nhấn thưởng.

- Nhiệm vụ đồ vật 3 : Đến Lâm An hủy hoại thần túng trinh sát Tề Tức Phong (208,160) -> trở lại chạm mặt Ngạo Vân Tông .Hoàn thành trọng trách.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - TRUNG LẬP

Cấp 20-29:

- Nhiệm vụ lần đầu : Đến Lâm An chạm chán Liễu Nam Vân (171,190)-> cho Dương Châu chạm chán Giang Nhất Tiêu (204,192) -> mang đến Tần Lăng (Phương thơm Tường -> Tần Lăng) tiến công 50 bé nhím.

- Nhiệm vụ thứ hai : Giang Nhất Tiêu lại bảo bạn cho gặp gỡ Lạc Thanh hao Thu sống Dương Châu (211,195) -> đi tìm kiếm Bảo kê ngơi nghỉ sòng bạc Dương Châu (218,197). Hắn nói nếu hạ được bang công ty Lộ Trường Thiên (250,179) sinh sống ngoài thành phố Dương Châu đã xoá nợ mang lại Lạc Thanh hao Thu. Đánh bại Lộ Trường Thiên quay về gặp gỡ bảo kê xoá nợ đến Lạc Tkhô giòn Thu.

- Nhiệm vụ máy 3 : Quay về chạm chán Lạc Tkhô cứng Thu, Lạc Thanh Thu cho biết thêm bảo kiếm hiện nay đang bị những nhân đồ gia dụng võ lâm tnhãi ranh chiếm ngơi nghỉ ngoài thành phố, hãy đi rước bảo tìm về. Quý khách hàng ra ngoài thành phố Dương Châu cho toạ độ (173/212) tấn công nhân trang bị võ lâm. Quay về gửi bảo tìm đến Lạc Tkhô hanh Thu, bảo kiếm này là đưa mà lại chúng ta đang xong trách nhiệm.

Cấp 30-39:

- Nhiệm vụ thứ 1 : Gặp Liễu Nam Vân -> mang đến Phượng Tường gặp nhà tiêu viên Song Ưng (193,199) -> đến gặp gỡ A Ngưu ( 196,203) nghỉ ngơi Phượng Tường xong xuôi nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ thứ hai : Tại Thủ Đô chạm mặt Hạ Lão Bản (376,316) -> Thục Cương đánh (Dương Châu -> Thục Cương Sơn) tiến công 50 nhỏ khỉ xám .Sau lúc đem đủ óc khỉ, bạn quay về chạm mặt Hạ Lão hoàn thành nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ thiết bị 3 : Lên Côn Lôn Phái (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái) đánh 3 người mẹ Hà Đạo : Bích Ngọc (234,212), Nhỏng Yên (234,214), Tằng Mộng (236, 212). Sau lúc win đàn chúng quay về nơi Hà Lão Bản -> tới gặp gỡ Liễu Nam Vân ngừng nhiệm vụ.

Cấp 40-49:

- Nhiệm vụ lần đầu tiên : Liễu Nam Vân thử khám phá các bạn đi thử sức sinh sống lôi đài (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu) nhằm chứng minh bản lĩnh. (Quý Khách mang lại những thành này thuộc với 1 người chơi khác PT, chủ PT gặp gỡ Công Binh Tử nhằm xin tmê mẩn gia lôi đài).

- Nhiệm vụ thứ hai : Sau Lúc thắng lợi quay về gặp Liễu Nam Vân -> đi đánh Lôi đài một đợt nữa.

- Nhiệm vụ máy 3 : Gặp Liễu Nam Vân -> mang lại Thủ Đô chinh phục Du Sương Tân (421,304) -> trở lại Lâm An kiếm tìm Liễu Nam Vân phục mệnh.

Cấp 50-59:

- Nhiệm vụ lần đầu tiên : Liễu Nam Vân đòi hỏi các bạn tsi gia Tống Kim (Sử dụng Tống kim chiêu thư cài sinh sống Tiệp Tạp Hóa những đô thị hoặc mang đến Tương Dương -> Chiến trường Tống Kyên ổn hoặc Chu Tiên Trấn -> Chiến ngôi trường Tống kim) tiến công mang 200 điểm tích luỹ (Đây là trọng trách trung lập đề nghị chúng ta có thể theo hoặc Tống hoặc Kim).

- Nhiệm vụ thứ 2 : Sau lúc thành công xuất sắc sinh sống chiến trường trở lại gặp mặt Liễu Nam Vân, ông ấy đã hỏi chúng ta 12 câu hỏi về mặt trận Tống Kyên ổn.

- Nhiệm vụ vật dụng 3 : Gặp Liễu Nam Vân cho biết thêm Long Truy Vũ-> đến Đại Lý kiếm tìm Long Truy Vũ (216,185) trả thù, sau khi thành công trở lại tìm kiếm Liễu Nam Vân phục mệnh.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - TÀ PHÁI:

Cấp 20-29:

- Nhiệm vụ thứ 1 : Vân Nhi bảo bạn đến Hà Lạc tiêu viên – Biện Kinh gặp mặt Thác Bạt Hoài Xuyên ổn (209,190) nhằm giao lưu và học hỏi. Hoài Xuim nhờ các bạn cho Đường Môn (Thủ Đô Hà Nội -> Đường môn) bắt 50 bé Hắc Diệp Hầu, sau khi bắt đủ 50 nhỏ trở lại gặp mặt Hoài Xuyên ổn kết thúc trọng trách .

- Nhiệm vụ thứ 2 : Hoài Xulặng yên cầu chúng ta đi tìm kiếm Trâu Trường Cửu sống Thủ Đô Hà Nội (392,318).

- Nhiệm vụ máy 3 : Đến Thẩm Phong ngơi nghỉ Dương Châu (210,192), ở đây các bạn vạc hiện tại Thđộ ẩm Phong là một chiến binh Tống triều trá hình, ngay mau lẹ một trận kịch chiến ra mắt (giả dụ bị Thđộ ẩm Phong giết mổ thì rất có thể tìm kiếm tại Dương Châu (224/212) nhằm tiếp tục), vượt qua hắn rồi quay về gặp Thác BạcHoài Xuim ở Biện Kinch đưa thông tin, chấm dứt nhiệm vụ.

Cấp 30-39:

- Nhiệm vụ thứ 1 : Đến tra cứu Thác Bạt Hoài Xuyên, ông ta nhờ vào chúng ta cho Vũ Di Sơn (Lâm An -> Long tuyền buôn bản -> Ngũ độc giáo -> Vũ Di Sơn) giết thịt 50 con Sói quà, sau khi giết được 50 bé sói rubi về gặp mặt Hoài Xuim.

- Nhiêm vụ thứ hai : Hoài Xulặng bảo chúng ta đên nơi Lưu Uẩn Cổ (201,199) sinh sống Tương Dương -> quay về Thác Bạc Bẽo Hoài Xulặng.

- Nhiệm vụ máy 3 : Hoài Xuim bảo bạn đên địa điểm Tuý Hán ngơi nghỉ Lâm An (211,189) -> ra phía bên ngoài thành tiến công Thi Nghi Sinch hiện tại sinh sống Lâm An (211,211). Bắt được Thi Nghi Sinch quay về chạm chán Hoài Xuim phục mệnh và thừa nhận phần ttận hưởng hoàng kyên ổn <áo phục hồi> điểm kinh nghiệm tay nghề sau đó nói chuyện tiếp cùng với Thác Bạt Hoài Xuyên để dìm nhẫn hoàng kyên ổn.

Cấp 40-49:

- Nhiệm vụ thứ 1 : Thác Bạc Bẽo Hoài Xulặng bảo bạn cho nơi Lưu Uẩn Cổ ( 201/199) nghỉ ngơi Tương Dương điều tra thực hư -> tham mê gia Lôi đài nghỉ ngơi Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu.

- Nhiệm vụ thứ hai : Quay về chạm chán Uẩn Cổ -> gặp mặt Hoài Xulặng -> đánh chiến thắng lôi đài 1 lần nữa.

- Nhiệm vụ lắp thêm 3 : Về gặp Thác Bạt Hoài Xulặng -> mang đến Tương Dương hạ giáp Nguyễn Minch Viễn (222,200). Kết liễu Nguyễn Minc Viễn quay về chạm mặt Hoài Xuyên chấm dứt trách nhiệm.

Cấp 50-59:

- Nhiệm vụ thứ 1 : quý khách hàng thấy mình chưa lập được nhiều chiến công buộc phải mong mỏi tđam mê gia Chiến trường Tống Kyên mang 200 điểm tích luỹ. ( Quý khách hàng theo Kim).

- Nhiệm vụ thứ hai : Sau lúc từ bỏ mặt trận trở lại Thac Bac -> đến Thác Tệ Bạc Hoài Xuyên trả lời thắc mắc !.

- Nhiệm vụ thứ 3 : Đến Tương Dương ám sát Sử Thịnh Doãn (169,219) -> trở lại chạm mặt Hoài Xulặng lĩnh ttận hưởng, xong trách nhiệm ..

Các vướng mắc liên quan cho binhkhipho.vn binhkhipho.vnVn, quý nhân sĩ vui lòng gửi công bố về trang Fan Page tốt contact trực sau đó đường dây nóng 1900988961 để cảm nhận sự cung ứng rất tốt.

tăng like fanpage | LOTO188 CITY