Turnaround là gì

      9

Định nghĩa Turnaround Time (TAT) là gì?

Turnaround Time (TAT) là Turnaround Time (TAT). Đây là nghĩa giờ Việt của thuật ngữ Turnaround Time (TAT) - một thuật ngữ thuộc đội Technology Terms - technology thông tin.

Bạn đang xem: Turnaround là gì

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Quay vòng thời gian (TAT) là khoảng thời hạn từ thời điểm nộp làm hồ sơ của một quá trình đến thời điểm dứt của thừa trình. Nó cũng hoàn toàn có thể được coi như thể tổng các khoảng thời hạn gian chờ đón để giành được vào bộ nhớ lưu trữ hoặc hàng chờ sẵn sàng, tiến hành trên CPU với thi đầu vào / đầu ra. Xoay vòng thời hạn là một thước đo quan trọng trong việc reviews các thuật toán lập lịch trình của một hệ điều hành.

Giải thích ý nghĩa

Trong thuật ngữ đơn giản, thời gian quay vòng là lần tổng cần thiết cho một ứng dụng để cung cấp sản lượng quan trọng cho bạn dùng. Từ bỏ góc độ hệ thống hàng loạt, thời hạn quay vòng hoàn toàn có thể được xem như là thời gian tiến hành theo nhóm hình 1 loạt và in kết quả. Có mang về thời hạn quay vòng trùng lặp với thời gian chì và tương phản nghịch với những khái niệm về thời hạn chu kỳ. Xoay vòng thời gian được miêu tả trong các điều khoản của đối chọi vị thời gian cho một tinh thần hệ thống ví dụ và vào những thời gian cho một thuật toán nhất định. Tảo vòng thời gian khác nhau cho những ứng dụng khác biệt và các ngôn ngữ lập trình khác nhau.

Xem thêm: Chụp Phơi Sáng Trên Smartphone Là Gì Và Cách Chụp Ra Sao? Phơi Sáng Là Gì

What is the Turnaround Time (TAT)? - Definition

Turnaround time (TAT) is the time interval from the time of submission of a process to the time of the completion of the process. It can also be considered as the sum of the time periods spent waiting lớn get into memory or ready queue, execution on CPU & executing input/output. Turnaround time is an important metric in evaluating the scheduling algorithms of an operating system.

Understanding the Turnaround Time (TAT)

In simple terms, turnaround time is the total time needed for an application to provide the required đầu ra to the user. From a batch system perspective, turnaround time can be considered the time taken in batch formation và printing of results. The concept of turnaround time overlaps with lead time & contrasts with the concept of cycle time. Turnaround time is expressed in terms of units of time for a specific system state and at times for a given algorithm. Turnaround time varies for different applications và different programming languages.

Thuật ngữ liên quan

MicroprocessorCentral Processing Unit (CPU)CPU TimePixel PipelinesBypass AirflowEquipment FootprintIn-Row CoolingRaised FloorServer CageInternet Radio Appliance

Source: Turnaround Time (TAT) là gì? công nghệ Dictionary - binhkhipho.vn - Techtopedia - Techterm


Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường đề nghị được lưu lại *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang web

lưu giữ tên của tôi, email, và website trong trình phê duyệt này cho lần phản hồi kế tiếp của tôi.


Tìm tìm cho:

Được tài trợ


Giới thiệu


binhkhipho.vn là trang web tra cứu tin tức file (thông tin định dạng, phân loại, bên phát triển…) biện pháp mở file và phần mềm mở file. Dường như file.com cung cấp đầy đủ và chi tiết các thuật ngữ Anh-Việt phổ biến

tăng like fanpage | LOTO188 CITY