Xử Lý Chuỗi Trong Javascript

      12

Xử lý chuỗi trong JavaScript là một khả năng cơ phiên bản mà bất kể devjs nào cũng cần biết, giống như như anh array, String cũng rất được các nhà phát triển liên tục đổi mới và cập nhật.

Bạn đang xem: Xử lý chuỗi trong javascript

Đến nay chắc chắn cũng phải có 9 vạn 8 nghìn cách tiến hành xử lý chuỗi khác nhau góp thêm phần làm cho dev thêm đau não mọi khi sử dụng
*

1. String.prototype.charAt()

Trả về ký kết tự ở trong phần đã hướng dẫn và chỉ định theo index. Lấy một ví dụ vị trí thứ nhất là 0 tiếp theo là 1, 2...Nếu index nằm ngoài khoảng tầm sẽ trả về chuỗi rỗng

const sentence = "The quick brown fox jumps over the lazy dog.";const index = 4;const index1 = 100;console.log(`The character at index $index is $sentence.charAt(index)`); // > "The character at index 4 is q"console.log(`The character at index $index1 is $sentence.charAt(index1)`); // > "The character at index 100 is "Cú pháp

str.charAt(index)/* index: số nguyên trong vòng 0 tới str.length - 1 nếu index không thể biến đổi sang số nguyên hoặc index không được cung ứng thì mang định index = 0 */

2. String.prototype.charCodeAt()

Trả về một trong những nguyên trong vòng 0 đến 65535 theo chuẩn chỉnh UTF-16Nếu index ở ngoài khoảng tầm sẽ trả về NaNconst sentence = "The quick brown fox jumps over the lazy dog.";const index = 4;const index1 = 100;console.log(`The character code $sentence.charCodeAt(index) is equal to lớn $sentence.charAt(index)`); // > "The character code 113 is equal lớn q"console.log(`The character code $sentence.charCodeAt(index1) is equal to lớn $sentence.charAt(index1)`); // > "The character code NaN is equal khổng lồ "Cú pháp

str.charCodeAt(index)/* index: số nguyên trong tầm 0 cho tới str.length - 1 nếu index không hẳn là số thì khoác định index = 0 */

3. String.prototype.concat()

Thường nhằm nối chuỗi ta hay cần sử dụng dấu +, tuy vậy JS có cung ứng cho ta method này với tính năng tương tự

Phương thức này trả về 1 chuỗi mới sau khi nối

const str1 = "Hello";const str2 = "World";const str3 = "!";console.log(str1.concat(" ", str2, " ", str3)); // > "Hello World !"Cú pháp

str.concat(str2 <, ...strN>)// str2 <, ...strN>: những chuỗi sẽ thông suốt vào str

4. String.prototype.includes()

Dùng để khám nghiệm một chuỗi có thể được tra cứu thấy vào một chuỗi khác giỏi khôngTrả về true giả dụ tìm thấy hoặc false nếu khôngconst sentence = "The quick brown fox jumps over the lazy dog.";const word = "fox";const word1 = "hello";console.log(`The word "$word" $sentence.includes(word) ? "is" : "is NOT" in the sentence`); // > "The word "fox" is in the sentence"console.log(`The word "$word1" $sentence.includes(word1) ? "is" : "is NOT" in the sentence`); // > "The word "hello" is NOT in the sentence"Cú pháp

str.includes(searchString<, position>)// searchString: từ bỏ khóa nhằm tìm kiếm phía bên trong str// position (không bắt buộc): vị trí trong chuỗi bước đầu tìm kiếm mang lại searchString (mặc định là 0)

5. String.prototype.indexOf()

Dùng để tìm kiếm địa chỉ của chuỗi vào một chuỗi khácTrả về vị trí đầu tiên được tìm kiếm thấy (bắt đầu từ vị trí được chỉ định tìm kiếm) hoặc -1 nếu không tìm thấyconst paragraph = "The quick brown fox jumps over the lazy dog. If the dog barked, was it really lazy?";const searchTerm = "dog";const indexOfFirst = paragraph.indexOf(searchTerm);console.log(`The index of the first "$searchTerm" from the beginning is $indexOfFirst`); // > "The index of the first "dog" from the beginning is 40"console.log(`The index of the 2nd "$searchTerm" is $paragraph.indexOf(searchTerm, (indexOfFirst + 1))`); // > "The index of the 2nd "dog" is 52"Cú pháp

str.indexOf(searchValue <, fromIndex>)// searchValue: trường đoản cú khóa để tìm kiếm// fromIndex (không bắt buộc): vị trí ban đầu để search kiếm, khoác định là 0

6. String.prototype.lastIndexOf()

Ngược lại với indexOf(), nó bắt đầu tìm từ vị trí cuối của chuỗi

const paragraph = "The quick brown fox jumps over the lazy dog. If the dog barked, was it really lazy?";const searchTerm = "dog";const indexOfFirst = paragraph.lastIndexOf(searchTerm);console.log(`The index of the first "$searchTerm" from the beginning is $indexOfFirst`); // > "The index of the first "dog" from the beginning is 52"console.log(`The index of the 2nd "$searchTerm" is $paragraph.lastIndexOf(searchTerm, (indexOfFirst - 1))`); // > "The index of the 2nd "dog" is 40"

7. String.prototype.match()

Regex trong JS là một thứ gì đó rất vi diệu và method này cũng liên tiếp được sử dụng khi làm việc với Regex

Trả về 1 array chứa các nội dung khớp hoặc null nếu không kiếm thấy

const paragraph = "The quick 1 brown fox jumps over the lazy dog.

Xem thêm: Giới Thiệu Về Sgi Là Gì ? Nghĩa Của Từ Sgi Trong Tiếng Việt

It 3 barked.";const regex = /|d/g; // tìm các kí tự in hoa hoặc sốconst found = paragraph.match(regex);console.log(found); // > Array <"T", "1", "I", "3">Cú pháp

str.match(regexp)// regexp: một biểu thức chính quy

8. String.prototype.replace()

Phương thức này được sử dụng không hề ít trong trường đúng theo ta muốn sửa chữa hoặc xóa kí tự vào chuỗiChuỗi yêu cầu thay thế rất có thể là một chuỗi 1-1 thuần hoặc 1 biểu thức thiết yếu quyconst p1 = "The quick brown fox jumps over the lazy dog. If the DOG reacted, was it really lazy?";const p2 = "The quick brown fox jumps over the lazy dog. If the dog reacted, was it really lazy?";const regex = /dog/gi; // tìm tất cả chuỗi "dog" không sáng tỏ hoa thườngconsole.log(p1.replace(regex, "123")); // > "The quick brown fox jumps over the lazy 123. If the 123 reacted, was it really lazy?"console.log(p2.replace("dog", "456")); // > "The quick brown fox jumps over the lazy 456. If the dog reacted, was it really lazy?"Cú pháp

const newStr = str.replace(regexp|substr, newSubstr|function)// regexp: 1 biểu thức chủ yếu quy// substr: chuỗi bị rứa thế// newSubstr: chuỗi cụ thế// function: Một hàm được hotline để tạo ra chuỗi nhỏ mới

9. String.prototype.search()

Dùng nhằm tìm kiếm vị trí của chuỗi trong một chuỗi khácTrả về địa điểm tìm thấy hoặc -1 nếu khôngMẫu kiếm tìm kiếm rất có thể là chuỗi hoặc một biểu thức chủ yếu quyconst paragraph = "The quick brown fox jumps over the lazy dog 123. If the dog barked, was it really lazy?";const regex = /d/g;console.log(paragraph.search("dog")); // > 40console.log(paragraph.search(regex)); // > 44Cú pháp

str.search(regexp)// regexp: 1 biểu thức chủ yếu quy

10. String.prototype.slice()

Dùng nhằm trích xuất một trong những phần của chuỗi cùng trả về nó bên dưới dạng một chuỗi new mà không thay đổi chuỗi ban đầuPhương thức này khá tương đương với slice() vào Array nhưng mà mình đã reviews với các bạn ở nội dung bài viết trướcconst str = "The quick brown fox jumps over the lazy dog."; //=> index 01234... //=> index ...-1 console.log(str.slice(31)); // mang từ index = 31 cho tới str.lengthconsole.log(str.slice(4, 19)); // lấy từ index = 4 tới index = 19console.log(str.slice(-4)); // lấy từ index = -4 tới str.lengthconsole.log(str.slice(-9, -5)); // đem từ index = -9 cho tới index = -5> "the lazy dog."> "quick brown fox"> "dog."> "lazy"Cú pháp

str.slice(beginIndex<, endIndex>)/* beginIndex: bước đầu từ 0+ ví như là số âm sẽ được tính bởi str.length + beginIndex (ví dụ -3 thì beginIndex = str.length - 3 hoặc bạn cũng có thể đánh chỉ số âm kiểu như mình đến dễ hình dung)+ Nếu không phải số nguyên sẽ mặc định là 0+ Nếu to hơn str.length thì 1 chuỗi rỗng được trả về *//* endIndex (Không bắt buộc): giá trị đánh dấu chấm dứt trích xuất+ ví như endIndex bị bỏ lỡ hoặc ko được xác định, hoặc lớn hơn str.length, thì slice() đang trích xuất mang đến cuối chuỗi.+ nếu endIndex được hướng dẫn và chỉ định và startIndex là âm, thì endIndex bắt buộc là số âm, còn nếu không sẽ trả về một chuỗi rỗng (ví dụ slice(-3, 0) đang trả về "")*/

Tạm kết

Bài viết khá lâu năm rồi mình trong thời điểm tạm thời dừng tại đây và sẽ thường xuyên trình bày thêm một số trong những phương thức nữa ở bài viết sau nhé
*

Nếu thấy nội dung bài viết hay, hãy cho khách hàng +1 upvote nhé. Nếu thích mình hãy thừa nhận nút follow để biết thêm nhiều thiết bị hay ho hơn. Chúc bạn thành công !

tăng like fanpage | LOTO188 CITY