Refer To Là Gì, With Reference To Là Gì? Meaning Of Refer To Sb/Sth In English

      75
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Refer to là gì, with reference to là gì? meaning of refer to sb/sth in english

*
*
*

refer
*

refer /ri"fə:/ ngoại đụng từ quy, quy cho, quy vàoto refer one"s failure to...: quy sự lose là sinh sống tại... chuyển mang lại (ai, tổ chức nào) để xem xét, giao cho nghiên cứu giải quyếtthe matter must be referred lớn a tribunal: vấn đề phải được chuyển mang lại một toà án để xét xửto refer a question to lớn someone"s decision: giao một vấn đề cho ai quyết định chỉ dẫn (ai) mang lại hỏi (người nào, tổ chức nào)I have been referred to you: bạn ta chỉ tôi mang lại hỏi anhto refer oneself: viện vào, dựa vào, nhờ cậy vàoI refer myself khổng lồ your experience: tôi phụ thuộc vào kinh nghiệm của anh nội cồn từ xem, tham khảoto refer lớn one"s watch for the exact time: xem đồng hồ thời trang để biết đúng mấy giờto refer to a documemt: tham khảo một tài liệu ám chỉ, nói đến, nhắc đến, đề cập đếndon"t refer lớn the matter again: đừng nói tới vấn đề ấy nữathat is the passage he referred to: đó là đoạn ông ta nói đến kiếm tìm đến, viện vào, dựa vào, nhờ cậy vàoto refer lớn somebody for help: tìm về ai nhằm nhờ cậy ai giúp đỡ; nhờ cậy sự giúp đỡ của ai có tương quan tới, gồm quan hệ tới, gồm dính dáng vẻ tớito refer lớn something: có liên quan đến vấn đề gì hỏi ý kiếnto refer lớn somebody: hỏi chủ kiến airefer to lớn drawer ((viết tắt) R.D.) trả lại tín đồ lĩnh séc (trong trường hợp bank chưa giao dịch thanh toán được)referring khổng lồ your letter (thương nghiệp) tiếp sau bức thư của ông
tham chiếuLĩnh vực: toán và tinchỉ, phía theorefer torút vềrefer lớn asmệnh danhrefer to lớn drawerchỉ dẫn người rút tiền

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): referee, reference, referral, refer, referee


*

Xem thêm: Amazon - Jual Cougar Attack X3 Murah

*

*

refer

Từ điển Collocation

refer verb PHRASAL VERBS refer lớn sb/sth

ADV. briefly, in passing He referred to lớn the report in passing. | specifically | commonly The disease was commonly referred to lớn as ‘the green sickness’. | frequently, often | generally, usually | sometimes | always | never | jokingly

VERB + REFER be used khổng lồ The term ‘alexia’ is used khổng lồ refer lớn any acquired disorder of reading.

PREP. as She always referred to lớn Ben as ‘that nice man’.

Từ điển WordNet


v.

think of, regard, or classify under a subsuming principle or with a general group or in relation to another

This plant can be referred lớn a known species

send or direct for treatment, information, or a decision

refer a patient khổng lồ a specialist

refer a bill lớn a committee


File Extension Dictionary

ReferBib Document

English Synonym & Antonym Dictionary

refers|referred|referringsyn.: allude direct point recommend send
tăng like fanpage | LOTO188 CITY