Thường sơn triệu vân

      58

Mỗi khi nói đến hình hình ảnh nhân thiết bị Lưu Bị, sẽ ít nhiều người thuận lợi nghĩ ngay mang lại hình hình ảnh của các nhân vật xung quanh ông. Đó là 1 trong Trương Phi lạnh nảy, dữ tợn; một quan liêu Vũ võ nghệ tốt luân đến cả có phần kiêu ngạo. Mặc dù vậy có một vị mãnh tướng dù tầm tác động và hình ảnh được tự khắc họa ko được rõ nét như nhị vị quan liêu – Trương nhưng lại ông lại là bạn chiến đấu không còn sức cẩn thận và bền bỉ. Giả dụ như cả quan liêu Vũ lẫn Trương Phi đều yêu cầu chết tức tưởi trước cả “người anh lớn” lưu giữ Bị lúc mà trận chiến vẫn còn dang dở thì ông – Triệu Tử Long vẫn mê mải chinh chiến từ phần đông ngày đầu của cuộc khởi nghĩa còn chỉ chịu chết thật phục vị mệnh trời thời gian tuổi cao sức yếu rồi mất ở thời lưu Thiện – nam nhi Lưu Bị. Chũm nên có thể nói rằng hay Sơn Triệu Tử Long là mãnh tướng chiến đấu chắc chắn nhất không chỉ riêng ở thời lưu Bị mà của cả thời đại nhà Thục Hán nói bình thường – đơn vị nước vì chưng Lưu Bị sáng lập yêu cầu ở thời kỳ Tam Quốc bên nước Trung Hoa.

Bạn đang xem: Thường sơn triệu vân

Những gọi giả hâm mộ bộ tè thuyết Tam quốc Diễn Nghĩa của La cửa hàng Trung thì chắc rằng ít những cũng đã từng nghe danh “Ngũ hổ tướng” của phe giữ Bị. Dù còn nhiều bất đồng quan điểm về chuyên môn võ nghệ cũng giống như thứ bậc của những vị “hổ tướng”, tuy nhiên có một điều chắc chắn là rằng người trước tiên về với lưu Bị sau quan lại Vũ, Trương Phi đó đó là Triệu Vân.

Xem thêm: Mua Bán Iphone 2G 8Gb Hiệu Quả, Giá Hấp Dẫn, Với Nhiều Ưu Đãi

Ở Hồi trang bị Bảy của cục tiểu thuyết, sau khi liên minh có mười tám lộ chư hầu tan tan vì không kiếm được tiếng nói bình thường trong công cuộc tiêu diệt “Quốc tặc” Đổng Trác. Một hôm, phe Viên Thiệu cạn lương nên bèn lập mưu cùng Công Tôn Toản thích hợp sức xâm lăng Ký Châu – một vùng đất giàu có, lắm lương. Quan liêu mục ký Châu là Hàn Phức nghe tin Công Tôn Toản đem quân nước Yên, nước Đại kéo mang lại đông lắm; lại có thêm ba anh em Lưu Huyền Đức giúp đỡ nên băn khoăn lo lắng biết thiết yếu nào địch nổi, ngay tức thì sai bạn mời Viên Thiệu tiếp quản ký Châu. Vậy là Viên Thiệu không nhất thiết phải đánh mà được ký Châu, còn Công Tôn Toản biết mình đã biết thành Viên Thiệu lừa phải sai em là Công Tôn Việt mang đến nơi Thiệu, giục Thiệu nên chia khu đất như lời giao cầu ban đầu. Viên Thiệu không các không cắt đất nhiều hơn trở quẻ sai người giả dạng, mật phục giết luôn em của Toản. Từ đó hai phe từng là đồng minh, giờ đây quay mũi giáo kịch liệt phòng nhau.

Công Tôn Toản hay tin em mình bị Viên Thiệu bày mưu ám hại, đùng đùng nổi giận liền lấy hết cả quân bạn dạng hậu kéo sang ký Châu. Viên Thiệu thấy Công Tôn Toản kéo quân cho cũng tức thời dẫn quân ra; phía 2 bên mắng nhiếc lẫn nhau. Toản mắng Viên Thiệu là “Thằng bội nghĩa! trước đây ta nghĩ về ngươi là bé nhà cái dõi Tam Công yêu cầu mới thai làm Minh chủ. Ngờ đâu hiện giờ mới biết chẳng qua ngươi cũng chỉ với loài sử dụng lang.” Thiệu nghe nắm giận lắm, bèn thét lớn “Ai vào lôi cổ nó ra đây mang đến ta!”

Thiệu nói chưa kết thúc lời thì Văn Xú vác giáo, thúc ngựa chiến đuổi Toản phải lui vào giữa trận, Xú tung ngọn giáo tả xung hữu đột nhiên như vào địa điểm không người. Lúc ấy trong quân của Toản tất cả bốn tướng mạo giỏi, ngay lập tức kéo ùa cả ra chiến đấu với Văn Xú. Xú đâm trúng một tín đồ ngã ngựa, còn bố người tê đều vứt chạy tán loạn. Sẵn thế, Văn Xú rượt đuổi Công Tôn Toản chạy dài ra phía sau trận. Toản chợt trông thấy một chiếc hẻm núi, toan chạy vào đó trốn thì Văn Xú thúc chiến mã đuổi rát khiến cho Toản hồn vô cùng phách lạc, cung tên rơi lả tả, dòng mũ bên trên đầu cũng rơi xuống đất, đầu tóc tơi tả cứ thay mà phi chiến mã chạy xung quanh rặng núi. Chạy được một hồi, chẳng may chiến mã của Toản mát sức nhì chân vấp vào nhau bổ quỵ khiến cho Toản cũng vấp ngã lăn tảo xuống bờ núi. Trong tích tắc, Văn Xú hăm hở vác ngọn giáo sấn tới đâm. Chợt đâu từ vùng phía đằng sau hòn đá cao, một thanh niên vóc dáng tuấn kiệt vác ngọn giáo phi ngựa ra chực đâm Văn Xú…

Công Tôn Toản trả hồn lẻn trèo lên sườn núi đứng trông, xem chừng chàng tuổi teen ấy bản thân cao tám thước, mày rậm mắt to, phương diện rộng má bầu, uy phong lẫm liệt. Hai bạn thúc ngựa chiến đâm giáo quần nhau năm, sáu mươi hiệp mà không rõ bên nào thua bên nào được. 2 bên còn vẫn đánh hăng thì quân cứu giúp viện của Toản kéo đến khiến Văn Xú yêu cầu quay ngựa bỏ chạy, chàng bạn trẻ toan giục ngựa truy kích thì Công Tôn Toản hotline lại nhằm tạ ơn…

Tôn Toản hoan lạc chạy đến, gấp rút xuống ngựa cảm tạ, hỏi rõ họ tên bạn anh hùng. Vị tướng con trẻ chấp nhì tay vái một vái thưa:

“Tôi là bạn ở Chân Định, xứ thường Sơn, chúng ta Triệu thương hiệu Vân, trường đoản cú là Tử Long. Nguyên tôi là tín đồ ở địa phân tử của Viên Thiệu, nhân thấy Thiệu không có bụng trung vua cứu vớt dân yêu cầu tôi bỏ xứ ấy đến đây theo ngài. Không ngờ lại gặp mặt ngài ở trong phần này!”

*
Chân dung tướng tá quân Triệu Vân – Ảnh vẽ nghỉ ngơi thời đại công ty Thanh – Trung Quốc.

Như vậy, nhờ vào sự xuất hiện kịp thời như thần của Triệu Vân nhưng Công Tôn Toản thoát được mũi giáo của mãnh tướng mạo Văn Xú vào gang tấc. Vậy thì sau phen chết hụt, liệu Thái thú Bắc Bình Công Tôn Toản cùng với binh hùng tướng mạnh, có dám đánh nhau một trận nữa với Viên Thiệu; và bởi sao người đời thường xuyên chỉ nhớ cho Thường tô Triệu Tử Long như là một viên mãnh tướng bên dưới trướng lưu lại Bị…?

tăng like fanpage | LOTO188 CITY