Nghĩa của từ recess là gì, (từ Điển anh từ Điển anh việt recess

      141
recess tức là gì, định nghĩa, các sử dụng với ví dụ trong tiếng Anh. Biện pháp phát âm recess giọng bạn dạng ngữ. Trường đoản cú đồng nghĩa, trái nghĩa của recess.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ recess là gì, (từ Điển anh từ Điển anh việt recess


Từ điển Anh Việt

recess

/ri"ses/

* danh từ

thời gian hoàn thành họp (quốc hội...)

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) kỳ nghỉ mát (trường trung học, đại học)

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) giờ giải lao, giờ đồng hồ ra chơi chính (trường học)

(từ hiếm,nghĩa hiếm) sự rút đi (thuỷ triều)

chỗ âm thầm kín, nơi sâu kín, vị trí hẻo lánh

in the recesses of the mountains: ở địa điểm thâm sơn cùng cốc

in the inmost recesses of the heart: trong rạm tâm

chỗ thụt vào (của dãy núi)

hốc tường (để để tượng...)

(giải phẫu) ngách, hốc

(kỹ thuật) lỗ thủng, rânh, hố đào; vị trí lõm

* ngoại đụng từ

đục lõm vào, đào hốc (ở tường...)

để (cái gì) ở chỗ sâu kín; để (cái gì) vào hốc tường...

* nội hễ từ

ngừng họp; hoãn lại (phiên họp...)


Từ điển Anh Việt - chăm ngành

recess

* kỹ thuật

bậc

đào hố

đào rãnh

dấu vạch

độ hở

đục rãnh

đường xoi

góc sau

hố

hốc

hốc rỗng

hốc tường

hõm

hõm tường

khoảng hở

khoét hốc

làm lõm

làm rãnh

lỗ khoét

lỗ rỗng

lõm

lòng máng

ngách

ngấn

phần lồi

rãnh

rãnh cắt

rãnh chìm cổ trục

rèn thô

sự vạch dấu

tầng

vết cắt

vết khắc

xây dựng:

hốc lõm

hốc số

vách đáy

y học:

hõm, hố


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học tập từ vựng giờ đồng hồ Anh
9,0 MB
Học từ new mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập cùng kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích phù hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh với tổng số 590.000 từ.

Xem thêm: Mobile Legends: Bang Bang Bang Vng, Mobile Legends: Bang Bang Vng


*

Từ liên quan
Hướng dẫn biện pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm với để tránh khỏi.Nhập từ bắt buộc tìm vào ô tìm kiếm kiếm và xem những từ được nhắc nhở hiện ra bên dưới.Khi nhỏ trỏ đang phía bên trong ô search kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để dịch rời giữa các từ được gợi ý.Sau đó dìm (một lần nữa) nhằm xem cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ đề xuất tìm vào ô kiếm tìm kiếm với xem các từ được gợi nhắc hiện ra bên dưới.Nhấp loài chuột vào từ mong xem.
Lưu ý
Nếu nhập tự khóa quá ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn có nhu cầu tìm trong list gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo sau để chỉ ra từ chủ yếu xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*

tăng like fanpage | LOTO188 CITY