Snowboard Là Gì Trong Tiếng Việt? Snowboard Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

      58

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ binhkhipho.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tín.

Bạn sẽ xem: Snowboard là gì

However, because snowboards don"t have trucks, the term "grind" doesn"t apply to these types of maneuvers. The boards used are generally smaller than actual surfboards, và look more like snowboards or large skateboards. A few years later they imported a few snowboards and started offering standup sandboarding which is similar khổng lồ snowboarding. Splitboards address the inherent weakness of snowboards of having limited backcountry range away from lift systems. Whereas ski boots and bindings are very stiff laterally & relatively flexible fore & aft, the opposite is true for snowboards. Snowboards with sintered bases are much faster, but require semi-regular maintenance và are easier to damage. Experiments with deeper sidecuts had been carried out with limited success, but the much deeper sidecuts of snowboards led lớn further experiments. Các quan điểm của những ví dụ ko miêu tả ý kiến của các chỉnh sửa viên binhkhipho.vn binhkhipho.vn hoặc của binhkhipho.vn University Press tuyệt của những nhà cấp giấy phép.

Bạn đang xem: Snowboard là gì trong tiếng việt? snowboard nghĩa là gì trong tiếng việt

*

*

*

Xem thêm: Sức Mạnh Bí Ẩn Của Lauriel Liên Quân Mobile Mùa 18, Hướng Dẫn Chơi Lauriel Liên Quân Mobile Mùa 18

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban chuột Các ứng dụng kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn binhkhipho.vn English binhkhipho.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các pháp luật áp dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
tăng like fanpage