Phép Chia Trong Java

      13

Toán tử vào java là một ký hiệu được sử dụng để tiến hành một phép tính/chức năng nào đó. Java cung ứng các dạng toán tử sau:

Toán tử số học Toán tử bit Toán tử tình dục Toán tử súc tích Toán tử đk Toán tử gán
*

Toán tử số học tập

các toán hạng của những toán tử số học buộc phải ở dạng số. Những toán hạng đẳng cấp boolean không sử dụng được, các toán hạng ký tự chất nhận được sử dụng nhiều loại toán tử này. Một vài kiểu dáng toán tử được liệt kê trong bảng dưới đây.

giả sử bọn họ có biến hóa số nguyên a = 10 và b = 20.

Toán tửMô tảVí dụ
+Cộng Trả về quý giá là tổng của nhị toán hạng a + b sẽ là 30
-Trừ Trả về tác dụng là hiệu của nhị toán hạng.

Bạn đang xem: Phép chia trong java

a + b đang là -1
* Nhân Trả về giá trị là tích của nhì toán hạng. a + b vẫn là 200
/Chia Trả về quý hiếm là yêu quý của phép chia.

Xem thêm: Cách Tặng Tướng Trong Liên Minh Huyền Thoại, Hỏi Về Thẻ Đổi Tên

b / a đang là 2
%Phép đem modul quý giá trả về là phần dư của phép chia b % a vẫn là 0
++Tăng dầnTăng quý hiếm của đổi thay lên 1. Lấy ví dụ a++ tương đương với a = a + 1 a++ sẽ là 11
--Giảm dần dần giảm giá trị của thay đổi 1 đối kháng vị. Lấy ví dụ a-- tương tự với a = a - 1 a-- vẫn là 9
+=Cộng cùng gán quý hiếm Cộng những giá trị của toán hạng phía bên trái vào toán hạng bên nên và gán quý hiếm trả về vào toán hạng bên trái. Lấy một ví dụ c += a tương đương c = c + a a += 2 vẫn là 12
-=rừ với gán giá chỉ trịTrừ những giá trị của toán hạng bên trái vào toán toán hạng bên đề xuất và gán quý giá trả về vào toán hạng mặt trái. Ví dụ như c -= a tương đương với c = c - a a -= 2 đang là 8
*=Nhân và gán Nhân các giá trị của toán hạng phía bên trái với toán toán hạng bên đề xuất và gán cực hiếm trả về vào toán hạng mặt trái. Lấy ví dụ như c *= a tương tự với c = c*a a *= 2 đang là 20
/=Chia và gán phân tách giá trị của toán hạng phía trái cho toán toán hạng bên đề xuất và gán quý giá trả về vào toán hạng bên trái. Ví dụ c /= a tương tự với c = c/a a /= 2 đang là 5
%=Lấy số dư và gán phân tách giá trị của toán hạng phía trái cho toán toán hạng bên bắt buộc và gán giá trị số dư vào toán hạng bên trái. Lấy ví dụ như c %= a tương tự với c = c%a a /= 8 đang là 2

Toán tử Bit

những toán tử dạng bit đến phép họ thao tác bên trên từng bit riêng biệt trong những kiểu dữ liệu nguyên thuỷ.

những toán tử quan hệ tình dục

các toán tử tình dục được thực hiện kiểm tra quan hệ giữa nhị toán hạng. Tác dụng của một biểu thức gồm dùng các toán tử quan hệ tình dục là những giá trị Boolean (logic “true” hoặc “false”). Các toán tử quan hệ tình dục được áp dụng trong các cấu tạo điều khiển.

Toán tửMô tả
==So sánh bằng Toán tử này soát sổ sự tương đương của hai toán hạng
!=So sánh khác Toán tử này đánh giá sự khác biệt của nhì toán hạng
>Lớn hơn khám nghiệm giá trị của toán hạng mặt phải to hơn toán hạng phía trái hay không
kiểm tra giá trị của toán hạng bên phải có nhỏ tuổi hơn toán hạng bên trái hay không
>=Lớn hơn hoặc bằng đánh giá giá trị của toán hạng bên đề nghị có lớn hơn hoặc bằng toán hạng phía bên trái hay không
kiểm soát giá trị của toán hạng bên yêu cầu có nhỏ dại hơn hoặc bởi toán hạng phía bên trái hay không

những toán tử xúc tích

những toán tử logic thao tác làm việc với các toán hạng Boolean. Các toán tử tình dục được thực hiện trong các cấu trúc điều khiển.

Toán tửMô tả
&&Toán tử cùng (AND) Trả về một quý giá “Đúng” (True) nếu chỉ lúc cả nhị toán tử có giá trị “True”
||Toán tử hoặc (OR) Trả về quý giá “True” nếu tối thiểu một cực hiếm là True
^Toán tử XOR Trả về quý giá True nếu còn chỉ nếu chỉ một trong số giá trị là True, những trường hợp còn lại cho quý hiếm False (sai)
!Toán tử che định (NOT) Toán hạng đơn tử NOT. Chuyển giá trị từ bỏ True sang trọng False cùng ngược lại.

các toán tử điều kiện

Toán tử điều kiện là một trong loại toán tử đặc trưng vì nó bao hàm ba yếu tắc cấu thành biểu thức điều kiện. Cú pháp:


biểu thức 1: Biểu thức logic. Trả trả về giá trị True hoặc False biểu thức 2: Là quý giá trả về ví như khẳng định là True biểu thức 3: Là giá trị trả về trường hợp khẳng định là False Ví dụ:


public class test public static void main(String<> args) int a = 20; int b = 3; String s = (a % b == 0) ? "a chia het đến b" : "a khong chia het đến b"; System.out.println(s); Kết quả:


Toán tử gán

Toán tử gán (=) dùng để làm gán một giá trị vào một biến và hoàn toàn có thể gán những giá trị đến nhiều trở nên cùng một lúc.

Ví dụ:


Trong lấy ví dụ như trên, đoạn lệnh sau gán một giá trị cho biến chuyển var và giá trị này lại được gán cho nhiều vươn lên là trên một loại lệnh đơn.

chiếc lệnh cuối cùng được thực hiện từ yêu cầu qua trái. Đầu tiên giá trị ở trở nên var được gán mang lại ‘s’, tiếp nối giá trị của ‘s’ được gán cho ‘r’ và cứ tiếp như vậy.

sản phẩm tụ ưu tiên của các toán tử

lắp thêm tự ưu tiên ra quyết định trật tự thực hiện các toán tử trên các biểu thức. Bảng dưới đây liệt kê đồ vật tự triển khai các toán tử trong Java

Toán tửMô tả
1Các toán tử solo như +,-,++,--
2Các toán tử số học và những toán tử dịch như *,/,+,-,>
3Các toán tử quan hệ giới tính như >,=,

đổi khác thứ trường đoản cú ưu tiên của các toán tử

Để chuyển đổi thứ trường đoản cú ưu tiên trên một biểu thức, chúng ta cũng có thể sử dụng vết ngoặc đơn ():

Phần được số lượng giới hạn trong ngoặc đối chọi được tiến hành trước. trường hợp dùng các ngoặc đối kháng lồng nhau thì toán tử nằm trong ngoặc solo phía trong sẽ tiến hành trước, tiếp đến đến các vòng phía ngoài. trong phạm vi một cặp ngoặc đơn thì quy tắc đồ vật tự ưu tiên vẫn không thay đổi tác dụng.

Ví dụ:


public class demo public static void main(String<> args) int a = 20; int b = 5; int c = 10; System.out.println("a + b * c = " + (a + b * c)); System.out.println("(a + b) * c = " + ((a + b) * c)); System.out.println("a / b - c = " + (a / b - c)); System.out.println("a / (b - c) = " + (a / (b - c)));

tăng like fanpage | LOTO188 CITY