Những Động Từ Theo Sau Decide Là Gì, Những Động Từ Theo Sau Là V

      171

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ binhkhipho.vn.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một phương pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Những Động từ theo sau decide là gì, những Động từ theo sau là v

Making the decision : instances of a relatively proactive & planned approach khổng lồ deciding that placement was needed.
Instead, we decided khổng lồ draw on our own collaborative sầu experiences with the " aging and society " paradigm.
Eventually, she decided to take over full-time caring, and chose not lớn renew the contract with the agency.
In order khổng lồ meet these objections, it was decided to lớn focus on " orientation towards living in an old home page " as the dependent variable.
When a teacher decides khổng lồ work with the extra vocabulary, one theme requires three sessions per week over a four-week period.
Thus, it was decided khổng lồ thử nghiệm the hypothesis that childhood trauma & neuroticism scores might be significantly related.
One generation later, young businessmen with a higher level of education than their predecessors have decided khổng lồ enter the political arena themselves.
We therefore decided khổng lồ pool the 4 different mixed treatments together prior khổng lồ further hypothesis testing.
Các cách nhìn của các ví dụ không diễn đạt cách nhìn của những chỉnh sửa viên binhkhipho.vn binhkhipho.vn hoặc của binhkhipho.vn University Press tuyệt của những nhà cấp giấy phép.
*

Xem thêm: Cách Thay Đổi Bàn Phím Trên Android, New 2021 Keyboard

a type of nhảy đầm where carefully organized movements tell a story or express an idea, or a theatre work that uses this type of dancing

Về vấn đề này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập binhkhipho.vn English binhkhipho.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ với Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
tăng like fanpage