TẠO COVER LOL

      10

làm hình ảnh cover hòa hợp huyền thoại

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Cách đổi ảnh đại diện nền profile trong hợp lại thành Tốc Chiến #48
tăng like fanpage | LOTO188 CITY