CHƯƠNG 56: KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ THÔN PHỆ LÀ GÌ LÀ KHÔNG THỂ THÔN PHỆ

      271
1. (Động) Sủa. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Khuyển béo lâm trung tri hữu nhân” 犬吠林中知有人 (Tam Giang khẩu con đường dạ bạc 三江口塘夜泊) Chó sủa vào rừng, biết là có tín đồ.

Bạn đang xem: Chương 56: không gì là không thể thôn phệ là gì là không thể thôn phệ• Dạ tế - 夜濟 (Lâm Tắc Từ)• Hán Dương vãn bạc - 漢陽晚泊 (Dương Huy Chi)• Hồ sơn ca tống Hứa Minc Khiêm - 湖山歌送許鳴謙 (Hoàng Phủ Nhiễm)• Hữu ssống tứ - 有所思 (Kmáu danh Trung Quốc)• Liệp - 獵 (Nguyễn Du)• Loạn hậu quy - 亂後歸 (Trịnh Hoài Đức)• Lưu Thần, Nguyễn Triệu du Thiên Thai - 劉晨阮肇遊天台 (Tào Đường)• Quá Lý Tiếp trạch - 過李楫宅 (Vương Duy)• Tống Trịnh nhị chi Mao đánh - 送鄭二之茅山 (Hoàng Phủ Nhiễm)• Tứ đọng thì điền viên tạp hứng - Vãn xuân kỳ 03 - 四時田園雜興-晚春其三 (Phạm Thành Đại)
1. (Động) Cắn. ◎Như: “xã phệ” 吞噬 cắm nuốt, “lớn tề vô cập” 噬臍無及 gặm rốn ko kịp (ý nói ăn năn ko kịp nữa).2. (Động) Thôn tính, xâm lăng. ◇Địch Nhân Kiệt 狄仁傑: “Hoành lớn chỏng hầu” 橫噬諸侯 (Hịch cáo Tây Ssinh hoạt Bá vương văn uống 檄告西楚霸王文) Thôn tính clỗi hầu.
① Cắn. Thụ mạnh cắm bạn hotline là phệ, chính vì như vậy cần bản thân bêu dếu bạn, bạn lại tìm phương pháp bêu dếu trả lại Call là làm phản Khủng 反噬.

Xem thêm: Trổ Tài Làm Bánh Kem Tặng Sinh Nhật Mẹ, Chơi Game Bánh Sinh Nhật Tặng Mẹ 24H• Cố đô - 故都 (Hàn Ốc)• Cố vũ vệ tướng mạo quân vãn tự kỳ 2 - 故武衛將軍挽詞其二 (Đỗ Phủ)• Đãi phát Côn Lôn - 待發崑崙 (Ngô Đức Kế)• Hành lộ nan kỳ 1 - 行路難其一 (Liễu Tông Nguyên)• Hữu đệ đưa ra đỗ 1 - 有杕之杜 1 (Khổng Tử)• Kỷ sự kỳ 11 - 紀事其十一 (Lương Khải Siêu)• Lý gia trại tảo phát - 李家寨早發 (Nguyễn Du)• Nghĩa cốt hành - 義鶻行 (Đỗ Phủ)• Thiên vấn - 天問 (Khuất Nguyên)• Tống Phàn nhị thập tam thị ngự phó Hán Trung phán quan lại - 送樊二十三侍御赴漢中判官 (Đỗ Phủ)

• Trùng dương nhật bồi Nguyên ổn Lỗ Sơn Đức Tú đăng bắc thành, chúc đối tân tễ, nhân dĩ khuyến mãi biệt - 重陽日陪元魯山德秀登北城,矚對新霽,因以贈別 (Tiêu Dĩnh Sĩ)
1. (Động) Bói cỏ thi. ◎Như: “bốc thệ” 卜筮 bói xấu giỏi (dùng mai rùa Gọi là “bốc”, cần sử dụng cỏ thi call là “thệ”). 2. Ta quen thuộc hiểu là “phệ”.

• Cảm lưu lại vong - 感流亡 (Vương Vũ Xứng)• Đệ đỗ 4 - 杕杜 4 (Khổng Tử)• Manh 2 - 氓 2 (Khổng Tử)• Tiễn Tam nguyên Trần Hy Tăng bỏ ra Thăng Bình - 餞三元陳希曾之昇平 (Vũ Phạm Khải)• Tống phái nam cung xá nhân Triệu Tử Kỳ tuim chiếu Giao Chỉ - 送南宮舍人趙子期宣詔交阯 (Ngu Tập)• Tự thuật kỳ 2 - 自述其二 (Nguyễn Khuyến)

1. (Danh) Một loại cá biển khơi, mình hình thoi, ăn được, gan rước làm cho dầu cá tốt nhất. § Còn mang tên là: “mã giao ngư” 馬蛟魚, “yến ngư” 燕魚.
tăng like fanpage | LOTO188 CITY