Mac Mini (Late2012) Os X El Capitan 10

      6
*

Bạn đang xem: Mac mini (late2012) os x el capitan 10

search Menu
*

xét nghiệm phá bài viết trợ giúp của shop chúng tôi Đi sâu vào đại lý kiến thức, mẹo và thủ thuật, khắc phục sự cố, và nhiều hơn thế nữa nữa.


Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu chúng ta gọi hoặc nhắn tin mang lại số điện thoại cảm ứng thông minh hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng report hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy lựa chọn "Báo cáo lấn dụng".

Learn More
*

Xem thêm: Cách Đổi Màu Nền Facebook Trên Chrome, Cách Đổi Màu Nền Facebook

Mac Mini (late2012) OS X El Capitan 10.11.6 refusing to work with firefox


*

Downloaded the latest version of firefox. When it was opened và it went through the verification process then khổng lồ move firefox thư mục into applications for use we received a notice where the firefox hình ảnh sản phẩm had a circle with a line through it (indicating khổng lồ us that is would not function) then an arrow pointing to the application folder. The firefox version downloaded & opened Firefox 91.8 Oesr.dmg

Any suggestions as to lớn what safe version I could use on a mac mini late2012 operating OS X El Capitan 10.11.6 Which I am told is the latest version that can be used on this machine with the following characteristics:processor 2.3 GHzIntel Corei7memory 4GB 1600 MHz DDR3Start up disk el capitan 10.11.4 this is strange since 4 lines above it states OS X El Capitan Version 10.11.6graphics hãng sản xuất intel HD Graphics 4000 1536MB

Your suggestions would be welcome.

Thanks


Downloaded the latest version of firefox. When it was opened and it went through the verification process then lớn move firefox thư mục into applications for use we received a notice where the firefox hình ảnh sản phẩm had a circle with a line through it (indicating lớn us that is would not function) then an arrow pointing to lớn the application folder. The firefox version downloaded and opened Firefox 91.8 Oesr.dmgAny suggestions as lớn what safe version I could use on a mac mini late2012 operating OS X El Capitan 10.11.6 Which I am told is the latest version that can be used on this machine with the following characteristics:processor 2.3 GHzIntel Corei7memory 4GB 1600 MHz DDR3Start up disk el capitan 10.11.4 this is strange since 4 lines above it states OS X El Capitan Version 10.11.6graphics hãng intel HD Graphics 4000 1536MBYour suggestions would be welcome.Thanks
Firefox tư vấn has ended for Mac OS X 10.6, 10.7 & 10.8https://binhkhipho.vn/en-US/kb/firefox-osx

https://binhkhipho.vn/en-US/kb/firefox-mac-osx-users-esrFirefox Mac OS X 10.9, 10.10 và 10.11 users move to lớn Extended tư vấn Release

Firefox 78 is the last binhkhipho.vned version for Mac OS X 10.9, 10.10 and 10.11. Users will be moved to lớn Firefox Extended tư vấn Release (ESR).

tăng like fanpage | LOTO188 CITY